Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
700
Hôm qua:
6429
Tuần này:
17178
Tháng này:
43491
Tất cả:
909171
Đăng lúc 2 tháng trước · 197 lượt xem

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đăng lúc 2 tháng trước · 183 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 204 lượt xem
Đăng lúc 2 tháng trước · 185 lượt xem

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đăng lúc 2 tháng trước · 196 lượt xem

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Sở Nội vụ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 2 tháng trước · 181 lượt xem

Phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 2 tháng trước · 183 lượt xem

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 2 tháng trước · 220 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 138 lượt xem
Đăng lúc 3 tháng trước · 121 lượt xem
12

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm