Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
131
Hôm qua:
496
Tuần này:
2670
Tháng này:
6271
Tất cả:
105709

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 22/12/2017 09:29:50

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thành công là cơ sở thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015

Ngày 06 và 07/7/2015 tại hội trường lớn Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra trong không khí trách nhiệm dân chủ, bảo đảm theo luật định. Về dự kỳ họp có các vị đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXII, đồng chí Mai Văn Hải Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện Ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Đình Cam- đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tịch UBND huyện; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu tại khu vực Nga Sơn; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII. Trưởng các phòng ban UBND huyện, thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp huyện; các vị đại biểu là Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã về tham dự kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Mai Văn Hải Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện Ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp tất cả các buổi trong kỳ học; các đại biểu về dự kỳ họp tự nghiên cứu và nghe các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo về thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo tổng quyết toán thu NSNN-chi ngân sách địa phương năm 2014; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Nga Sơn tạo kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự sáu tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Tòa án ND huyện; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện; báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo thuyết trình của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Kỳ họp cũng nghe lãnh đạo UBND dân huyện trình bày các tờ trình về việc: xin phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014; phê duyệ kế hoạch vốn bổ sung các dự án đầu năm 2015; phê duyệt “điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nga Sơn đến năm 2020”; điiều chỉnh quy hoạch trung tâm thể dục thể thao; xin lập dự án đầu tư xây dựng công trình: khán đài, sân bóng đá thuộc sân vân động huyện; xin lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi từ nhà văn hóa thanh thiếu niện đến đường Thanh Niên và quyết nghị một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện Nga Sơn.

Tại kỳ họp này HDDND huyện cũng đã chất vấn 4 ông đại diện cho các ngành: Tài nguyên mội trường; Nông nghiệp; Công an và Bảo hiểm xã hội huyện về những vấn đề cử trì đang còn kiến nghị.

Kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2015, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn huyện gặp không ít những khó khăn do giá một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất và đời sống ở mức cao, giá đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất đầu vụ thu, vụ mùa, những khó khăn đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh uỷ; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, tích cực của UBND huyện; sự giám sát có hiệu quả của HĐND cùng sự nỗ lực phấn đấu của các Cấp uỷ đảng, Chính quyền, các ngành chức năng huyện, các tổ chức chính trị và toàn thể nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Các ngành kinh tế vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu vượt cao hơn so với cùng kỳ.

Trong nông nghiệp đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện; diện tích mạ khay, cấy máy được trên 285 ha, xây dựng thí điểm cánh đồng mẫu lớn với diện tích 20 ha tại xã Nga An và 30 ha tại xã Nga Vịnh, tiếp tục chỉ đạo mở rộng cây trồng có giá trị kinh tế cao diện tích 500ha. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông, xuân đạt 8.931 ha, bằng 98,1% cùng kỳ, bằng 95,2% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực 28.935 tấn, bằng 102,2% cùng kỳ, đạt 98,9% kế hoạch (đạt 48,6% kế hoạch năm). Trong đó, sản lượng lúa đạt 26.819 tấn, bằng 101,3% kế hoạch và tăng 2,3% so với cùng kỳ; sản lượng cói 5.786 tấn bằng 89,1% cùng kỳ và bằng 46,28% kế hoạch năm; sản lượng lạc đạt 3438 tấn, bằng 129,8% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực chăn nuôi, tiếp tục chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp và chăn nuôi nông hộ phát triển khá, giá cả ổn định; chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và trong khu dân cư bằng biện pháp sử dụng đệm lót sinh học và xây bể biôga. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 3.627 tấn, tăng 0,9% cùng kỳ.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã có bước tăng trưởng khá, dịch vụ &thương mại tiếp tục có bước phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 556,7 tỷ đồng, bằng 114,3% so cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 82,3% dự toán tỉnh giao; 55,9 % dự toán huyện giao và bằng 126,7 % cùng kỳ; thu ngân sách huyện đạt 85,3 % dự toán tỉnh giao, 80,4 % dự toán huyện giao và bằng 112% cùng kỳ; thu ngân sách xã đạt đạt 98,6% KH, tình hình thu chi ngân sách đã đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch; Các hoạt động văn hoá-xã hội chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được HĐND huyện đã chỉ ra những hạn chế đó là: Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số xã tiến độ thực hiện chậm, chưa đề ra các giải pháp cụ thể để làm chuyển biến tình hình ở địa phương; Chỉ đạo tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân ở một số xã chưa được quan tâm, nhất là việc mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Việc giải quyết tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số xã còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch chưa đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, các gia trại, trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp có chuyển biến nhưng vẫn còn bức xúc trong nhân dân. Chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, trường chuẩn Quốc gia và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tiến độ còn chậm. Công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, quản lý xe quá khổ, quá tải còn hạn chế.

Cũng tại kỳ họp này đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và giải trình các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm; đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND cần tập trung quản lý, điều hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của UBND, khắc phục những hạn chế, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết có hiệu quả, những vấn đề cử tri, đại biểu HĐND, MTTQ kiến nghị, đề xuất.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành cho bấu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND; chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đạt kết quả cao; Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 10 Nghị quyết.

Kết luận và bế mạc kỳ họp đồng chí Mai Văn Hải -Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2015, Chính quyền, các tổ chức chính trị, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện cần tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ.

Một là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2014-2020, định hướng đến 2030”; tổ chức thực hiện tốt phương án sản xuất vụ thu, vụ mùa và phương án sản xuất vụ đông 2015-2016; thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, tổ chức thực hiện việc xây dựng thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn 20 ha tại Nga An, 30 ha tại Nga Vịnh; đẩy mạnh việc tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT trong nuôi trồng thuỷ sản; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tu sửa cầu cống... đảm bảo cho việc tiêu, thoát nước trong mùa mưa, bão. Chỉ đạo đẩy mạnh thâm canh cói trong vùng quy hoạch, nhất là những diện tích mới được cải tạo, nhất thiết không để tái hoang ở những diện tích đã cải tạo; tiếp tục chuyển diện tích cói hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản và trang trại tổng hợp theo quy hoạch; tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ cho thâm canh cói và vùng chuyển đổi từ trồng cói sang trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Tập trung đẩy mạnh chăn nuôi nông hộ, gắn với khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình và mở rộng diện tích cây trồng cho giá trị kinh tế cao, gắn với chuyển giao các tiến bộ KHKT, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu các khoản thu theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, phân loại các nguồn thu để có biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng, thu phí và các lệ phí theo quy định; đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất; các nguồn thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; chỉ đạo chi theo dự toán đã được phân bổ từ đầu năm, thực hành tiết kiệm chi trong sử dụng ngân sách Nhà nước; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng ngân sách của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Ba là, tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm, không để lấn chiếm, tự làm các mô hình kinh tế không đúng quy hoạch. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để cấp GCNQSD đất ở cho nhân dân. Xây dựng quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

Bốn là, tích cực đấu mối chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công xây dựng nhà truyền thống huyện, Trung tâm y tế huyện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Thị trấn ở vị trí mới, nhà máy nước sạch, đường bắc sông Hưng Long đoạn từ Cầu Mới đi cầu Mậu Tài, xây dựng hạ tầng khu vực chợ Thị trấn ở vị trí mới; lập dự án đường đôi kéo dài qua sân vận động huyện; điều chỉnh quy hoạch sân vận động huyện; đường Nga Tân - Nga Tiến - Nga Thái. Tiếp tục đấu mối với tỉnh và Trung ương để mở rộng địa giới hành chính Thị trấn theo đề án. Các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do xã làm chủ đầu tư.

Năm là, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cói, tăng cường công tác tìm kiếm thị trường nội địa. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.

Sáu là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/HU và Kế hoạch số 72-KH/HU, trọng tâm là chỉnh trang nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, cải tạo vườn tạp, ứng dụng đệm lót sinh học, xây dựng bể bioga; phấn đấu, mỗi xã hoàn thành 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có từ 1 đến 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã: Nga Yên, Nga Hưng, Nga Mỹ, Nga Lĩnh được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2015; các xã còn lại tập trung rà soát các tiêu chí, xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Bảy là, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho khai giảng năm học 2015-2016; đẩy mạnh việc thực hiện đề án xây dựng Trường THPT Ba Đình, Trường THCS Chu Văn An thành trường trọng điểm chất lượng cao. Tuyên truyền, vận động nhân dân mua và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Tiếp tục kêu gọi, vận động ủng hộ để xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1323/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và hương ước, quy ước thôn, xóm, làng văn hoá.

Tám là, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân đợt 2 năm 2015, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, nổi cộm, không để bị động, bất ngờ; quyết liệt trong đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kìm chế tai nạn giao thông. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, và nhân dân ngay tại cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt Phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Bảo đảmchính sách hậu phương quân đội.

Chín là, HĐND, các ban của HĐND huyện thực hiện tốt các chương trình giám sát theo kế hoạch năm 2015; khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế đã ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các cơ chế mới thúc đẩy phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10 khóa XVIII đã kết thúc thành công tốt đẹp, là cơ sở thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015, thể hiện sự năng động, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện trước cử tri và nhân trong toàn huyện.

Lê Dung – Ban biên tập

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Đăng lúc: 22/12/2017 09:29:50 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thành công là cơ sở thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2015

Ngày 06 và 07/7/2015 tại hội trường lớn Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra trong không khí trách nhiệm dân chủ, bảo đảm theo luật định. Về dự kỳ họp có các vị đại biểu là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXII, đồng chí Mai Văn Hải Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện Ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Đình Cam- đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tịch UBND huyện; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI bầu tại khu vực Nga Sơn; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII. Trưởng các phòng ban UBND huyện, thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp huyện; các vị đại biểu là Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã về tham dự kỳ họp.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Mai Văn Hải Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện Ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp được truyền thanh trực tiếp tất cả các buổi trong kỳ học; các đại biểu về dự kỳ họp tự nghiên cứu và nghe các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo về thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo tổng quyết toán thu NSNN-chi ngân sách địa phương năm 2014; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Nga Sơn tạo kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự sáu tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Tòa án ND huyện; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của UBND huyện; báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo thuyết trình của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Kỳ họp cũng nghe lãnh đạo UBND dân huyện trình bày các tờ trình về việc: xin phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014; phê duyệ kế hoạch vốn bổ sung các dự án đầu năm 2015; phê duyệt “điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nga Sơn đến năm 2020”; điiều chỉnh quy hoạch trung tâm thể dục thể thao; xin lập dự án đầu tư xây dựng công trình: khán đài, sân bóng đá thuộc sân vân động huyện; xin lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi từ nhà văn hóa thanh thiếu niện đến đường Thanh Niên và quyết nghị một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện Nga Sơn.

Tại kỳ họp này HDDND huyện cũng đã chất vấn 4 ông đại diện cho các ngành: Tài nguyên mội trường; Nông nghiệp; Công an và Bảo hiểm xã hội huyện về những vấn đề cử trì đang còn kiến nghị.

Kỳ họp đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm 2015, việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn huyện gặp không ít những khó khăn do giá một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất và đời sống ở mức cao, giá đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất đầu vụ thu, vụ mùa, những khó khăn đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh uỷ; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, tích cực của UBND huyện; sự giám sát có hiệu quả của HĐND cùng sự nỗ lực phấn đấu của các Cấp uỷ đảng, Chính quyền, các ngành chức năng huyện, các tổ chức chính trị và toàn thể nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Các ngành kinh tế vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu vượt cao hơn so với cùng kỳ.

Trong nông nghiệp đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện; diện tích mạ khay, cấy máy được trên 285 ha, xây dựng thí điểm cánh đồng mẫu lớn với diện tích 20 ha tại xã Nga An và 30 ha tại xã Nga Vịnh, tiếp tục chỉ đạo mở rộng cây trồng có giá trị kinh tế cao diện tích 500ha. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông, xuân đạt 8.931 ha, bằng 98,1% cùng kỳ, bằng 95,2% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực 28.935 tấn, bằng 102,2% cùng kỳ, đạt 98,9% kế hoạch (đạt 48,6% kế hoạch năm). Trong đó, sản lượng lúa đạt 26.819 tấn, bằng 101,3% kế hoạch và tăng 2,3% so với cùng kỳ; sản lượng cói 5.786 tấn bằng 89,1% cùng kỳ và bằng 46,28% kế hoạch năm; sản lượng lạc đạt 3438 tấn, bằng 129,8% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực chăn nuôi, tiếp tục chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp và chăn nuôi nông hộ phát triển khá, giá cả ổn định; chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và trong khu dân cư bằng biện pháp sử dụng đệm lót sinh học và xây bể biôga. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 3.627 tấn, tăng 0,9% cùng kỳ.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã có bước tăng trưởng khá, dịch vụ &thương mại tiếp tục có bước phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 556,7 tỷ đồng, bằng 114,3% so cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 82,3% dự toán tỉnh giao; 55,9 % dự toán huyện giao và bằng 126,7 % cùng kỳ; thu ngân sách huyện đạt 85,3 % dự toán tỉnh giao, 80,4 % dự toán huyện giao và bằng 112% cùng kỳ; thu ngân sách xã đạt đạt 98,6% KH, tình hình thu chi ngân sách đã đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch; Các hoạt động văn hoá-xã hội chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được HĐND huyện đã chỉ ra những hạn chế đó là: Công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số xã tiến độ thực hiện chậm, chưa đề ra các giải pháp cụ thể để làm chuyển biến tình hình ở địa phương; Chỉ đạo tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập cho nông dân ở một số xã chưa được quan tâm, nhất là việc mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Việc giải quyết tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số xã còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch chưa đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, các gia trại, trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp có chuyển biến nhưng vẫn còn bức xúc trong nhân dân. Chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, trường chuẩn Quốc gia và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tiến độ còn chậm. Công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, quản lý xe quá khổ, quá tải còn hạn chế.

Cũng tại kỳ họp này đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và giải trình các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm; đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND cần tập trung quản lý, điều hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của UBND, khắc phục những hạn chế, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết có hiệu quả, những vấn đề cử tri, đại biểu HĐND, MTTQ kiến nghị, đề xuất.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành cho bấu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND; chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đạt kết quả cao; Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 10 Nghị quyết.

Kết luận và bế mạc kỳ họp đồng chí Mai Văn Hải -Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu trong thời gian còn lại của năm 2015, Chính quyền, các tổ chức chính trị, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện cần tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ.

Một là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2014-2020, định hướng đến 2030”; tổ chức thực hiện tốt phương án sản xuất vụ thu, vụ mùa và phương án sản xuất vụ đông 2015-2016; thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp, tổ chức thực hiện việc xây dựng thí điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn 20 ha tại Nga An, 30 ha tại Nga Vịnh; đẩy mạnh việc tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT trong nuôi trồng thuỷ sản; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tu sửa cầu cống... đảm bảo cho việc tiêu, thoát nước trong mùa mưa, bão. Chỉ đạo đẩy mạnh thâm canh cói trong vùng quy hoạch, nhất là những diện tích mới được cải tạo, nhất thiết không để tái hoang ở những diện tích đã cải tạo; tiếp tục chuyển diện tích cói hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thuỷ sản và trang trại tổng hợp theo quy hoạch; tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ cho thâm canh cói và vùng chuyển đổi từ trồng cói sang trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Tập trung đẩy mạnh chăn nuôi nông hộ, gắn với khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình và mở rộng diện tích cây trồng cho giá trị kinh tế cao, gắn với chuyển giao các tiến bộ KHKT, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu các khoản thu theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, phân loại các nguồn thu để có biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng, thu phí và các lệ phí theo quy định; đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất; các nguồn thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; chỉ đạo chi theo dự toán đã được phân bổ từ đầu năm, thực hành tiết kiệm chi trong sử dụng ngân sách Nhà nước; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng ngân sách của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Ba là, tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm, không để lấn chiếm, tự làm các mô hình kinh tế không đúng quy hoạch. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để cấp GCNQSD đất ở cho nhân dân. Xây dựng quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

Bốn là, tích cực đấu mối chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công xây dựng nhà truyền thống huyện, Trung tâm y tế huyện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Thị trấn ở vị trí mới, nhà máy nước sạch, đường bắc sông Hưng Long đoạn từ Cầu Mới đi cầu Mậu Tài, xây dựng hạ tầng khu vực chợ Thị trấn ở vị trí mới; lập dự án đường đôi kéo dài qua sân vận động huyện; điều chỉnh quy hoạch sân vận động huyện; đường Nga Tân - Nga Tiến - Nga Thái. Tiếp tục đấu mối với tỉnh và Trung ương để mở rộng địa giới hành chính Thị trấn theo đề án. Các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do xã làm chủ đầu tư.

Năm là, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cói, tăng cường công tác tìm kiếm thị trường nội địa. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.

Sáu là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/HU và Kế hoạch số 72-KH/HU, trọng tâm là chỉnh trang nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, cải tạo vườn tạp, ứng dụng đệm lót sinh học, xây dựng bể bioga; phấn đấu, mỗi xã hoàn thành 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, có từ 1 đến 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã: Nga Yên, Nga Hưng, Nga Mỹ, Nga Lĩnh được công nhận xã nông thôn mới trong năm 2015; các xã còn lại tập trung rà soát các tiêu chí, xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Bảy là, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho khai giảng năm học 2015-2016; đẩy mạnh việc thực hiện đề án xây dựng Trường THPT Ba Đình, Trường THCS Chu Văn An thành trường trọng điểm chất lượng cao. Tuyên truyền, vận động nhân dân mua và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công. Tiếp tục kêu gọi, vận động ủng hộ để xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1323/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và hương ước, quy ước thôn, xóm, làng văn hoá.

Tám là, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân đợt 2 năm 2015, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, nổi cộm, không để bị động, bất ngờ; quyết liệt trong đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kìm chế tai nạn giao thông. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, và nhân dân ngay tại cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt Phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Bảo đảmchính sách hậu phương quân đội.

Chín là, HĐND, các ban của HĐND huyện thực hiện tốt các chương trình giám sát theo kế hoạch năm 2015; khuyến khích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế đã ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các cơ chế mới thúc đẩy phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10 khóa XVIII đã kết thúc thành công tốt đẹp, là cơ sở thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015, thể hiện sự năng động, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện trước cử tri và nhân trong toàn huyện.

Lê Dung – Ban biên tập

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm