Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
131
Hôm qua:
478
Tuần này:
1820
Tháng này:
9872
Tất cả:
225620

Nga Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018

Ngày 23/01/2019 16:16:57

Ngày 28/12/2018 Đảng ủy xã Nga Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại hội trường UBND xã.

ngathuytkdang2018.JPG

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2018, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã Nga Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉthị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Huyện ủy Nga Sơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 18 mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực. Hoàn thành và vượt 15 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Tổng sản lượng cói đạt 1.470 tấn với giá trị đạt 14.700 triệu đồng bằng 133,3% so cùng kỳ; Tổng giá trị thu nhập toàn xã hội đạt 216.807,3 triệu đồng tăng trên 52 triệu đồng so với cùng kỳ; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 34,175 triệu đồng/người/năm tăng gần 7 triệu đồng so với năm trước; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, trong đó tỷ trọng nông lâm thủy sản bằng 27,46%, Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 40,28%, dịch vụ thương mại 32,26% tăng 4,06% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách vựợt kế hoạch đạt 14,138 tỷ tồng; đầu tư xây dựng, nâng cấp thêm một số hạng mục trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đảm bảo, bảo hiểm y tế đạt 100%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,94%, giảm 4,34% so với năm 2017; giải quyết việc làm tăng thu nhập, xuất khẩu lao động vượt kế hoạch đề ra đạt 15 lao động; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn xã tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn lại, đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí, 2 thôn sau khi sát nhập là Hưng Đạo và Hoàng Long đủ điều kiện đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

ngthuy dang2018.jpg
Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy xã Nga Thủy đã chỉ đạo thực hiện thành công kế hoạch sáp nhập chi bộ sau sáp nhập thôn từ 10 chi bộ nông nghiệp còn 4 chi bộ nông nghiệp, sắp xếp kiện toàn chi ủy các chi bộ sau sáp nhập chi bộ. Tổ chức quán triệt học tập nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, học tập chuyên đề, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ, chương trình công tác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thịnh Văn Huyên- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ xã Nga Thủy đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm 2019: Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đăng ký với huyện; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019; tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới về đích trong năm 2019; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật; học tập chuyên đề năm 2019; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên và phân tích, định hướng phát triển trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác của địa phương.

Nga Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018

Đăng lúc: 23/01/2019 16:16:57 (GMT+7)

Ngày 28/12/2018 Đảng ủy xã Nga Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại hội trường UBND xã.

ngathuytkdang2018.JPG

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2018, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã Nga Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉthị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Huyện ủy Nga Sơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 18 mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực. Hoàn thành và vượt 15 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Tổng sản lượng cói đạt 1.470 tấn với giá trị đạt 14.700 triệu đồng bằng 133,3% so cùng kỳ; Tổng giá trị thu nhập toàn xã hội đạt 216.807,3 triệu đồng tăng trên 52 triệu đồng so với cùng kỳ; thu nhập bình quân trên đầu người đạt 34,175 triệu đồng/người/năm tăng gần 7 triệu đồng so với năm trước; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, trong đó tỷ trọng nông lâm thủy sản bằng 27,46%, Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 40,28%, dịch vụ thương mại 32,26% tăng 4,06% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách vựợt kế hoạch đạt 14,138 tỷ tồng; đầu tư xây dựng, nâng cấp thêm một số hạng mục trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đảm bảo, bảo hiểm y tế đạt 100%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,94%, giảm 4,34% so với năm 2017; giải quyết việc làm tăng thu nhập, xuất khẩu lao động vượt kế hoạch đề ra đạt 15 lao động; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn xã tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn lại, đến nay xã đạt 16/19 tiêu chí, 2 thôn sau khi sát nhập là Hưng Đạo và Hoàng Long đủ điều kiện đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

ngthuy dang2018.jpg
Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy xã Nga Thủy đã chỉ đạo thực hiện thành công kế hoạch sáp nhập chi bộ sau sáp nhập thôn từ 10 chi bộ nông nghiệp còn 4 chi bộ nông nghiệp, sắp xếp kiện toàn chi ủy các chi bộ sau sáp nhập chi bộ. Tổ chức quán triệt học tập nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, học tập chuyên đề, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ, chương trình công tác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thịnh Văn Huyên- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ xã Nga Thủy đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong năm 2019: Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đăng ký với huyện; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019; tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới về đích trong năm 2019; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật; học tập chuyên đề năm 2019; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên và phân tích, định hướng phát triển trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác của địa phương.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm