Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
432
Hôm qua:
653
Tuần này:
4269
Tháng này:
14917
Tất cả:
398314

Huyện Nga Sơn quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Ngày 29/11/2019 21:11:56

Sáng 29-11-2019, Huyện ủy Nga Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII; kế hoạch kiểm điểm, đánh giá phân loại năm 2019.

DSC02009.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Trưởng các phòng ban UBND huyện, Trưởng các cơ quan ngành đoàn thể cấp huyện; Cán bộ chủ chốt cấp huyện, các xã, thị trấn và toàn thể Đảng viên cơ quan Huyện ủy, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Chính quyền, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện.

DSC01977.JPG

Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung sẽ được truyền đạt tại Hội nghị này và yêu cầu các đại biểu tham dự cần chú ý học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nhằm học tập đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, trong buổi sáng, các đại biểu, đảng viên đã được học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII do trực tiếp các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy truyền đạt, cụ thể là: Kêt luận số 54 ngày 07/8/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kết luận số 57 ngày 16/9/2019 về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Chỉ thị số 37 ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 38 ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Quy định số 205 ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị số 36 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đồng thời triển khai Dự thảo kế hoạch của Huyện ủy Nga Sơn kế hoạch hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục làm việc với thành phần là các cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn. Hội nghị tiếp tục quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2019.

Theo Kế hoạch về tổ chức đại hội Đảng các cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trước khi tiến hành đại hội đại trà, mỗi Đảng bộ cơ sở chọn 1 đến 2 chi bộ để tổ chức đại hội điểm, thời gian tiến hành trong tháng 1-2020. Đối với cấp cơ sở, Ban thường vụ Huyện ủy dự kiến chọn 1 Đảng bộ xã và 1 Đảng bộ cơ quan tổ chức đại hội điểm vào tháng 4-2020 để rút kinh nghiệm. Hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở, đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện hoàn thành trong quý II/2020; hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII trong quý III/2020.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII đã diễn ra nghiêm túc, qua đó giúp các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong quá trình chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin&ảnh: Lê Dung- ĐTT

Huyện Nga Sơn quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII và kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Đăng lúc: 29/11/2019 21:11:56 (GMT+7)

Sáng 29-11-2019, Huyện ủy Nga Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII; kế hoạch kiểm điểm, đánh giá phân loại năm 2019.

DSC02009.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Trưởng các phòng ban UBND huyện, Trưởng các cơ quan ngành đoàn thể cấp huyện; Cán bộ chủ chốt cấp huyện, các xã, thị trấn và toàn thể Đảng viên cơ quan Huyện ủy, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Chính quyền, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện.

DSC01977.JPG

Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung sẽ được truyền đạt tại Hội nghị này và yêu cầu các đại biểu tham dự cần chú ý học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nhằm học tập đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, trong buổi sáng, các đại biểu, đảng viên đã được học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII do trực tiếp các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy truyền đạt, cụ thể là: Kêt luận số 54 ngày 07/8/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kết luận số 57 ngày 16/9/2019 về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Chỉ thị số 37 ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 38 ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Quy định số 205 ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị số 36 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đồng thời triển khai Dự thảo kế hoạch của Huyện ủy Nga Sơn kế hoạch hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII.

Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục làm việc với thành phần là các cán bộ chủ chốt cấp huyện và các xã, thị trấn. Hội nghị tiếp tục quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2019.

Theo Kế hoạch về tổ chức đại hội Đảng các cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, trước khi tiến hành đại hội đại trà, mỗi Đảng bộ cơ sở chọn 1 đến 2 chi bộ để tổ chức đại hội điểm, thời gian tiến hành trong tháng 1-2020. Đối với cấp cơ sở, Ban thường vụ Huyện ủy dự kiến chọn 1 Đảng bộ xã và 1 Đảng bộ cơ quan tổ chức đại hội điểm vào tháng 4-2020 để rút kinh nghiệm. Hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở, đại hội Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện hoàn thành trong quý II/2020; hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII trong quý III/2020.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) và kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII đã diễn ra nghiêm túc, qua đó giúp các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong quá trình chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin&ảnh: Lê Dung- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm