Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
952
Hôm qua:
7410
Tuần này:
36405
Tháng này:
36405
Tất cả:
970655

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị thảo luận lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện

Ngày 20/02/2020 23:59:07

Sáng ngày 14/2/2020 tại phòng họp tầng 3, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành quy trình công tác cán bộ. Dự chủ trì hội nghị là đồng chí Mai Văn Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy; cùng dự có đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn.

DSC03584.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Theo dự thảo báo cáo trình Hội nghị, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tận dụng mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 13,6% vượt mục tiêu đề ra là 13,5%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 8.196,5 tỷ đồng gấp 1,9 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó, nông lâm- nghiệp- thủy sản 23,7%, Công nghiệp- xây dựng 44,8%, thương mại- dịch vụ 31,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 44,1 triệu đồng (mục tiêu 41 triệu đồng). Sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, cơ cấu cây trồng mùa vụ chuyển dịch mạnh. Chăn nuôi và khai thác nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển; Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động địa phương, giá trị sản xuất năm 2019 đạt 1.883,4 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 17,6%; dịch vụ phát triển đa dạng, tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất, các thành phần kinh tế phát triển đóng góp quan trọng cho kinh tế toàn huyện; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại với tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.669 tỷ đồng; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được chỉ đạo chặt chẽ; Xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ và đạt kết quả toàn diện, đến tháng 12/2019 bình quân toàn huyện đạt 19/19 tiêu chí, tăng 5,73 tiêu chí so với năm 2015, có 26/26 xã bằng 100%, 135/163 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ thẩm định, công nhận huyện nông thôn mới vượt mục tiêu đại hội đề ra. Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 2,18%, hộ cận nghèo là 11,29%; quốc phòng- an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định.

Để đạt được những kết quả toàn diện trên, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ huyện xác định là nhiệm vụ then chốt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, đặc biệt là triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hội viên, đoàn viên, nhân dân toàn huyện góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, như: sửa đổi, bổ sung một số nội dung, từ ngữ trong tiêu đề từng mục, xây dựng các mục tiêu nhiệm kỳ tới, trong đó bổ sung nhiệm vụ và các giải pháp về phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phục dựng lại phát triển tiểu thủ công nghiệp truyền thống., sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó cần tập trung khai thác tốt tiềm năng thế mạnh và lợi thế trong đó tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm của huyện; tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ, đặc biệt cần có sự đột phá trong phát triển dịch vụ du lịch. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch chỉnh trang trang nâng cấp đô thị và định hướng phát triển vùng và đô thị trong tương lai, quy hoạch mở rộng Thị trấn…

Kết luận hội nghị, trên cơ sở các ý của các đại biểu đồng chí Mai Văn Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu, tư duy, góp ý dự thảo cùng với Tổ giúp việc Tiểu ban nội dung sửa đổi dự thảo báo cáo, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo yêu cầu về tính khái quát cao, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, dự báo đúng tình hình, đề xuất chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục rà soát, điều chỉnh số liệu cho chính xác; đưa thêm số liệu về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tạo điểm nhấn trong sản xuất; sửa đổi câu từ phù hợp, chính xác theo từng lĩnh vực; về tồn tại hạn chế bổ sung về khai thác tiềm năng du lịch; về phương hướng xác định 27 chỉ tiêu theo chỉ đạo của tỉnh, trong đó mục tiêu phấn đấu tỷ lệ 30% trở lên xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% xã kiểu mẫu, 50 % số thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ nhà ở kiên cố 95% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm giảm 0,5%; tỷ lệ diện tích che phủ rừng 3% trở lên; bổ sung các nội dung giảm diện tích cói kém hiệu quả, tiếp tục quan tâm đầu tư nuôi trồng thủy sản; phối hợp triển khai đập Sông lèn; nâng cao các hoạt động các cơ quan khối nội chính; nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt và học tập các Nghị quyết của Đảng; Xác định 3 chương trình trọng tâm đó là: chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; chương trình cải cách thủ tục hành chính.

Tin&ảnh: Lê Dung

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị thảo luận lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện

Đăng lúc: 20/02/2020 23:59:07 (GMT+7)

Sáng ngày 14/2/2020 tại phòng họp tầng 3, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành quy trình công tác cán bộ. Dự chủ trì hội nghị là đồng chí Mai Văn Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy; cùng dự có đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nga Sơn.

DSC03584.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Theo dự thảo báo cáo trình Hội nghị, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tranh thủ thời cơ thuận lợi, tận dụng mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 13,6% vượt mục tiêu đề ra là 13,5%, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 8.196,5 tỷ đồng gấp 1,9 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó, nông lâm- nghiệp- thủy sản 23,7%, Công nghiệp- xây dựng 44,8%, thương mại- dịch vụ 31,5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 44,1 triệu đồng (mục tiêu 41 triệu đồng). Sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, cơ cấu cây trồng mùa vụ chuyển dịch mạnh. Chăn nuôi và khai thác nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển; Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động địa phương, giá trị sản xuất năm 2019 đạt 1.883,4 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 17,6%; dịch vụ phát triển đa dạng, tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất, các thành phần kinh tế phát triển đóng góp quan trọng cho kinh tế toàn huyện; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại với tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.669 tỷ đồng; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được chỉ đạo chặt chẽ; Xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ và đạt kết quả toàn diện, đến tháng 12/2019 bình quân toàn huyện đạt 19/19 tiêu chí, tăng 5,73 tiêu chí so với năm 2015, có 26/26 xã bằng 100%, 135/163 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chính phủ thẩm định, công nhận huyện nông thôn mới vượt mục tiêu đại hội đề ra. Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 2,18%, hộ cận nghèo là 11,29%; quốc phòng- an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định.

Để đạt được những kết quả toàn diện trên, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ huyện xác định là nhiệm vụ then chốt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, đặc biệt là triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hội viên, đoàn viên, nhân dân toàn huyện góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, như: sửa đổi, bổ sung một số nội dung, từ ngữ trong tiêu đề từng mục, xây dựng các mục tiêu nhiệm kỳ tới, trong đó bổ sung nhiệm vụ và các giải pháp về phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, phục dựng lại phát triển tiểu thủ công nghiệp truyền thống., sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó cần tập trung khai thác tốt tiềm năng thế mạnh và lợi thế trong đó tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm của huyện; tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ, đặc biệt cần có sự đột phá trong phát triển dịch vụ du lịch. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch chỉnh trang trang nâng cấp đô thị và định hướng phát triển vùng và đô thị trong tương lai, quy hoạch mở rộng Thị trấn…

Kết luận hội nghị, trên cơ sở các ý của các đại biểu đồng chí Mai Văn Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu, tư duy, góp ý dự thảo cùng với Tổ giúp việc Tiểu ban nội dung sửa đổi dự thảo báo cáo, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo yêu cầu về tính khái quát cao, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, dự báo đúng tình hình, đề xuất chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục rà soát, điều chỉnh số liệu cho chính xác; đưa thêm số liệu về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tạo điểm nhấn trong sản xuất; sửa đổi câu từ phù hợp, chính xác theo từng lĩnh vực; về tồn tại hạn chế bổ sung về khai thác tiềm năng du lịch; về phương hướng xác định 27 chỉ tiêu theo chỉ đạo của tỉnh, trong đó mục tiêu phấn đấu tỷ lệ 30% trở lên xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% xã kiểu mẫu, 50 % số thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ nhà ở kiên cố 95% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm giảm 0,5%; tỷ lệ diện tích che phủ rừng 3% trở lên; bổ sung các nội dung giảm diện tích cói kém hiệu quả, tiếp tục quan tâm đầu tư nuôi trồng thủy sản; phối hợp triển khai đập Sông lèn; nâng cao các hoạt động các cơ quan khối nội chính; nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt và học tập các Nghị quyết của Đảng; Xác định 3 chương trình trọng tâm đó là: chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; chương trình cải cách thủ tục hành chính.

Tin&ảnh: Lê Dung

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm