Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
269
Hôm qua:
524
Tuần này:
269
Tháng này:
13712
Tất cả:
251813

MTTQ huyện Nga Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Ngày 18/04/2019 12:17:22

Ngày 18/04/2019 Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nga Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Vân- TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện, đồng chí Nguyễn Thị Thanh- PGĐ Trung tâm chính trị huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và 222 học viên là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc các xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư của 27 xã, thị trấn.

IMG_20190418_074905.jpg

Trong thời gian 1 ngày làm việc, lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2019 sẽ được nghe các giảng viên của Trung tâm chính trị huyện và đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện truyền đạt nghiên cứu 5 nội dung bài học đã cung cấp những kiến thức nội dung cơ bản đó về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và những nguyên tắc tổ chức hoạt động, mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống chính trị; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội và hướng dẫn một số mẫu văn bản của UBMTTQ huyện về chương trình giám sát năm 2019, các tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình giám sát năm 2019, kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn. Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc các cấp; hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam…

Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời, là dịp để đại biểu ở các khu dân cư có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện.

Tin&ảnh: Như Hải- ĐTT

MTTQ huyện Nga Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019

Đăng lúc: 18/04/2019 12:17:22 (GMT+7)

Ngày 18/04/2019 Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nga Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Vân- TVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện, đồng chí Nguyễn Thị Thanh- PGĐ Trung tâm chính trị huyện, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và 222 học viên là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc các xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư của 27 xã, thị trấn.

IMG_20190418_074905.jpg

Trong thời gian 1 ngày làm việc, lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2019 sẽ được nghe các giảng viên của Trung tâm chính trị huyện và đồng chí Chủ tịch UBMTTQ huyện truyền đạt nghiên cứu 5 nội dung bài học đã cung cấp những kiến thức nội dung cơ bản đó về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và những nguyên tắc tổ chức hoạt động, mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống chính trị; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội và hướng dẫn một số mẫu văn bản của UBMTTQ huyện về chương trình giám sát năm 2019, các tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình giám sát năm 2019, kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn. Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên hướng dẫn xây dựng mô hình khu dân cư tự quản; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc các cấp; hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam…

Qua lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019, giúp cho đội ngũ cán bộ Mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời, là dịp để đại biểu ở các khu dân cư có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Mặt trận, nhằm nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố, phát triển khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện.

Tin&ảnh: Như Hải- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm