Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
557
Hôm qua:
487
Tuần này:
1044
Tháng này:
12526
Tất cả:
228274

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở huyện Nga Sơn

Ngày 26/06/2018 11:22:07

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Vì vậy, những năm qua, Huyện ủy Nga Sơn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

th1_jpg.jpg

Mô hình trồng mướp đắng cho hiệu quả kinh tế cao của nông dân xã Nga An.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”; Chỉ thị số 13 về “Nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn cảm tình đảng và kết nạp đảng viên”. Nhờ làm tốt việc quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát nên đến nay việc sinh hoạt định kỳ của các chi bộ thôn, xóm trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn tại cơ sở; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng cao. Các cấp ủy, chi bộ đã quan tâm đến việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt thông qua tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó phân công cấp ủy phụ trách và định kỳ dự họp với các chi bộ, nhất là với chi bộ khu dân cư, tránh được biểu hiện sinh hoạt hình thức, khắc phục tình trạng cục bộ, dòng họ trong sinh hoạt Đảng tại các chi bộ. Toàn huyện có 54 TCCSĐ với 8.256 đảng viên, hiện đang sinh hoạt tại 374 chi bộ. Qua đánh giá phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ trực thuộc năm 2017 cho thấy, có 27/54 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Đình Tố, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn, khẳng định: Tùy điều kiện và tình hình thực tế ở đảng bộ, các đảng ủy có thể chỉ đạo các chi ủy lựa chọn một vấn đề cần thiết, trọng tâm để sinh hoạt chuyên đề như xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường bê tông nông thôn, giải pháp phát triển đảng viên, tham gia đóng góp các loại quỹ, chỉ đạo phát triển sản xuất. Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy, các đảng ủy, chi ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác qua sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, vấn đề tạo nguồn phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng được đề cập. Nhiều chi bộ đã chủ động đề ra những giải pháp mang tính lâu dài. Đồng chí Vũ Minh Tân, bí thư chi bộ thôn 8, xã Nga Thắng, chia sẻ: Chi bộ thôn 8 hiện có 25 đảng viên cả lương và giáo cùng tham gia sinh hoạt. Nếu như các chi bộ khác băn khoăn về công tác phát triển đảng viên thì chi bộ thôn 8 lại hoàn thành khá tốt. Qua các buổi sinh hoạt, chúng tôi tìm hướng giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động trẻ tại địa phương, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào để phát hiện những nhân tố tích cực nhằm bồi dưỡng, tạo nguồn. Trung bình mỗi năm, chi bộ kết nạp được 1-2 đảng viên.

Do xây dựng được nội dung cụ thể, đưa ra sinh hoạt bàn sâu, phân tích kỹ nên nghị quyết đã được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống rất thiết thực. Đánh giá về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, theo đồng chí Vũ Đức Nại, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nga Mỹ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, hầu hết các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt và nghị quyết chi bộ. Biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ các nội dung kỳ họp đề cập (số đảng viên vắng mặt, lý do vắng; các ý kiến phát biểu, thảo luận, kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết quả biểu quyết nội dung thảo luận). Nội dung chuẩn bị sinh hoạt được ghi chép đầy đủ vào sổ nghị quyết. Các buổi sinh hoạt chuyên đề được chú trọng, từng bước đi vào nền nếp với nhiều nội dung phong phú, gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Mai Văn Hải, bí thư huyện ủy, cho biết: Sức chiến đấu của TCCSĐ được thể hiện thông qua chất lượng sinh hoạt và phụ thuộc vào tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của từng cán bộ, đảng viên. Có mạnh dạn phê bình và tự phê bình thường xuyên mới làm cho mình và đồng chí mình thấy được những mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để khắc phục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Để làm được điều này, trước hết, mỗi cấp ủy phải nhận thức đầy đủ vai trò của chi bộ đảng ở nông thôn, cấp ủy cấp trên phải sâu sát chỉ đạo định hướng hoạt động của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ, kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể chi bộ, cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong chi bộ trên tinh thần thẳng thắn, thương yêu đồng chí. Sửa chữa những tồn tại khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và sửa chữa những tồn tại phát sinh mới gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư, chi ủy chi bộ thường xuyên tổ chức giao ban cụm xã để bí thư các chi bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Bài và ảnh: Phan Nga

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở huyện Nga Sơn

Đăng lúc: 26/06/2018 11:22:07 (GMT+7)

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Vì vậy, những năm qua, Huyện ủy Nga Sơn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

th1_jpg.jpg

Mô hình trồng mướp đắng cho hiệu quả kinh tế cao của nông dân xã Nga An.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới”; Chỉ thị số 13 về “Nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn cảm tình đảng và kết nạp đảng viên”. Nhờ làm tốt việc quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát nên đến nay việc sinh hoạt định kỳ của các chi bộ thôn, xóm trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn tại cơ sở; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng cao. Các cấp ủy, chi bộ đã quan tâm đến việc đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt thông qua tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó phân công cấp ủy phụ trách và định kỳ dự họp với các chi bộ, nhất là với chi bộ khu dân cư, tránh được biểu hiện sinh hoạt hình thức, khắc phục tình trạng cục bộ, dòng họ trong sinh hoạt Đảng tại các chi bộ. Toàn huyện có 54 TCCSĐ với 8.256 đảng viên, hiện đang sinh hoạt tại 374 chi bộ. Qua đánh giá phân loại chất lượng đảng bộ, chi bộ trực thuộc năm 2017 cho thấy, có 27/54 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Đình Tố, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn, khẳng định: Tùy điều kiện và tình hình thực tế ở đảng bộ, các đảng ủy có thể chỉ đạo các chi ủy lựa chọn một vấn đề cần thiết, trọng tâm để sinh hoạt chuyên đề như xây dựng nhà văn hóa thôn, làm đường bê tông nông thôn, giải pháp phát triển đảng viên, tham gia đóng góp các loại quỹ, chỉ đạo phát triển sản xuất. Vừa qua, dưới sự chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy, các đảng ủy, chi ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác qua sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, vấn đề tạo nguồn phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng được đề cập. Nhiều chi bộ đã chủ động đề ra những giải pháp mang tính lâu dài. Đồng chí Vũ Minh Tân, bí thư chi bộ thôn 8, xã Nga Thắng, chia sẻ: Chi bộ thôn 8 hiện có 25 đảng viên cả lương và giáo cùng tham gia sinh hoạt. Nếu như các chi bộ khác băn khoăn về công tác phát triển đảng viên thì chi bộ thôn 8 lại hoàn thành khá tốt. Qua các buổi sinh hoạt, chúng tôi tìm hướng giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động trẻ tại địa phương, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động, phong trào để phát hiện những nhân tố tích cực nhằm bồi dưỡng, tạo nguồn. Trung bình mỗi năm, chi bộ kết nạp được 1-2 đảng viên.

Do xây dựng được nội dung cụ thể, đưa ra sinh hoạt bàn sâu, phân tích kỹ nên nghị quyết đã được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống rất thiết thực. Đánh giá về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, theo đồng chí Vũ Đức Nại, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nga Mỹ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, hầu hết các chi bộ đều có sổ ghi biên bản sinh hoạt và nghị quyết chi bộ. Biên bản sinh hoạt chi bộ được ghi chép đầy đủ các nội dung kỳ họp đề cập (số đảng viên vắng mặt, lý do vắng; các ý kiến phát biểu, thảo luận, kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết quả biểu quyết nội dung thảo luận). Nội dung chuẩn bị sinh hoạt được ghi chép đầy đủ vào sổ nghị quyết. Các buổi sinh hoạt chuyên đề được chú trọng, từng bước đi vào nền nếp với nhiều nội dung phong phú, gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Mai Văn Hải, bí thư huyện ủy, cho biết: Sức chiến đấu của TCCSĐ được thể hiện thông qua chất lượng sinh hoạt và phụ thuộc vào tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của từng cán bộ, đảng viên. Có mạnh dạn phê bình và tự phê bình thường xuyên mới làm cho mình và đồng chí mình thấy được những mặt mạnh để phát huy, mặt yếu để khắc phục, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Để làm được điều này, trước hết, mỗi cấp ủy phải nhận thức đầy đủ vai trò của chi bộ đảng ở nông thôn, cấp ủy cấp trên phải sâu sát chỉ đạo định hướng hoạt động của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, nhất là năng lực lãnh đạo của bí thư chi bộ, kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể chi bộ, cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc. Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong chi bộ trên tinh thần thẳng thắn, thương yêu đồng chí. Sửa chữa những tồn tại khi kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và sửa chữa những tồn tại phát sinh mới gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư, chi ủy chi bộ thường xuyên tổ chức giao ban cụm xã để bí thư các chi bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Bài và ảnh: Phan Nga

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm