Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
305
Hôm qua:
524
Tuần này:
305
Tháng này:
13748
Tất cả:
251849

Đồn Biên phòng Đa Lộc - 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1959-2019)

Ngày 02/03/2019 08:47:16

Là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc; Đồn Biên phòng Đa Lộc được thành lập vào tháng 04-1959, qua 60 năm xây dựng và trưởng thành Đồn Biên phòng Đa Lộc nhiều lần dời vị trí đóng quân và đổi tên Đồn như: Đồn Công an nhân dân vũ trang 11, Đồn Lạch Sung đóng quân tại xã Nga Bạch huyện Nga Sơn, Đồn Công an nhân dân vũ trang 72, Đồn Biên phòng 114 và hiện nay là Đồn Biên phòng Đa Lộc đóng quân tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc với nhiệm vụ ban đầu khi thành lập quản lý 8 xã biên giới biển, đến nay Đồn đang quản lý 9 xã biên giới biển thuộc 2 huyện Hậu Lộc và Nga Sơn với chiều dài 17,5km bờ biển.

Trước những diễn biến của tình hình mới trên các khu vực biên giới biển, đảo; Biên Phòng Đa Lộc luôn xác định: nền biên phòng toàn dân là sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị và các tiềm lực của các đại phương được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia, đoàn kết của nhân dân 2 huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc, trong đó Đồn Biên phòng Đa Lộc là nòng cốt, chuyên trách nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển, tích cực tham gia xây dựng "thế trận lòng dân", củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn- cứu hộ trên biển, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc tại địa phương.

bp1.jpg

bp2.jpg

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”, đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, Đồn Biên phòng Đa Lộc ngay từ ngày đầu thành lập và trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành luôn xác định phương châm hoạt động “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”,các tổ, đội công tác biên phòng tăng cường xuống địa bàn các xãvới phương châm “3 bám, 4 cùng”, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và hướng dẫn bà con lao động sản xuất, phát triển kinh tế biển; tích cực chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực, sát thực tiễn cuộc sống, trong đó cốt lõi là công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, vận động ngư dân tổ chức các tổ đội tàu thuyền sản xuất an toàn khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, vươn khơi, bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Tronghai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc của kẻ thù, thực tế tình hình đặt ra cho dân tộc ta là phải luôn sẵn sàng đối phó với nguy cơ xâm lược của kẻ thù từ bên ngoài, đặc biệt là trên tuyến biên giới và bờ biển. Đồn Biên phòng Đa Lộc đã cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn phát huy tốt tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường, kịp thời chặn đứng các cuộc chiến tranh xâm lược, không cho kẻ thù tiến sâu vào nội địa. Kế thừa và phát huy thành tích, truyền thống đó, các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, kiên trì bám dân, bám địa bàn, mưu trí, dũng cảm, chủ động sáng tạo trong công tác luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ ngày thành lập đến nay, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã vinh dự được các cấp, các ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý: được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng ''Cờ thi đua quyết thắng'' năm 1965, danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng” năm 1988, năm 1998, danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” trong 5 năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2015; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen về đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2009; được UBND tỉnh Thanh Hoá tặng danh hiệu ''Đơn vị thi đua quyết thắng'' năm 1972, tặng cờ thi đua năm 2017;Đảng bộ Đồn Biên phòng Đa Lộc từ năm 2003 đến nay luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra đơn vị còn được UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND 02 huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân trong đơn vị đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đấu tranh với các loại tội phạm, tham gia phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/03/2019), nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Đa Lộc, mặc dù trải qua nhiều thay đổi di dời vị trí đóng quân, đổi tên, thay đổi về tổ chức, hệ thống chỉ huy, lãnh đạo... nhưng với ý chí, trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc không quản ngại hy sinh, gian khổ, luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Những năm tới, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường với những khó khăn, thách thức không nhỏ. Đồn Biên phòng Đa Lộc tiếp tụctập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; quán triệt, nắm vững, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng, chủ động phối hợp với các ngành làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đoàn kết, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới thành công tại 02 huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc.

Bài: Lê Dung- ĐTT Nga Sơn

Đồn Biên phòng Đa Lộc - 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1959-2019)

Đăng lúc: 02/03/2019 08:47:16 (GMT+7)

Là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc; Đồn Biên phòng Đa Lộc được thành lập vào tháng 04-1959, qua 60 năm xây dựng và trưởng thành Đồn Biên phòng Đa Lộc nhiều lần dời vị trí đóng quân và đổi tên Đồn như: Đồn Công an nhân dân vũ trang 11, Đồn Lạch Sung đóng quân tại xã Nga Bạch huyện Nga Sơn, Đồn Công an nhân dân vũ trang 72, Đồn Biên phòng 114 và hiện nay là Đồn Biên phòng Đa Lộc đóng quân tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc với nhiệm vụ ban đầu khi thành lập quản lý 8 xã biên giới biển, đến nay Đồn đang quản lý 9 xã biên giới biển thuộc 2 huyện Hậu Lộc và Nga Sơn với chiều dài 17,5km bờ biển.

Trước những diễn biến của tình hình mới trên các khu vực biên giới biển, đảo; Biên Phòng Đa Lộc luôn xác định: nền biên phòng toàn dân là sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị và các tiềm lực của các đại phương được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia, đoàn kết của nhân dân 2 huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc, trong đó Đồn Biên phòng Đa Lộc là nòng cốt, chuyên trách nhằm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển, tích cực tham gia xây dựng "thế trận lòng dân", củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn- cứu hộ trên biển, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc tại địa phương.

bp1.jpg

bp2.jpg

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”, đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, Đồn Biên phòng Đa Lộc ngay từ ngày đầu thành lập và trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành luôn xác định phương châm hoạt động “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”,các tổ, đội công tác biên phòng tăng cường xuống địa bàn các xãvới phương châm “3 bám, 4 cùng”, bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và hướng dẫn bà con lao động sản xuất, phát triển kinh tế biển; tích cực chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, chính sách cụ thể, thiết thực, sát thực tiễn cuộc sống, trong đó cốt lõi là công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, vận động ngư dân tổ chức các tổ đội tàu thuyền sản xuất an toàn khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản, vươn khơi, bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Đồng thời đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Tronghai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc của kẻ thù, thực tế tình hình đặt ra cho dân tộc ta là phải luôn sẵn sàng đối phó với nguy cơ xâm lược của kẻ thù từ bên ngoài, đặc biệt là trên tuyến biên giới và bờ biển. Đồn Biên phòng Đa Lộc đã cùng với các lực lượng vũ trang trên địa bàn phát huy tốt tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường, kịp thời chặn đứng các cuộc chiến tranh xâm lược, không cho kẻ thù tiến sâu vào nội địa. Kế thừa và phát huy thành tích, truyền thống đó, các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ, kiên trì bám dân, bám địa bàn, mưu trí, dũng cảm, chủ động sáng tạo trong công tác luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Từ ngày thành lập đến nay, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã vinh dự được các cấp, các ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý: được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng ''Cờ thi đua quyết thắng'' năm 1965, danh hiệu “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng” năm 1988, năm 1998, danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” trong 5 năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2015; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen về đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2009; được UBND tỉnh Thanh Hoá tặng danh hiệu ''Đơn vị thi đua quyết thắng'' năm 1972, tặng cờ thi đua năm 2017;Đảng bộ Đồn Biên phòng Đa Lộc từ năm 2003 đến nay luôn đạt trong sạch vững mạnh.

Ngoài ra đơn vị còn được UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND 02 huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân trong đơn vị đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đấu tranh với các loại tội phạm, tham gia phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/03/2019), nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Đa Lộc, mặc dù trải qua nhiều thay đổi di dời vị trí đóng quân, đổi tên, thay đổi về tổ chức, hệ thống chỉ huy, lãnh đạo... nhưng với ý chí, trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc không quản ngại hy sinh, gian khổ, luôn nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Những năm tới, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường với những khó khăn, thách thức không nhỏ. Đồn Biên phòng Đa Lộc tiếp tụctập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; quán triệt, nắm vững, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng, chủ động phối hợp với các ngành làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đoàn kết, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới thành công tại 02 huyện Nga Sơn và huyện Hậu Lộc.

Bài: Lê Dung- ĐTT Nga Sơn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm