Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
350
Hôm qua:
936
Tuần này:
1286
Tháng này:
11934
Tất cả:
395331

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn

Ngày 04/10/2019 13:38:11

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn được thành lập 17/9/2018 theo Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa với 7 cán bộ chiến sỹ, trong đó có 01 đội trưởng, 01 nữ và 06 nam và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 1726/QĐ-BCA ngày 07/4/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lực lượng PCCC&CNCH Công an các huyện, thị xã, thành phố.

20191004_133344.jpg

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn
20191004_133642.jpg
Tình huống diễn tập PCCC&CNCH tại Chợ Huyện Nga Sơn

Ngay sau khi được thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH huyện Nga Sơn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời tập trung công tác xây dựng lực lượng và hậu cần kỹ thuật, nội bộ đoàn kết thống nhất triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, thi đua lập thành tích “Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Nga Sơn kỷ cương, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Mặt khác, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH –Công an huyện luôn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, thực hiện có hiệu quả đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện.

Tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, như panơ, khẩu hiệu, tập huấn, tổ chức diễn tập công tác PCCC&CNCH, qua hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện Nga Sơn… Cụ thể, từ khi thành lập đến nay, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn đã tổ chức được 01 cuộc siễn tập PCCC&CNCH tại Chợ huyện Nga Sơn và 07 lớp tập huấn, trong đó 04 lớp tập huấn cho lực lượng PCCC cơ sở với 400 học viên tham gia; 02 lớp tập huấn PCCC cho lực lượng dân phòng thuộc 22 xã, thị trấn với 352 đội viên tham gia; 01 lớp tập huấn PCCC&CNCH chuyên sâu cho Đội trưởng, Đội phó các đội dân phòng trên địa bàn tòan huyện.

Từ chỗ xem công tác PCCC là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thì nay cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân trong toàn huyện đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm, vai trò và nghĩa vụ của mình đối với công tác này. Đó chính là nét chuyển biến tích cực nhất trong phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn huyện Nga Sơn, qua đó ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC của mỗi người dân từng bước được nâng lên.

Nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (4/10/1961- 4/10/2019) và 18 năm “Ngày Tòan dân Phòng cháy chữa cháy” (4/10/2001- 4/10/2019), Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ trong công tác PCCC, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác PCCC, ngoài sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát PCCC rất cần sự quan tâm, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác PCCC. Tiếp tục mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC thường và chuyên sâu cho lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt của lực lượng PCCC tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH. Đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy “tận tụy với công việc, dũng cảm trong chiến đấu” hướng đến mọi hoạt động PCCC và CNCH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Tin: Lê Dung- ĐTT

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn

Đăng lúc: 04/10/2019 13:38:11 (GMT+7)

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn được thành lập 17/9/2018 theo Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa với 7 cán bộ chiến sỹ, trong đó có 01 đội trưởng, 01 nữ và 06 nam và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 1726/QĐ-BCA ngày 07/4/2015 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lực lượng PCCC&CNCH Công an các huyện, thị xã, thành phố.

20191004_133344.jpg

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn
20191004_133642.jpg
Tình huống diễn tập PCCC&CNCH tại Chợ Huyện Nga Sơn

Ngay sau khi được thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH huyện Nga Sơn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời tập trung công tác xây dựng lực lượng và hậu cần kỹ thuật, nội bộ đoàn kết thống nhất triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, thi đua lập thành tích “Xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Nga Sơn kỷ cương, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”. Mặt khác, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH –Công an huyện luôn làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tham gia công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, thực hiện có hiệu quả đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện.

Tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, như panơ, khẩu hiệu, tập huấn, tổ chức diễn tập công tác PCCC&CNCH, qua hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện Nga Sơn… Cụ thể, từ khi thành lập đến nay, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn đã tổ chức được 01 cuộc siễn tập PCCC&CNCH tại Chợ huyện Nga Sơn và 07 lớp tập huấn, trong đó 04 lớp tập huấn cho lực lượng PCCC cơ sở với 400 học viên tham gia; 02 lớp tập huấn PCCC cho lực lượng dân phòng thuộc 22 xã, thị trấn với 352 đội viên tham gia; 01 lớp tập huấn PCCC&CNCH chuyên sâu cho Đội trưởng, Đội phó các đội dân phòng trên địa bàn tòan huyện.

Từ chỗ xem công tác PCCC là nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thì nay cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân trong toàn huyện đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm, vai trò và nghĩa vụ của mình đối với công tác này. Đó chính là nét chuyển biến tích cực nhất trong phong trào “Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn huyện Nga Sơn, qua đó ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC của mỗi người dân từng bước được nâng lên.

Nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (4/10/1961- 4/10/2019) và 18 năm “Ngày Tòan dân Phòng cháy chữa cháy” (4/10/2001- 4/10/2019), Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy&CNCH- Công an huyện Nga Sơn đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ trong công tác PCCC, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác PCCC, ngoài sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát PCCC rất cần sự quan tâm, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác PCCC. Tiếp tục mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC thường và chuyên sâu cho lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành. Khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt của lực lượng PCCC tại chỗ trong công tác PCCC và CNCH. Đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy “tận tụy với công việc, dũng cảm trong chiến đấu” hướng đến mọi hoạt động PCCC và CNCH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Tin: Lê Dung- ĐTT

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm