Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
133
Hôm qua:
277
Tuần này:
410
Tháng này:
7293
Tất cả:
118670

Kết luận của UBND huyện Nga Sơn

Đăng lúc: 01/06/2018 15:38:47 (GMT+7)

Ngdy 21/5/2018 UBND huyen to chirc hOi nghi dOng chi Tran Ng9c Quyet Chu tich UBND huyen chu tri not dung: HOi nghi thireng ky thang 5 va mot so not dung khac.

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm