Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
164
Hôm qua:
478
Tuần này:
1853
Tháng này:
9905
Tất cả:
225653

Huyện Nga Sơn biểu dương, khen thưởng 31 tập thể, 56 gia đình và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2018

Ngày 28/01/2019 20:04:02

Sáng ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Cơ sở Cơ quan Đảng-Đoàn thể (Đảng ủy CSCQ Đảng-Đoàn thể) huyện đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí: Lê Văn Dậu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đại biểu theo thành phần.

HN chi thi 05.jpg

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng, ban ngành, đoàn thể trong huyện Nga Sơn đã nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã mời báo cáo viên từ Trung ương về giới thiệu chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các hội nghị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở và xây dựng đề cương tuyên truyền cung cấp cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.
Trong năm 2018, Đảng ủy đãthường xuyên lãnh, chỉ đạo các chi bộ quán triệt và phổ biến kịp thời đường lối, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, cán bộ công chức. Triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề của Đảng (khóa XII); đã có 100% đảng viên và cán bộ, công chức tham gia học tập. Thông qua các buổi sinh hoạt, các chi bộ trong toàn Đảng bộ cũng đã chủ động quán triệt kịp thời một số văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Tỉnh ủy; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên.

Đảng bộ đã đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018 theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, các chi bộ, từng cán bọ Đảng viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký những việc làm theo tấm gương của Bác theo chủ đề, phù hợp với nhiệm vujdduwocj giao.Tại nơi làm việc của các cơ quan MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều treo bảng nội dung đăng ký làm theo tấm gương ddaojdduwcs HCM của chi bộ và từng cá nhân đẻ mỗi người có điều kiện đọc, học và làm theo mỗi ngày…Đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện“tự diễn biến, tự chuyển hóa”trong nội bộ.

Trong công tác xây dựng Đảng: Tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 31 đồng chí, trong đó, đã phân loại là 31/31 đ/c đạt 100% ; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 6/31 đ/c, tỷ lệ 19,3%; 100% các chi bộ Đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 16%. Chi bộ MTTQ và 6 đồng chí được Đảng ủy khối đoàn thể tặng giấy khen; chi bộ MTTQ, Đảng bộ khối và 3 cá nhân đề nghị Ban Thường vụ HU tặng giấy khen năm 2018.

Năm 2019, Đảng bộ CSCQ Đảng-Đoàn thể huyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW4 (khóa XII)về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, duy trì các hoạt động của Đảng bộ theo quy chế đã ban hành; giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Ban hành Nghị quyết và biện pháp cụ thể để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 là“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.Tiếp tục rà soát bổ sung tiêu chuẩn về đạo đức lối sống của cán bô đảng viên, CCVC phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó chủ đề xuyên suốt của Đảng bộ là “Năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu qua; gần dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm để dân tin, dám chịu trách nhiệm cá nhân”.
Tại hội nghị huyện Nga Sơn đã biểu dương khen thưởng 31 tập thể và 56 gia đình có thành tích tốt trong thực hiện chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2018, đồng thời phát động thi đua năm 2019.
Nhân dịp này, Đảng ủy CSCQ Đảng-Đoàn thể huyện Nga Sơnđã khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trog thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Dương Huyền

Huyện Nga Sơn biểu dương, khen thưởng 31 tập thể, 56 gia đình và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2018

Đăng lúc: 28/01/2019 20:04:02 (GMT+7)

Sáng ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị huyện, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Cơ sở Cơ quan Đảng-Đoàn thể (Đảng ủy CSCQ Đảng-Đoàn thể) huyện đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí: Lê Văn Dậu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đại biểu theo thành phần.

HN chi thi 05.jpg

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng, ban ngành, đoàn thể trong huyện Nga Sơn đã nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy đã mời báo cáo viên từ Trung ương về giới thiệu chuyên đề về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các hội nghị cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở và xây dựng đề cương tuyên truyền cung cấp cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.
Trong năm 2018, Đảng ủy đãthường xuyên lãnh, chỉ đạo các chi bộ quán triệt và phổ biến kịp thời đường lối, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, cán bộ công chức. Triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề của Đảng (khóa XII); đã có 100% đảng viên và cán bộ, công chức tham gia học tập. Thông qua các buổi sinh hoạt, các chi bộ trong toàn Đảng bộ cũng đã chủ động quán triệt kịp thời một số văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Tỉnh ủy; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên.

Đảng bộ đã đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018 theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, các chi bộ, từng cán bọ Đảng viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký những việc làm theo tấm gương của Bác theo chủ đề, phù hợp với nhiệm vujdduwocj giao.Tại nơi làm việc của các cơ quan MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều treo bảng nội dung đăng ký làm theo tấm gương ddaojdduwcs HCM của chi bộ và từng cá nhân đẻ mỗi người có điều kiện đọc, học và làm theo mỗi ngày…Đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống những biểu hiện“tự diễn biến, tự chuyển hóa”trong nội bộ.

Trong công tác xây dựng Đảng: Tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 31 đồng chí, trong đó, đã phân loại là 31/31 đ/c đạt 100% ; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 6/31 đ/c, tỷ lệ 19,3%; 100% các chi bộ Đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 16%. Chi bộ MTTQ và 6 đồng chí được Đảng ủy khối đoàn thể tặng giấy khen; chi bộ MTTQ, Đảng bộ khối và 3 cá nhân đề nghị Ban Thường vụ HU tặng giấy khen năm 2018.

Năm 2019, Đảng bộ CSCQ Đảng-Đoàn thể huyện tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần dân chủ tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW4 (khóa XII)về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, duy trì các hoạt động của Đảng bộ theo quy chế đã ban hành; giữ vững các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Ban hành Nghị quyết và biện pháp cụ thể để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2019 là“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.Tiếp tục rà soát bổ sung tiêu chuẩn về đạo đức lối sống của cán bô đảng viên, CCVC phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó chủ đề xuyên suốt của Đảng bộ là “Năng động, sáng tạo, thiết thực, hiệu qua; gần dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm để dân tin, dám chịu trách nhiệm cá nhân”.
Tại hội nghị huyện Nga Sơn đã biểu dương khen thưởng 31 tập thể và 56 gia đình có thành tích tốt trong thực hiện chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2018, đồng thời phát động thi đua năm 2019.
Nhân dịp này, Đảng ủy CSCQ Đảng-Đoàn thể huyện Nga Sơnđã khen thưởng 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trog thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Dương Huyền

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm