Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5066
Hôm qua:
5856
Tuần này:
30313
Tháng này:
207602
Tất cả:
1937867
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 9 ngày trước · 194 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 1561 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 1857 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 1786 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 3132 lượt xem

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đăng lúc 7 tháng trước · 3082 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 3141 lượt xem
Đăng lúc 7 tháng trước · 3135 lượt xem

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đăng lúc 7 tháng trước · 3110 lượt xem

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Sở Nội vụ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 7 tháng trước · 3109 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm