Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
604
Hôm qua:
521
Tuần này:
604
Tháng này:
12667
Tất cả:
191435

Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện Nga Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 16/12/2017 09:29:50

Trong hai ngày 14 và 15/12, HĐND huyện Nga Sơn khóa XIX trọng thể tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, ANQP năm 2017, đề rap hương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại khu vực Nga Sơn, ông: Mai văn Hải –TUV bí thư huyện ủy, chủ tịch hội dồng nhân dân huyện, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện khóa 22, 34 vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, ủy viên UB kiểm tra huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan ngành đóng trên địa bàn huyện, các đồng chí bí thư đảng bộ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND 27 xã thị trấn.

hdk2017xuly.jpg

Đồng chí Mai Văn Tài - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường trả lời chất vấn


Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Mai Văn Hải – TUV – Bí thứ huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định rõ một số kết quả đạt được của huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017 và yêu cầu kỳ họp cần phát huy tinh thần trí tuệ, dân chủ, đóng góp ý kiến vào mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2018 đề ra.

Sau khai mạc, kỳ họp đã nghe các báo cáo của HĐND- UBND: về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh nam 2017, phuơng huớng mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018, dự tóan thu ngân sách nhà nuớc, chi ngân sách địa phuơng và phuơng án phân bổ ngấn sách cấp huyện năm 2018, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gui toi kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa 19, kết quả thu chi ngân sách năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017, nhiệm vụ nam 2018, họat đông của HĐND huyện năm 2017, một số nhiệm vụ chủ yếu nam 2018, kết quả thục hiện chuơng trình giám sát năm 2017, một số giải phap chủ yếu nâng cao chất lượng giám sát năm 2018…. và xem xét các tờ trình. Về kết qủa thực hiện nhiệm vụ năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển, kinh tế tiếp tục tăng truởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo huớng tích cực các chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo huớng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nong nghiệp,tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng dịch vụ. thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng/ nguời/ năm tăng 3,9 triệu đồng so voiứ cùng kỳ. tổng đầu tư xã hội đạt 100% giá trị xuất khẩu, thu ngân sách nhà nuớc, bình quân thu nhập/ ha canh tác đạt và vuợt so với kế hoạch.trong năm đã chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thầnNQ 06 của huyện ủy. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp MTTQvà các ngành các cấp cụ thể hóa bằng chuơng trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, năng xuất các loại cây trồng tăng so với cùng kỳ, các ngành dịch vụ tăng trưởng khá, công tác chỉ đạo, điều hành thực sự có hiệu quả, Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 1.190 tỷ đồng, tổng diện tích gieo trồng 15.794 ha, bằng 99%CK, năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha; năng suất cói 75,5 tạ/ha. Tập trung chỉ đạo sản xuất 80 ha dưa hấu ở cả vụ đông và vụ xuân 64 ha khoai tây vụ đông đạt giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn nên giảm cả về tổng đàn và giá trị. tổng trọng lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 15.675 tấn; Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục duợc duy trì, sản xuất thủy sản tuy còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết,nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng vuợt so với cùng kỳ, tổng sản lượng khai thác và nuôi ước đạt gần 6.600 tấn, trong đó: sản lượng nuôi trên 4.000 tấn; sản lượng khai thác trên 2.500 tấn; giá trị đạt 152,4 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đuợc duy trì và phat triển, tổng giá trị sản xuất CN, TTCN đạt gần 1.500 tỷ đồng (chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Huyện uỷ; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; thành lập mới được 46 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 198 doanh nghiệp. Chuơng trình xây dựng NTM có nhiều chuyển biến, đòi sống nhân dân tiếp tục đuợc cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đến nay bình quân toàn huyện đạt 16.23 tiêu chí; có 9 xã và 107 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM gồm nga tahí, nga hải, nga truờng, nga liên, nga giáp và nga văn.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân được nâng lên, trật tự xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các đại biểu được thông qua các tờ trình kỳ của HĐND –UBND huyện, đồng thời tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với các truởng phòng: tài nguyên môi truờng, nông nghiệp và phát trỉển nông thôn, phòng giáo dục, chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, công an huyện về các nội dung: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng, đất nông nghiệp, đất ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất chậm. việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ còn chậm, việc tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cây trồng có giá trị kinh tế cao chưa đuợc nhân rộng. công tác quản lý giống vật tư nông nghiệp tồn tại kéo dài, chậm khắc phục…

Sau các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Trần Ngọc Quyết – TVHU – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đã phát biểu ý kiến, giải trình thêm những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém còn tồn tại, đề nghị các cơ quan, ngành chức năng cần quan tâm khắc phục, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Để làm được điều đó, đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đề nghị các ngành, các địa phương cần tập trung phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, quan tâm vấn đề thu ngân sách nhà nước, tạo cơ chế hỗ trợ cho việc thành lập thêm các doanh nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện, triển khai thực hiện tốt các thiết chế văn hóa nhất là trong việc cưới việc tang và lễ hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại cơ sở, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Hải – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng thời đồng chí cũng kêu gọi sự đoàn kết đồng lòng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết kỳ họp được các đại biểu nhất trí cao.

Đài Truyền thanh Huyện

Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện Nga Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 16/12/2017 09:29:50 (GMT+7)

Trong hai ngày 14 và 15/12, HĐND huyện Nga Sơn khóa XIX trọng thể tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, ANQP năm 2017, đề rap hương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại khu vực Nga Sơn, ông: Mai văn Hải –TUV bí thư huyện ủy, chủ tịch hội dồng nhân dân huyện, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện khóa 22, 34 vị đại biểu HĐND huyện khóa XIX, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, ủy viên UB kiểm tra huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan ngành đóng trên địa bàn huyện, các đồng chí bí thư đảng bộ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND 27 xã thị trấn.

hdk2017xuly.jpg

Đồng chí Mai Văn Tài - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường trả lời chất vấn


Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Mai Văn Hải – TUV – Bí thứ huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định rõ một số kết quả đạt được của huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017 và yêu cầu kỳ họp cần phát huy tinh thần trí tuệ, dân chủ, đóng góp ý kiến vào mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2018 đề ra.

Sau khai mạc, kỳ họp đã nghe các báo cáo của HĐND- UBND: về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh nam 2017, phuơng huớng mục tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018, dự tóan thu ngân sách nhà nuớc, chi ngân sách địa phuơng và phuơng án phân bổ ngấn sách cấp huyện năm 2018, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gui toi kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa 19, kết quả thu chi ngân sách năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017, nhiệm vụ nam 2018, họat đông của HĐND huyện năm 2017, một số nhiệm vụ chủ yếu nam 2018, kết quả thục hiện chuơng trình giám sát năm 2017, một số giải phap chủ yếu nâng cao chất lượng giám sát năm 2018…. và xem xét các tờ trình. Về kết qủa thực hiện nhiệm vụ năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển, kinh tế tiếp tục tăng truởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo huớng tích cực các chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo huớng tích cực, giảm tỷ trọng khu vực nong nghiệp,tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng dịch vụ. thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng/ nguời/ năm tăng 3,9 triệu đồng so voiứ cùng kỳ. tổng đầu tư xã hội đạt 100% giá trị xuất khẩu, thu ngân sách nhà nuớc, bình quân thu nhập/ ha canh tác đạt và vuợt so với kế hoạch.trong năm đã chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thầnNQ 06 của huyện ủy. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp MTTQvà các ngành các cấp cụ thể hóa bằng chuơng trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, năng xuất các loại cây trồng tăng so với cùng kỳ, các ngành dịch vụ tăng trưởng khá, công tác chỉ đạo, điều hành thực sự có hiệu quả, Tổng giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 1.190 tỷ đồng, tổng diện tích gieo trồng 15.794 ha, bằng 99%CK, năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha; năng suất cói 75,5 tạ/ha. Tập trung chỉ đạo sản xuất 80 ha dưa hấu ở cả vụ đông và vụ xuân 64 ha khoai tây vụ đông đạt giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn nên giảm cả về tổng đàn và giá trị. tổng trọng lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 15.675 tấn; Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục duợc duy trì, sản xuất thủy sản tuy còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết,nhưng giá trị sản xuất vẫn tăng vuợt so với cùng kỳ, tổng sản lượng khai thác và nuôi ước đạt gần 6.600 tấn, trong đó: sản lượng nuôi trên 4.000 tấn; sản lượng khai thác trên 2.500 tấn; giá trị đạt 152,4 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đuợc duy trì và phat triển, tổng giá trị sản xuất CN, TTCN đạt gần 1.500 tỷ đồng (chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Huyện uỷ; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; thành lập mới được 46 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 198 doanh nghiệp. Chuơng trình xây dựng NTM có nhiều chuyển biến, đòi sống nhân dân tiếp tục đuợc cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đến nay bình quân toàn huyện đạt 16.23 tiêu chí; có 9 xã và 107 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM gồm nga tahí, nga hải, nga truờng, nga liên, nga giáp và nga văn.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân được nâng lên, trật tự xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các đại biểu được thông qua các tờ trình kỳ của HĐND –UBND huyện, đồng thời tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong ngày làm việc thứ hai, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với các truởng phòng: tài nguyên môi truờng, nông nghiệp và phát trỉển nông thôn, phòng giáo dục, chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, công an huyện về các nội dung: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng, đất nông nghiệp, đất ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất chậm. việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ còn chậm, việc tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cây trồng có giá trị kinh tế cao chưa đuợc nhân rộng. công tác quản lý giống vật tư nông nghiệp tồn tại kéo dài, chậm khắc phục…

Sau các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn tại kỳ họp, ông Trần Ngọc Quyết – TVHU – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đã phát biểu ý kiến, giải trình thêm những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém còn tồn tại, đề nghị các cơ quan, ngành chức năng cần quan tâm khắc phục, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Để làm được điều đó, đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đề nghị các ngành, các địa phương cần tập trung phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, quan tâm vấn đề thu ngân sách nhà nước, tạo cơ chế hỗ trợ cho việc thành lập thêm các doanh nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện, triển khai thực hiện tốt các thiết chế văn hóa nhất là trong việc cưới việc tang và lễ hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại cơ sở, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Hải – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đồng thời đồng chí cũng kêu gọi sự đoàn kết đồng lòng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết kỳ họp được các đại biểu nhất trí cao.

Đài Truyền thanh Huyện

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm