Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
110
Hôm qua:
936
Tuần này:
1046
Tháng này:
11694
Tất cả:
395091

Đoàn ĐBHĐND huyện Nga Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 19/07/2019 00:07:11

Ngày 16/7/2019 Đoàn đại biểu HĐND huyện Nga Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9-HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 7 cụm với 27 xã, thị trấn. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện, MTTQ và đoàn thể cấp huyện. Phía xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, đại biểu HĐND và cử tri 27 xã, thị trấn cùng tham dự.

ctri ky9 4.jpg

Đồng chí Trần Ngọc Quyết- Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX tại cụm 4 xã Nga Thạch- Nga Bạch- Nga Nhân- Nga Lĩnh

Tại các cụm, đại diện các Tổ Đại biểu HĐND huyện báo cáo đến cử tri tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa kết thúc vào ngày 5/7/2019. Theo báo cáo, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong thời gian 1 ngày kỳ họp thứ 9 diễn ra, HĐND huyện đã thông qua 4 Nghị quyết và quyết nghị các vấn đề quan trọng, các giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công bổ sung năm 2019; Nghị quyết về việc phê chuẩn, sửa đổi bổ sung Đề án xây dựng NTM huyện Nga Sơn giai đoạn 2010-2020; Nghị quyết về việc phê chuẩn, sửa đổi, bổ sung Đề án sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2016-2020; thực hiệngiám sáttại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện đã nghe thông báo của UBMTTQ huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền và kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp. Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình làm rõ thêm 1 số nội dung mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến kiến nghị của cử tri tại 7 cụm xã đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của kỳ họp thứ 9, Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng đưa huyện Nga Sơn phát triển đột phá, trở thành huyện Nông thôn mới theo lộ trình, thông qua các Nghị quyết, quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội của nhân dân. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ cử tri 27 xã, thị trấn kiến nghị với Đoàn đại biểu HĐND huyện về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường giao thông, các công trình đê điều, các chế độ chính sách đối với người có công, vấn đề giải quyết tồn đọng đất đai tại các xã, cấp GCN QSD đất nông nghiệp, vấn đề vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp, vấn đề văn hóa xã hội, y tế, an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện.

ctri ky9 1.jpg

ctri ky9 2.jpg
Cử tri ý kiến kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX

Tại các cụm tiếp xúc, đại diện tổ Đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền và giải thích các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước, phân cấp thẩm quyền giải quyết các lĩnh vực, trao đổi các vấn đề mà cử tri quan tâm để các cử tri nắm thêm thông tin và chia sẻ với các cấp chính quyền trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Đồng thời thông báo để các cử tri biết, Chủ tịch UBND huyện đã có công văn giao cho các cấp các ngành chức năng khắc phục tồn tại hạn chế, giải quyết nhiệm vụ nhằm phục vụ nhân dân có hiệu quả hơn. Đồng thời ghi nhận những ý kiến của cử tri, tiếp tục đề nghị các ban ngành chức năng các cấp giải quyết theo thẩm quyền.

Tin: Lê Dung- ĐTT

Đoàn ĐBHĐND huyện Nga Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 19/07/2019 00:07:11 (GMT+7)

Ngày 16/7/2019 Đoàn đại biểu HĐND huyện Nga Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9-HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 7 cụm với 27 xã, thị trấn. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện, MTTQ và đoàn thể cấp huyện. Phía xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, đại biểu HĐND và cử tri 27 xã, thị trấn cùng tham dự.

ctri ky9 4.jpg

Đồng chí Trần Ngọc Quyết- Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX tại cụm 4 xã Nga Thạch- Nga Bạch- Nga Nhân- Nga Lĩnh

Tại các cụm, đại diện các Tổ Đại biểu HĐND huyện báo cáo đến cử tri tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa kết thúc vào ngày 5/7/2019. Theo báo cáo, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc trong thời gian 1 ngày kỳ họp thứ 9 diễn ra, HĐND huyện đã thông qua 4 Nghị quyết và quyết nghị các vấn đề quan trọng, các giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư công bổ sung năm 2019; Nghị quyết về việc phê chuẩn, sửa đổi bổ sung Đề án xây dựng NTM huyện Nga Sơn giai đoạn 2010-2020; Nghị quyết về việc phê chuẩn, sửa đổi, bổ sung Đề án sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2016-2020; thực hiệngiám sáttại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện đã nghe thông báo của UBMTTQ huyện về việc tham gia xây dựng chính quyền và kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp. Tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình làm rõ thêm 1 số nội dung mà đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2019.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến kiến nghị của cử tri tại 7 cụm xã đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của kỳ họp thứ 9, Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng đưa huyện Nga Sơn phát triển đột phá, trở thành huyện Nông thôn mới theo lộ trình, thông qua các Nghị quyết, quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội của nhân dân. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ cử tri 27 xã, thị trấn kiến nghị với Đoàn đại biểu HĐND huyện về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường giao thông, các công trình đê điều, các chế độ chính sách đối với người có công, vấn đề giải quyết tồn đọng đất đai tại các xã, cấp GCN QSD đất nông nghiệp, vấn đề vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp, vấn đề văn hóa xã hội, y tế, an ninh trật tự trên địa bàn toàn huyện.

ctri ky9 1.jpg

ctri ky9 2.jpg
Cử tri ý kiến kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX

Tại các cụm tiếp xúc, đại diện tổ Đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền và giải thích các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước, phân cấp thẩm quyền giải quyết các lĩnh vực, trao đổi các vấn đề mà cử tri quan tâm để các cử tri nắm thêm thông tin và chia sẻ với các cấp chính quyền trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Đồng thời thông báo để các cử tri biết, Chủ tịch UBND huyện đã có công văn giao cho các cấp các ngành chức năng khắc phục tồn tại hạn chế, giải quyết nhiệm vụ nhằm phục vụ nhân dân có hiệu quả hơn. Đồng thời ghi nhận những ý kiến của cử tri, tiếp tục đề nghị các ban ngành chức năng các cấp giải quyết theo thẩm quyền.

Tin: Lê Dung- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm