Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
113
Hôm qua:
135
Tuần này:
113
Tháng này:
2076
Tất cả:
10806

MỤC LỤC

TT

Tên cơ quan

Trang

1

Huyện uỷ

2

2

Hội đồng nhân, Uỷ ban nhân dân huyện

3-5

3

UBMTTQ, đoàn thể cấp huyện và các cơ quan ngành trên địa bàn huyện

6 - 14

4

HĐND, UBND xã Ba Đình

15

5

HĐND, UBND xã Nga Vịnh

15

6

HĐND, UBND xã Nga Thắng

16

7

HĐND, UBND xã Nga Văn

16

8

HĐND, UBND xã Nga Trường

17

9

HĐND, UBND xã Nga Thiện

17

10

HĐND, UBND xã  Nga Nhân

18

11

HĐND, UBND xã Nga Thạch

18

12

HĐND, UBND xã Nga Lĩnh

19

13

HĐND, UBND xã Nga Mỹ

19

14

HĐND, UBND xã Nga Trung

20

15

HĐND, UBND xã Nga Hưng

20

16

HĐND, UBND Thị trấn Nga Sơn

21

17

HĐND, UBND xã Nga Yên

21

18

HĐND, UBND xã Nga Hải

22

19

HĐND, UBND xã Nga Giáp

22

20

HĐND, UBND xã Nga An

23

21

HĐND, UBND xã  Nga Thành

24

22

HĐND, UBND xã Nga Điền

24

23

HĐND, UBND xã Nga Phú

25

24

HĐND, UBND xã Nga Thái

25

25

HĐND, UBND xã Nga Liên

26

26

HĐND, UBND xã Nga Tiến

27

27

HĐND, UBND xã Nga Tân

27

28

HĐND, UBND xã Nga Thanh

28

29

HĐND, UBND xã Nga Thuỷ

28

30

HĐND, UBND xã Nga Bạch

29


1.     THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ, LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN  CỦA HUYỆN UỶ                                                                        

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email công vụ

Cơ quan

Di động

 

1

Mai Văn Hải

Bí thư HU

 

0904 238 947

maivanhains@gmail.com

2

Lê Văn Dậu

P. Bí thư TT HU

 

0903 441 454

dau69.hdndngason@gmail.com

3

Mai Nhữ Đồng

Chánh Văn phòng HU

fax: 0373872399

0941 957 555

dong.phongnv@gmail.com

4

Phạm Văn Kiên

P.CVP HU

 

0912 397 444

phamkiencyns@gmail.com

5

Nguyễn Văn Phong

P.CVP HU

 

0916 164 989

phongnv1978@gmail.com

6

Trương Thị Hiền

TB. Dân vận HU

 

0976 681 839

hienha1979@gmail.com

7

Hoàng Văn Thiệu

PTB. Dân vận HU

 

0942 103 126

 

8

Mai Văn Như

PTB. Dân vận HU

 

0979 248 889

 

9

Mai Thị Hà

PTB. Dân vận HU

 

0942 780 676

 

10

Hàn Duy Điều

TB Tuyên giáo HU

 

0912 395 165

handieu@gmail.com

11

Hoàng Thế Dân

PTB. Tuyên giáo

 

01682 116 315

 

12

Hà Văn Phấn

PTB. Tuyên giáo

 

0904 648 436

 

13

Phạm Đình Tố

TB. Tổ chức HU

 

0905 634 983

topd.ngason@thanhhoa.gov.vn

14

Vũ Ngọc Sơn

PTB. Tổ chức HU

 

0915 061 502

 

15

Phan Văn Lĩnh

PTB. Tổ chức HU

 

0988 252 077

 

16

Mai Ngọc Oánh

PTB. Tổ chức HU

 

0947 785 586

 

17

Tạ Kim Doãn

CN UBKT HU

 

0912 031 894

tadoan2011@gmail.com

18

Quách Thị Khuyên

P.CNUBKT

 

0912 402 944

 

19

Đỗ Minh Sơn

P.CNUBKT

 

0919 869 656

 

20

Phạm Thị Hiền

Văn Thư

 

0915 252 678

winter.12kk@gmail.com

 

2. SỐ MÁY  ĐI Ệ N THOẠI CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND HUYỆN; LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND&UBND, CÁC PHÒNG BAN CƠ QUAN UBND  HUYỆN.

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Bùi Đình Cam

CT. UBND

3872 132

0903 436 156

cambd.ngason@thanhhoa.gov.vn

Buicam2011@gmail.com

2

Thịnh Văn Huyên

P.CT UBND

 

0919 056 567

 

3

Trần Ngọc Quyết

P.CT UBND

3872 143

0979 701 718

ngocquyet62@gmail.com

4

Mai Đình Hiếu

P.CT UBND

3872 149

0912 313 689

hieu.ngason@gmail.com

hieubbtns@gmail.com

5

Nguyễn Văn Phùng

P.CT HĐND

3872 148

0912 384 278

nguyenphung61@gmail.com

6

Vũ Văn Hùng

P.CT HĐND

 

0914 539 186

hungvphuns@gmail.com

7

Phạm Khắc Tuân

Phó BPC- HĐND

 

0989 546 869

0914  318 612

 

8

Nguyễn Thị Hiên

Phó BKT- HĐND

 

0917 112 683

 

9

Mai Thế Dân

CVP HĐND&UBND

3872 152

0903 435 188

dan64.hdnd@gmail.com

vanphongubndngason@gmail.com

10

Mai Văn Hà

P.CVP HĐND&UBND

fax: 0373872752

0979 182 329

 

hamv.ns@gmail.com

11

Trịnh Minh Thư

P.CVP HĐND&UBND

 

 

0977 025 888

thutm.ngason@thanhhoa.gov.vn

12

Mai Thị Nga

Văn thư Văn phòng

02373627437

 

0913 490 366

ngason@thanhhoa.gov.vn

ubngason@gmail.com

13

Phạm Anh Tuấn

TP Nội vụ

3872 611

0904 435 798

tuanpa.ngason@thanhhoa.gov.vn

Tuannoivuns@gmail.com

14

Nguyễn Thanh Sơn

Phó. TP Nội vụ

 

0916 627 034

sonnt.ngason@thanhhoa.gov.vn

Sonphongnoivu.ns@gmail.com

15

Mai Thị Huệ

Phó. TP Nội vụ

 

0914 995 056

huemt.ngason@thanhhoa.gov.vn

Maihue101@gmail.com

16

 

Đặng Văn Huy

 

TP. Nông Nghiệp

 

3 872 116

  0902 187 198

0915 796 119

huynnns@gmail.com

17

Mai Văn Công

PTP. Nông Nghiệp

 

0943 908 017

Maivancong77@gmail.com

18

Nguyễn Thế Hữu

PTP. Nông Nghiệp

 

0915 234 636

Dungchi2011@gmail.com

19

Đường T Hoàng Hoa

TP Công thương

 

0918 375 123

hoadthi.ngason@thanhhoa.gov.vn

20

Lưu Văn Hải

Phó TP Công thương

 

0912 337 648

hailvct.ngason@thanhhoa.gov.vn

21

Hỏa Ngọc Cương

Phó TP Công thương

 

0943 931 889

ngoccuongpct@gmail.com

22

Mai Văn Tài

T.P TN- MT

3872 612

0912 395 163

taimv.ngason@thanhhoa.gov.vn

23

Mai Văn Phổ

PTP. TN&MT

 

0986 560 388

phomv.ngason@thanhhoa.gov.vn

phomaingoc@gmail.com

24

Dương Đình Hợi

PTP. TN&MT

GĐ VP ĐKQSDĐ

 

0949 102 510

hoidd.ngason@thanhhoa.gov.vn

25

Mai Ngọc Oánh

Chánh Thanh tra

3872 018

0947 785 586

 

26

Phạm Tiến Dũng

P.Chánh Thanh tra

 

0934 586 545

 

27

Mai Thị Oanh

Trưởng phòng TC- KH

3872144

0912 583 689

oanhmt.ngason@thanhhoa.gov.vn

28

Mai Ngọc Dũng

P.P TC- KH

 

0912 395 852

dungmn.ngason@thanhhoa.gov.vn

29

Vũ Thị Điểm

P.P TC- KH

 

0949 163 673

diemvt.ngason@thanhhoa.gov.vn

30

Mai Thế Hào

T.P Thống kê

3872 134

0904 988 059

haomt@gmail.com

ngason@gso.gov.vn

31

Mai Ngọc Mác

PTP. Thống kê

 

0947 557 560

mac.ngason@thanhhoa.gov.vn

32

Mai Huy Phương

T.P Y Tế

3628 718

0904 514 494

phuongmh.ngason@thanhhoa.gov.vn

phongytens@gmail.com

33

Mai Tuấn Anh

Phó CT Hội CTĐ

3872755

 

anhmt.ngason@thanhhoa.gov.vn

hoictdns@gmail.com

34

Phạm Đức Anh

T.P Giáo dục

3872 003

0949 352 996

anhpd.ngason@thanhhoa.gov

35

Phan Thị Sen

P. P Giáo dục

3872 163

0982 751 833

senpt.ngason@thanhhoa.gov

36

Phạm Văn Úy

P. P Giáo dục

3872 163

0949 079 858

uypv.ngason@thanhhoa.gov

37

Bùi Thị Nga

CT CĐ Giáo dục

3872245

 

 

38

Lại Tiến Thành

Văn thư

 

0168 4498703

laithanhns@gmail.com

39

Mai Văn Dũng

TP  Văn hoá

3872 514

0904131 259

dungmv.ngason@thanhhoa.gov.vn

40

Mai Thị Na

P.TP Văn hóa

 

0974 639 057

namt.ngason@thanhhoa.gov.vn

41

Mai Huy Lục

P.TP Văn hóa

 

0949 004 123

maihuyluc34@gmail.com

42

Phan Văn Hợi

T.P Tư pháp

3628591

0975 123 185

hoipv.ngason@thanhhoa.gov.vn

43

Hoàng Tuấn Anh

Phó T.P Tư pháp

 

0934 654 264

anhtuanhoangns@gmail.com

44

Nghiêm Xuân Hà

TP LĐTB&XH

8636456

0912 653 369

hanx.ngason@thanhhoa.gov.vn

nghiemha1976@gmail.com

45

Trần Công Định

P.P LĐTB&XH

3827727

0918.052.398

dinhthuykien@gmail.com

46

Mai Văn Tùng

P.P LĐTB&XH

 

0943 618 236

maitung3000@gmail.com

47

Mai Thế Liêu

Tr.Ban QL DA

3628123

0912 276 128

mailieu64@gmail.com

 

 

 

 

 

3- SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA UBMTTQ, ĐOÀN THỂ  CẤP HUYỆN VÀ CÁC CƠ QUAN NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

 

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

 

1.

Phạm Thị Thanh

GĐ Trung tâm chính trị

378636636

0913353425

minhthanh636@gmail.com

 

Nguyễn Thị Nhung

VT-HC Trung tâm chính trị

 

0916035116

ttbdct.ns@gmail.com

1.     

Nguyễn Thành Vân

CT UBMTTQ

3872 031

0903 450 327

thanhvanns@gmail.com

2.     

Hà Thị Quyên

P.CTUBMTTQ

 

0948 925 111

haquyenmtns@gmail.com

3.     

Nguyễn Văn Thạch

P.CTUBMTTQ

 

01688 509 429

nguyenthach1977@gmail.com

4.     

 Nguyễn Thị Hiên

TT UBMTTQ(VP)

3 872 031

 0917 112 683

nguyenhienmttq@gmail.com 

5.     

Trần Thị Thắm

CT. Hội Nông dân

3 872 170

0126 224 3866

0373 601 387

hndngason2010@gmail.com

6.     

Mai Trọng

PCT. Hội Nông dân

 

0916 774 168

 

7.     

Đỗ Xuân Thái

PCT. Hội Nông dân

 

0977 909 127

 

8.     

Nguyễn Thị Thúy

VP Hội Nông dân

 

01693 990 336

 

9.     

Mai Văn Quang

BT Huyện đoàn

3 872 165

0979 795 181

0912 695 181

huyendoanngasonth@gmail.com

10.           

Mai Văn Kiều

P. BT Huyện đoàn

3 872 165

0932 362 559

 

11.           

Dương Thị Thoa

P. BT Huyện đoàn

3 872 165

0918 070 545

 

12.           

Nguyễn Thị Hương

CT. Hội LH Phụ nữ

3 872 012

01234 189 168

0904 821 059

ngasonphunu@gmail.com

13.           

Nguyễn Thị Phương

PCT. Hội LH Phụ nữ

3 872 160

0904 725 168

0946 168 111

 

14.           

Trịnh Thị Yến

PCT. Hội LH Phụ nữ

 

0987 641 628

0936 402 986

 

15.           

Vũ Ngọc Huế

Chủ tịch LĐLĐ

 

0988 686 584

ngasonldtha@gmail.com

16.           

Thịnh Thị Hoa

PCT. LĐLĐ

 

0979 185 569

 

17.           

Hoàng Quang Diệu

CT Hội CCB

3872 336

0988 458 995

dieuccbns@gmail.com

18.           

Mai Đăng Ninh

PCT. Hội CCB

 

0974 193 818

maininhccbns57@gmail.com

19.           

Trần Trọng Tam

PCT. Hội CCB

 

0983 074 655

tamccbns@gmail.com

20.           

Nguyễn Văn Hùng

VP. Hội CCB

 

0914 312 861

 

21.           

Trung tá

Phạm Quốc Yên

CHT-BCH Quân Sự

3872 104

0917 307 696

 

22.           

Thiếu tá

Mai Văn Thắng

P. CHT- TMT-BCHQS

 

0985 750 690

 

23.           

Trung tá

Hoàng Minh Đạo

P.CHT-ĐV-BCHQS

 

01692 147 508

 

24.           

Thượng tá

Dương Văn Thân

Chính trị viên BCHQS

 

0916 641 308

 

25.           

Thiếu tá Mai Thế Sỹ

Chính trị viên phó-CNCT- BCH  Quân sự

 

0977 908 640

 

26.           

Trung tá

Mai Văn Duyên

Phó TMT-BCH QS

 

0934 501 162

 

27.           

Trung tá

 Mai Văn Phương

CN HC-KT- BCH QS

 

0949 907 336

 

28.           

Thiếu úy

Đinh Trọng Nam

Văn thư BCH QS

 

0986 932 541

 

29.           

Trần Văn Ý

Trưởng Công an

3 872 892

0913 269 164

 

30.           

Mai Danh Bình

P. Trưởng Công an

3 872 893

0912 395 157

 

31.           

Mai Trọng Lĩnh

P. Trưởng Công an

3 872 668

0125 431 6888

 

32.           

Phạm Văn Binh

P. Trưởng Công an

 

0903 266 102

 

33.           

Lê Văn Phong

P.Trưởng Công an

3 872 879

0902 264 586

 

34.           

 

Nguyễn Hữu Cường

 

ĐT Đội TMTH- Công an

Fax:

3 872 266

Trực ban:

3 872  103

 

0904 963 168

 

35.           

Nguyễn Xuân Thủ

ĐT Đội CSĐT KT-MT-CV-MTr- Công an

 

0904 481 372

 

36.           

Phạm Ngọc Khánh

PĐT Đội CSĐT KT-MT-CV-MTr- Công an

 

0975 275 970

 

37.           

Trịnh Văn Hùng

ĐT Đội An ninh- Công an

 

0913 156 185

 

38.           

Nguyễn Hữu Trung

PĐT Đội An ninh- CA

 

01634 500 207

 

39.           

Lại Tiến Thảo

ĐT Đội CSĐT TTXH- CA

 

0989 562 868

 

40.           

Trịnh Thanh Tùng

PĐT Đội CSĐT về TTXH- CA

 

0982 389 316

 

41.           

Lê Trọng Tình

PĐT Đội ĐTTH-KTHS-TNTP- CA

 

0982 397 217

 

42.           

Trần Vũ Quốc Chung

ĐT Đội XDPT và PTX về ANTT- Công an

 

0919 623 911

 

43.           

Hoàng Anh Tuấn

ĐT Đội CSGT-TT-CĐ- CA

 

0912 276 226

 

44.           

Nguyễn Ngọc Tú

PĐT Đội CSGT-TT-CĐ-CA

 

0973 901 999

 

45.           

Trần Đình Vũ

PĐT Đội QLHC về TTXH-CA

 

0918 802 186

 

46.           

Mai Văn Thiết

ĐT Đội THAHS và HTTP-CA

 

0904 004 959

 

47.           

Trịnh Hoạt

Viện trưởng Viện kiểm sát

3628 708

0904 307 201

 

48.           

Hoàng Đình Hồng

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

3872363

0915 245 241

 

49.           

Mai Văn Chinh

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát

 

0983 402 401

chinhvksns@gmail.com

50.           

Nguyễn Kiều Oanh

Văn phòng Viện kiểm sát

 

0903 409 090

vksngason@gmail.com

51.           

Mai Thị Quang

Văn thư Viện kiểm sát

3872117

0936 156 449

maiquangvksns@gmail.com

52.           

Mai Nam Tiến

Chánh án Tòa án nhân dân

3 628 112

0973 900 568

maitien66@gmail.com

53.           

Tạ Văn Tuyển

P.CA Tòa án nhân dân

3628 067

01667 133 832

 

54.           

Lê Cao Cường

Thư ký (VT) TAND

 

0913 528 755

lecuongtans@gmail.com

55.           

  Mai Thế Tiến

Chi cục trưởng Thi hành án DS

 

0982 141 557

 

56.           

 Phạm Văn Trung

P.CCT. Thi hành án DS

 

0979 845 378

 

57.           

Lê Thanh Triều

P.CCT. Thi hành án DS

 

0982 035 578

 

58.           

Trần Văn Minh

GĐ Bệnh viện Đa khoa

3629729

0912 009 396

 

59.           

Lê Văn Khoan

PGĐ Bệnh viện Đa khoa

3872042

0912 395 108

 

60.           

Nguyễn Duy Chinh

PGĐ Bệnh viện Đa khoa

 

 

 

61.           

Nguyễn Quang Vinh

TP TCHC Bệnh viện Đa khoa

3872106

0983 334 850

 

62.           

Mai Thị Hương

TP Kế toán Bệnh viện Đa khoa

3872403

01694 219 417

 

63.           

Nguyễn Thị Hoà

Phó P. Kế toán Bệnh Viện ĐK

 

0965 107 999

 

64.           

Phạm Bá Tám

Phó P. KHTH Bệnh Viện ĐK

3627708

0983 884 674

 

65.           

Hỏa Văn Nghiệp

TK CLS Bệnh Viện ĐK

 

0984 566 962

 

66.           

Lưu Văn Huy

Phó TK CLS Bệnh Viện ĐK

 

0989 378 456

 

67.           

Nguyễn Văn Phương

TP Điều dưỡng Bệnh Viện ĐK

 

0916 965 754

 

68.           

Lê Văn Khoa

TK Khám bệnh Bệnh Viện ĐK

 

0916 085 229

 

69.           

Lê Văn Toản

P.TK Khám bệnh Bệnh Viện

 

01688 503 264

 

70.           

Nguyễn Hữu Quyến

TK Nhi Bệnh Viện ĐK

 

0949 140 688

 

71.           

Mai Văn Ngà

TK Dược Bệnh Viện ĐK

 

0985 242 955

 

72.           

Mai Thế Toản

TK Đông Y Bệnh Viện ĐK

 

0912 395 843

 

73.           

Đỗ Minh Tuấn

TK Cấp cứu Bệnh Viện ĐK

3627131

0912 518 156

 

74.           

Phạm Thị Lưu

P. TK Cấp cứu Bệnh Viện ĐK

 

0978 619 826

 

75.           

Mai Xuân Trường

TK Nội Bệnh Viện ĐK

 

0986 654733

 

76.           

Dương Đình Khiêm

TK  Lây Bệnh Viện ĐK

 

0912 337 949

 

77.           

Đào Trọng Phương

TK Sản Bệnh Viện ĐK

3872776

0912 162 941

 

78.           

Nguyễn Văn Thành

TK LCK Bệnh Viện ĐK

 

0989 895 601

 

79.           

Trịnh Văn Quyển

P. TK LCK Bệnh Viện ĐK

 

0916 223 301

 

80.           

Luyện Văn Thái

TK Ngoại Bệnh Viện ĐK

3872779

0985 240 455

 

81.           

Trần Văn Hạnh

P. TK Ngoại Bệnh Viện ĐK

 

0904 481 104

 

82.           

Lê Anh Tính

TK CNK Bệnh Viện ĐK

 

0943 148 000

 

83.           

Lê Thị Hà

Văn thư Bệnh Viện Đa khoa

 

0904 672 709

 

84.           

Hoàng Văn Hoành

GĐ Trung tâm y tế

3 872 589

0912 395 155

hoanghoanhttytengason@gmail.com

85.           

Nguyễn Hữu Dự

P.GĐ Trung tâm y tế

3 629 738

0904 308 222

nguyendu27@gmail.com

86.           

Lê Thị Nguyệt

VT Trung tâm y tế

 

0974 487 077

ttngason@gmail.com

87.           

 Nguyễn Văn Thuận

GĐ. TT DSKHHGĐ

3 628 844

0982 954 789

ttdsngasonth@gmail.com

88.           

 Nguyễn Thị Hà

PGĐ. TT DSKHHGĐ

 

0944 347 909

 

89.           

Nguyễn Xuân Sáng

Trưởng Đài truyền thanh

3872 009

0949140 635

0945 590 444

xuansang.ttns@gmail.com

90.           

Nguyễn Văn Sơn

phụ trách kỹ thuật đài truyền thanh

 

0912.381.361

daitruyenthanhngason.ttns@gmail.com

91.           

Mai Thị Nhiên

GĐ. Trung tâm văn hóa

3872 281

0902068245

maithinhienth@gmail.com

92.           

Nguyễn Văn Trãi

PGĐ. Trung tâm văn hóa

3628847

0969792345

traipgd.ttvhns@gmail.com

93.           

 Trần Thị Thủy

GĐ Nhà VH thanh thiếu nhi

3872846

0942 790 321

thuy3tns@gmail.com

94.           

 Mai Thị Huyền

VP Nhà VH thanh thiếu nhi

 

0985 732 917

nvhthanhthieunhins@gmail.com

95.           

Nguyễn Ngọc Minh

HT  Trường TC nghề

3 627 878

0949 094 969

minhdnns@gmail.com

96.           

Nguyễn Văn Mạnh

PHT  Trường TC nghề

 

0943 454 358

manhdnns@gmail.com

97.           

Trương Hoàng Giang

PHT  Trường TC nghề

 

0913 943 222

Giangtcnns@gmail.com

98.           

Mai Danh Tuyên

TP. TC-HC Trường TC nghề

 

0949 163 595

 

99.           

Nguyễn Bá Hoạt

TP. Đào tạo Trường TC nghề

 

0917 861 293

nguyenbahoat@gmail.com

100.      

Mai Thị Hoa

TP. Kế toán

 

0122.7385.459

maihoac@gmail.com

101.      

Phạm Thị Phượng

VT Trường TC Nghề

 

0942 236 379

phuongdnns@gmail.com

102.      

Nguyễn Tuấn Anh

HT trường THPT Ba Đình

 

0912 395 214

tuananhbadinh@yahoo.com.vn

103.      

Phạm Xuân Dinh

PHT trường THPT Ba Đình

 

0949 140 669

pxdinhbdns@gmail.com

104.      

Nguyễn Thị Thanh

PHT trường THPT Ba Đình

 

0942 790 323

dauthanhns@gmail.com

105.      

Hoàng Thị Uyên

PHT trường THPT Ba Đình

 

0914 995 646

tuanhai4592@gmail.com

106.      

Mai Trọng Thảo

VT THPT Ba Đình

3872 154

0936 254 130

thaomt.thptbadinh@thanhhoa.edu.vn

107.      

Mai Sỹ Thủy

HT.TrTHPT Mai Anh Tuấn

3653 638

0989 744 520

maisythuy@gmail.com

108.      

Mai Thị Hạnh

PHT THPT Mai Anh Tuấn

 

0989 308 340

maithihanh73@gmail.com.vn

109.      

Nguyễn Văn Thiện

PHT THPT Mai Anh Tuấn

 

0973 735 923

nguyenvanthien.mat@gmail.com

110.      

Trần Văn Trực

CTCĐ THPT Mai Anh Tuấn

 

0968 319 101

 

111.      

Đặng Văn Quang

BTĐT THPT Mai Anh Tuấn

 

0977 789 668

dangvanquang82@gmail.com

112.      

Lê Thị Lý

Văn thư THPT Mai Anh Tuấn

 

0936 280 444

lyunin@yahoo.com

113.      

Nguyễn Chí  Cường

HT trường THPT Trần Phú

3872 562

0918 058 699

cuongnguyenchi1961@gmail.com

114.      

Mai Tuấn Hưng

P.HT trường THPT Trần Phú

3872 500

0989 743 829

maituanhung1977@gmail.com

115.      

Mai Đại Hải

P.HT trường THPT Trần Phú

 

0912 535 632

maidaihai1978@gmail.com

116.      

Mai Thị Hòa

Văn thư trường THPT Trần Phú

 

0989 481 902

maihoatranphu.ns@gmail.com

117.      

Mai Thị Hạnh

HT.TrTHPT Nga Sơn

373651884

0916.972.900

 

118.      

Nguyễn Tiến Dũng

PHT THPT  Nga Sơn

 

0941.228.789

 

119.      

Hoàng Thanh Hà

PHT THPT  Nga Sơn

 

01689.178.393

 

120.      

Mai Thị Giang

VT THPT Nga Sơn

 

0936 723 486

thpt.ngason@thanh hoa.edu.vn

121.      

Trần Văn Dậu

Hiệu trưởng THCS Chu Văn An

3872 064

0977 223 663

trandaunt@gmail.com

122.      

Lê Minh Khiêm

PHT. THCS Chu Văn An

3872 064

0912 965 121

khiemcva@gmail.com

123.      

Vũ Thị Hương

VT. THCS Chu Văn An

 

0949 217 468

thuyhuong1210@gmail.com

124.      

Mai Tuấn Anh

GĐ TT GD-TX

3 627 241

0916 562 658

Anhtuan919@gmail.com

125.      

Tô Văn Lạng

P.GĐ TT GD-TX

3 872 318

0918 803 020

Tolang60@gmail.com

126.      

Mai Thị Thu Hiền

VT TTGDTX

 

0967 423 459

 

127.      

Hoàng Thế Lai

GĐ BH XH

3 872 043

0983 946 547

 

128.      

Tạ Phúc Lợi

P.GĐ BHXH

3 627 912

0983 038 007

taphucloi@gmail.com

129.      

Mai Văn Chiến

CB hành chính

 

0904 826 345

bhxhngason@gmail.com

130.      

Nguyễn Hữu Trữ

Trưởng Chi cục thế

3 872 274

0945 386 005

0979 773 316

nhtru.tho@gdt.gov.vn

131.      

Mai Xuân Nùng

P. CCT. Chi cục thuế

3 627 558

0988 625 262

mxnung.tho@gdt.gov.vn

132.      

Trần Văn Huệ

P. CCT.Chi cục thuế

3 628 537

0913 946 818

tvhue.tho@gdt.gov.vn

133.      

Trần Văn Khược

Đội trưởng HC- Chi cục thuế

3 872 125

0915 712 818

tvkhuoc.tho@gdt.gov.vn

134.      

Nguyễn Quốc Đạt

GĐ NH NN&PTNT

3872 105

0912 395 159

 

135.      

Nguyễn Minh Quyết

P.GĐ NH NN&PTNT

3872186

0912 395 160

 

136.      

Mai Văn Long

P.GĐ NH NN&PTNT

3872 147

0904 351 595

 

137.      

Nguyễn Ngọc Thanh

GĐ. NH Chính Sách

3627 297

 

 

138.      

Trịnh Anh Tuấn

PGĐ. NH Chính Sách

3627 297

0912 140 009

nouvoblackth@gmail.com

139.      

Phạm Hồng Vinh

Trưởng kế toán NH CS

3627 292

0919 694 616

 

140.      

Phạm Quốc Phương

Trưởng tín dụng NH CS

3627 292

0919 553 177

 

141.      

Phan Thị Lan Phương

Văn thư NH Chính Sách

3627 292

0936 729 736

 

142.      

Đỗ Hữu Hạnh

Giám đốc Kho bạc

3872 032

0904 581 555

 

143.      

Trịnh Xuân Diệu

P. Giám đốc Kho bạc

3872 620

0912 395 221

dieutx@vst.gov.vn

144.      

Mai Thị Phương

TH-HC Kho bạc

3872 060

0919 623 823

 

145.      

 Nguyễn Hải Đăng

Giám đốc Điện lực

2225088

0963 203 668

vtngason@gmail.com

146.      

 Trực sửa chữa điện

Điện lực NS

2215055

 

 

147.      

Nguyễn Việt Hùng

GĐ Bưu điện

3872 081

 

 

148.      

VP Bưu Điện

 

3872873

 

 

149.      

Hoàng Anh Tuấn

GĐ Trung tâm Viễn thông

3627 678

0912 582 255

hatuan@vnptthanhhoa.vn

150.      

Trịnh Xuân Tâm

TP. Kỹ thuật TT Viễn thông

3872 600

0912 013 688

txtam@vnptthanhhoa.vn

151.      

Nguyễn Ngọc Long

TP. Bán hàng TT Viễn thông

3872 789

0912 275 799

nnlong@vnptthanhhoa.vn

152.      

Phạm Văn Sinh

Trạm Trưởng trạm Khuyến Nông

3872 124

0918 931 836

sinhknns@gmail.com

153.      

Nguyễn Thị Thu

Trưởng Trạm BVTV

3872 129

0949  911  242

bvtvngason@gmail.com

154.      

Mai Thị Tiếp

Phó Trưởng Trạm Thú y

3872 114

0987 614 434

 

155.      

Trương Ngọc Tỉnh

GĐ Chi nhánh Thủy lợi NS

8 859 123

0904 048 489

Tntinh 58 @Gmail.com

156.      

Nguyễn Hữu Hoan

PGĐ Chi nhánh Thủy lợi NS

8 859 283

0979 025 888

Nguyen hoan Gmail.com

157.      

Nguyễn Văn Đằng

Hành chính Chi nhánh Thủy lợi

 

0977 620 214

 

158.      

Phạm Văn Hội

Đội trưởng Đội BDCĐ

3 627 562

0918 024 699

phanhoicauduongngason@gmail.com

159.      

Nguyễn Bá Dương

Đội Phó Đội BDCĐ

 

0975 954 336

 

160.      

Phan Thị Oanh

CB kế toán Đội BDCĐ

 

0904 102 059

ptoanh.ngason@gmail.com

161.      

Mai Thị Lệ

Văn thư Đội BDCĐ

 

01255 208 832

mailecauduong@gmail.com

162.      

Đỗ Thị Hải

Văn thư Đội BDCĐ

 

01228.513.070

dohai1307@gmail.com

163.      

Nguyễn Công Chính

GĐ.CT T.Mại

3 872 121

0975 891 383

 

164.      

Mai Sỹ Tuấn

P.GĐ CT TM

3 872 121

0988 165 782

 

165.      

Vũ Đình Nhạ

GĐ CN Dược

3 872 011

0915 772 992

 

166.      

Mai Văn Thuận

Đội trưởng

Đội Quản lý thị trường số 15

3.872.384

0904 034 988

 

167.      

Cao Xuân Thịnh

Phó Đội trưởng

Đội Quản lý thị trường số 15

3.872.384

0936 273 129

 

168.      

Mai Thế Hùng

Trưởng phòng GD số 6

Ngân hàng HTcombank

3 628 345

0936 660 778

hungmt@co-opbank.vn

169.      

Huế

Ngân hàng TMCP Công thương

Trưởng phòng GD Nga Sơn

3 627 999

0916434586

huettt@vietinbank.vn

170.      

Nguyễn Thị Huế

Ngân hàng TMCP Công thương

KSV phòng GD Nga Sơn

 

0914 425 358

Hue.nguyent@vietinbank.vn

171.      

Nguyễn Ngọc Thức

Ngân hàng TMCP Công thương

CBTD phòng GD Nga Sơn

 

0984 687 789

thucnn@vietinbank.vn

172.      

Mai Thế Quý

CT. HĐQT QTD Nga Hải

3788 276

0904 845 838

Quytindungngahai@gmail.com

173.      

Thịnh Văn Hiển

Giám đốc QTD Nga Hải

3788 493

0936 490 468

 

174.      

Mai Văn Huyên

UV HĐQT QTD Nga Hải

 

0904 449 447

 

175.      

Mai Thị Dung

Kiểm soát trưởng QTD Nga Hải

3788 493

0373 601 108

 

176.      

Vũ Thị Tuyết

Kế toán trưởng QTD Nga Hải

3788 493

0918 073 586

 

177.      

Phạm Quang Tuấn

CT. HĐQT QTD Nga Thành

3782779

0978 614 148

quytindungngathanh@gmail.com

178.      

Mai Chấn Lý

Giám đốc QTD Nga Thành

 

0936 256 757

 

179.      

Nguyễn Công Nghiêm

CT HĐQT QTD Nga Mỹ

3872 848

0915 277 358

Tdngamy@gmail.com

180.      

Mai Văn Tình

Giám đốc QTD Nga Mỹ

3872 848

0987 885 984

 

181.      

Mai Duy Tân

Kiểm soát trưởng QTD Nga Mỹ

3872 848

0912 024 878

 

182.      

Phạm Quang Hà

CT. HĐQT Quỹ TD Thị trấn

 

0984 639 468

haqtdnd@gmail.com

183.      

Lại Thị Bích Hồng

GĐ. Quỹ TD Thị trấn

3872 553

0913 333 813

laithibichhong@gmail.com

184.      

Trương Ngọc Huấn

PGĐ. Quỹ TD Thị trấn

 

0975 955 798

huanqtdnd@gmail.com

185.      

Phạm Quang Thịnh

KST. QTD Thị trấn

3872 699

0904 512 647

thinhqtdnd@gmail.com

186.      

Nguyễn Thị Liệu

Kế toán Quỹ TD Thị trấn

 

01685 814 187

lieuqtdnd@gmail.com

187.      

NH đầu tư và phát triển

 

3824253/

855

 

 

188.      

Công ty MS ViNa

 

 

 

 

189.      

Lee Yo Seob

TP Tổng vụ

Công ty TNHH Winners Vina

8856 994

0904 754 639

josephlee@sae-a.com

190.      

Mai Thị Hoa

TP Nhân sự

Công ty TNHH Winners Vina

8856 993

0903 056 838

hoa-th@sae-a.com

 

 

 

 

IV- SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ĐẢNG ỦY, HĐND VÀ UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN.

 

1-    Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ba Đình:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Hoàng Trung Thông

Bí thư Đ.U-CT HĐND

3774288

0904 948 764

 

2

Mai Văn Tấn

P.Bí thư Đ.U

 

0904 615 112

 

3

Trịnh Ngọc Xuân

P.CT HĐND

 

0916 589 338

 

4

Nguyễn Hữu Thạch

VP Đảng ủy

 

0949018467

ThachDUBD@gmail.com

5

Hoàng Thị Huệ

Chủ tịch  UBND

3774 442

0914338258

hoanghue.badinh@gmail.com

6

Mai Văn Xuân

P.CT UBND

 

01212 144 818

maivanxuan2@gmail.com

7

Hoàng Thế Dưỡng

Trưởng C.A

3774289

01245 036 868

conganbadinh1975@gmail.com

8

Hoàng Thị Hoa

CBVP-TK UBND

 

01275098266

vpubndxabadinh@gmail.com

9

Nguyễn Thị Xanh

CBVP-TK UBND

 

01639815592

 

 

2-    Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Vịnh:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Lê Duy Phương

Bí thư Đ.U

CT HĐND

 

0943 854 989

 

2

Phạm Quý Bảo

P.Bí thư Đ.U

 

0948 721 444

 

3

Nguyễn Văn Cường

P.CT HĐND

 

01686 623 910

 

4

Nguyễn Xuân Tuyên

Chủ tịch UBND

 

0947 823 125

 

5

Đỗ Văn Sơn

Trưởng Công An

 

0974 407 797

 

6

Mai Thị Huyền

CBVP-TK UBND

3 784 648

0975832383

maithihuyen82@gmail.com

7

Hoàng Thị Chung

CBVP-TK UBND

 

0977 467 776

 

 

3-    Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Thắng:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Lưu Văn Thắng

Bí thư Đ.U

 

0912295321

 

2

Nguyễn Thị Trâm

P.Bí thư Đ.U

 

0949 163 082

tramnt71@gmail.com

3

Vũ Quang Đạt

P.CT HĐND

 

0949140717

 

4

Nguyễn Văn Trì

Chủ tịch  UBND

 

0918779173

 

5

Nguyễn Văn Ban

P.CT UBND

 

0916139323

 

6

Nguyễn Văn Triều

Trưởng Công an

3774289

0945 826 699

 

7

Nguyễn Thị Chuyên

CBVP-TK UBND

8854354

01275848997

 

8

Vũ Thanh Xuyên

Văn thư

 

01262 217 368

 

 

4-    Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Văn:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1

Đỗ Xuân Hải

BT Đảng bộ

373601009

0912.549.848

 

 

 

 

 

ngavan.ngason@thanhhoa.gov.vn

2

Vũ Văn Thọ

CT. UBND

0123.575.0414

0963.925.393

3

Hoàng Đình Hoan

PBTTT Đảng ủy

 

 

4

Mai Huy Bình

PCT. HĐND

 

0165.676.0457

5

Mai Hữu Sinh

PCT. UBND

 

0916.071.676

6

Nguyễn Văn Triều

Trưởng công an

 

0906.591.003

7

Nguyễn Thị Mai

VP – TK

 

0936.758.019

8

Mai Thị Hải

VP – TK

 

0975.424.470

9

Đinh Thị Tuyết

Văn thư

378859892

0120.526.5727

 

5-    Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Trường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Phạm Văn Hạnh

Bí thư Đ.U-CT HĐND

3784647

0982435540

 

2

Trần Văn Sơn

P.Bí thư Đ.U

 

01239112671

Vansoncax1973@gmail.com

3

Mai Văn Thôn

P.CT HĐND

 

0977340659

 

4

Trần Văn Long

Chủ tịch  UBND

 

0904101468

 

5

Nguyễn Văn Trụ

P.CT UBND

 

0988083157

Nguyentru2710@gmail.com

6

Lê Văn Thuấn

CBVP-TK UBND

3784669

01699308002

Lethuan84nt@gmail.com

7

Phạm Thị Quế

Văn thư

 

0948502291

Phamthique20091991@gmail.com

 

6-    Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Thiện:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Đặng Duy Ly

Bí thư Đ.U-CT UBND

 

0912 584 777

 

2

Mai Đức Bình

P.Bí thư Đ.U

 

0914 821 786

 

3

Nguyễn Xuân Lương

CT HĐND

 

0947 137 503

 

4

Mai Xuân Hạnh

P.CT UBND

 

0978214402

 

5

Mai Văn Hợi

 Phó Trưởng CA

 

0978 027 678

 

6

Nguyễn Thị Loan

CBVP-TK UBND

 

0914332298

 

 

7- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Nhân:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Vũ Ngọc Khôi

Bí thư Đ.U

CT HĐND

 

0912614505

 

2

Khương Minh Toản

P.Bí thư Đ.U

 

0979837955

 

3

Mai Văn Toại

P.CT HĐND

 

01687882383

 

4

Mai Thế Huynh

Chủ tịch  UBND

 

0912249858

 

5

Vũ Ngọc Phú

P.CT UBND

 

01255206367

Ngocphu667@gmail.com

6

Trần Mạnh Hùng

Trưởng CA

 

0934440475

 

7

Lưu Thị Hương

CBVP-TK UBND

 

0916058616

 

 

8- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Thạch:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

 

 

 

ubndngathach@gmail.com

1

Trịnh Xuân Dũng

BTĐB

 

0904312407

2

Mã Thị Thùa

Phó BTĐB

 

01655643078

3

Mai Văn Mạnh

PCT HĐND

 

0987584525

4

Mã Văn Gần

Chủ Tịch UBND

 

0987981813

5

Mai Văn Năm

Phó CT UBND

 

0903421918

6

Nguyễn Văn Quyền

TCA xã

0373651742

0977845878

7

Ngô Thị Hiền

VPTKUB

0373651708

0975381798

8

Nguyễn Đức Cảnh

Văn Thư- Lưu trữ

 

0977657108

9- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Lĩnh:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

ngalinh.ngason@thanhhoa.gov.vn

 

1

Ngô Thị Hiền

Bí thư Đảng ủy

8 856 768

01672084222

2

Ngô Trường Sơn

Chủ tịch UBND xã

 

0913988636

3

Nguyễn Hữu Huấn

PCT/ HĐND

 

01232451371

4

Nguyễn Quang Tuyên

PBT- TT Đảng ủy

 

01295203255

5

Ngô Đăng Khoa

PCT/ UBND xã

 

0978850839

6

Nguyễn Thị Vân Anh

Trực VP/ UBND xã

 

01243690774

7

Nguyễn Văn Thêm

Trưởng CA xã

 

0962383423

8

Nguyễn Thị Hiền

Văn thư UBND xã

 

0981712953

 

10- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Mỹ:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

 

 

 

 

 

 

vanphongngamy@gmail.com

 

1

Lê Văn Mão

BT ĐU - CT. HĐND xã

 

01686403011

2

Vũ Đức Nại

PBT Đảng ủy

 

0986722126

3

Phạm Văn Tiến

PBT ĐU - CT. UBND xã

 

0913594383

4

Mai Xuân Dục

Phó chủ tịch HĐND

 

0913496353

5

Trịnh Xuân Hiến

Phó chủ tịch UBND

 

0943931919

6

Phạm Văn Vinh

Trưởng công an

 

0977840877

7

Mai Thị Tươi

Văn phòng - Thống kê

 

01236945010

8

Nguyễn Phi Hùng

Văn phòng - Thống kê

 

0913190342

9

Nguyễn Thị Nga

Văn thư - Lưu trữ

 

01253180001

 

11- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Trung:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

ubngatrung2016@gmail.com

 

1

Dương Văn Thành

Bí thư BCH Đảng bộ

 

0944949386

2

Ninh Văn Tráng

Phó bí thư TT Đảng uỷ

 

0119462293

3

Phạm Văn Dinh

Chủ tịch UBND xã

 

01238344555

4

Phạm Hồng Hoà

Phó CT HĐND xã

 

0978774937

5

Hoả Văn Quân

Phó CT UBND xã

 

0979798502

6

Trịnh Xuân Hiệp

Văn phòng - Thống kê

0373651485

0949004387

7

Trần Văn Tuân

Trưởng công an xã

 

0963988958

8

Đào Văn Sơn

Văn Thư lưu trữ

 

01666004604

 

12- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Hưng:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Phạm Văn Thoan

Bí thư Đ.U

 

01216 223 315

 

2

Phạm Văn Đoàn

P.Bí thư Đ.U

 

0949102490          

 

3

Đào Văn Hạnh

P.CT HĐND

 

01238 731 845

 

4

Nguyễn Văn Hương

Chủ tịch UBND

 

01293 806 968

 

5

Dương Đình Ngọc

P.CT UBND

 

0948370697

 

6

Đào văn Thiệu

Trưởng CA

 

0944 347 404

 

7

Đào Văn Bình

CBVP-TK UBND

 

01697 622 162

 

8

Nguyễn Thị Dịu

Văn Thư

 

01249 285 455

 

 

13- Đảng ủy, HĐND, UBND Thị Trấn Nga Sơn:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

              Email

Cơ quan

Di động

1

Trịnh Văn Tiến

Bí thư Đảng bộ

 

0988594113

 

 

 

ubndthitranns@gmail.com

2

Mai Xuân Định

P.BT trực Đảng- CT. HĐND

 

0904560102

3

Trương Thị Hoài

Chủ tịch UBND

 

0919892398

4

Vũ Văn Hậu

P. Chủ tịch UBND

 

0984436245

5

Mai Xuân Thủy

P. Chủ tịch HĐND

 

0972182345

6

Mai Thế Ánh

Trưởng công an

 

0903209777

7

Trương Thị Ngân

CC Văn phòng- thống kê

 

0913926015

8

Trịnh Thị Bường

CC Văn phòng- thống kê

 

0914424693

 

Trương Thị Hoa

CB Văn thư -lưu trữ

 

0936456365

             


14- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Yên:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Phạm Trí Bút

Bí thư Đ.U

CT HĐND

 

0983.627.510

 

 

 

 

 

ubndxangayen@gmail.com

2

Mai Duy An

P.Bí thư Đ.U

 

0919.446.747

3

Mai Danh Dụng

P.CT HĐND

 

0972.607.568

4

Phạm Văn Thanh

Chủ tịch  UBND

3.872.267

0977.641.210

5

Mai Xuân Bàng

P.CT UBND

 

0979.402.883

6

Mai Hữu Hoàn

Trưởng Công an

 

0914.327.858

7

Bùi Thị Hạnh

CBVP- UBND

 

0976.995.474

8

Mai Mai Hoa

CBVP-TK UBND

 

0946.412.413

9

Lê Thị Sen

Văn thư

 

0168.535.9563

 

15- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Hải:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

1

Thịnh Văn Oanh

Bí thư Đ.U

CT HĐND

3788886

0912395154

 

2

Thịnh Văn Đại

P.Bí thư Đ.U

 

 

 

3

Mai Sỹ Hà

P.CT HĐND

 

0903489043

 

4

Vũ Trọng Chính

Chủ tịch UBND

3788275

0919869667

 

5

Mai Ngọc Ánh

Trưởng CA

3788418

0973773125

 

6

Thịnh Văn Minh

Văn phòng UBND

 

0987338504

 

7

Thịnh Thị Trang

Văn Thư

 

01666786597

 

 

16- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga Giáp

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

 

 

 

 

vpubngagiap@gmail.com

1

Nguyễn Văn Trọng

Bí thư Đảng uỷ

3628153

0949.129.965

2

Nguyễn Hữu Đăng

P.BT Đảng uỷ

3628153

0983.902.139

3

Trịnh Văn Trung

P.CT HĐND

3628153

0973.826.379

4

Nguyễn Hữu Thận

CT. UBND xã

3872273

0983.163.836

5

Mai Văn Chính

PCT.UBND xã

3872273

0934.442.899

6

Nguyễn Văn Lưu

Trưởng công an

3872273

0983.647.575

7

Phạm Văn Chất

Xã đội trưởng

3872273

01665.400.309

8

Vũ Thị Hường

Văn phòng TK 1

3872273

0972.498.883

9

Phùng Thị Quyên

Văn phòng TK 2

3872273

0949.353.273

 

17- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nga An:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động