Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
250
Hôm qua:
936
Tuần này:
1186
Tháng này:
11834
Tất cả:
395231

Hiệu quả sau 1 năm hoạt động của mô hình Xứ đạo bình yên gia đình văn hóa ở xã Nga Liên

Ngày 16/08/2019 22:39:01

Xã Nga Liên có tổng diện tích tự nhiên là 445,59 ha là xã ven biển nằm phía Đông bắc huyện Nga Sơn, giáp với các xã Nga Thành, Nga Hải, Nga Yên, Nga Thanh, Nga Tiến và Nga Thái với 9.220 nhân khẩu, trong đó 8.640 nhân khẩu chiếm 93,7 % đồng bào công giáo, sinh hoạt tín ngưỡng tại 2 Giáo xứ, 18 Giáo họ. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Nga Liên đã thường xuyên quan tâm đến công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó việc xây dựng ra mắt thực hiện mô hình Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa tại 2 giáo xứ Tam Tổng và giáo xứ Phúc Lạc, đã và đang đem lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư

mo hinh xu dao nga lien 2.jpg

Ban chỉ đạo ANTT xã Nga Liên tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và sơ kết 1 năm mô hình “Xứ đạo bình yên- Gia đình văn hóa” ngày 16/8/2019

Ngày 23/7/2018, Cấp ủy, chính quyền xã xã Nga Liên thống nhất tổ chức hội nghị triển khai ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”, công bố quyết định thành lập các BCĐ xây dựng mô hình đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch UBND xã và các ông Chủ tịch Hội đồng giáo xứ làm phó ban; Trưởng Công an, Trưởng các ngành, đoàn thể và các ông bà xóm trưởng làm thành viên. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình ở 2 giáo xứ Tam Tổng và Phúc Lạc do các ông Chánh trương làm trưởng ban, Phó trương làm phó ban, các thành viên Hội đồng giáo xứ, Trùm trưởng các Giáo họ làm ban viên; đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, các giáo xứ, giáo họ, các khu dân cư trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 8 tiêu chí xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”. Nội dung mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” đã được truyền tải đến 9/9 khu dân cư, 18/18 họ đạo và cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, qua các buổi họp thôn, sinh hoạt tổ ANXH, các buổi rao giảng trong nhà thờ của Linh mục, trong hội họp của Hội đồng giáo xứ, giáo họ để nhân dân được biết và thực hiện “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”; “Lương giáo đoàn kết”, “Tốt đời - đẹp đạo”; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương, của làng văn hóa trong các khu dân cư. Hiện nay đã có 28 chức việc tham gia làm tổ trưởng, tổ phó tổ ANXH ở các khu dân cư. Đồng thời, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình của xã và các Giáo xứ đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại để tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tiếp theo. Hiệu quả thiết thực là sự lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt chủ trương “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại khu dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xứ đạo tiên tiến”, “Gia đình công giáo gương mẫu, không có ma túy, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, xây dựng khu dân cư, x㠓An toàn về ANTT” không có tệ nạn xã hội… Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, sự đồng tình, ủng hộ, sự phối hợp chặt chẽ của các chức sắc, chức việc trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Cũng chính từ hoạt động của mô hình này, nhiều phong trào ở các tổ an ninh xã hội, tổ liên gia cũng trở nên sôi động hơn, xóm làng kết đoàn, thân thiết hơn. Từ đó, mọi vấn đề mâu thuẫn giữa xóm làng được đưa ra giải quyết chung, cái xấu bị nhắc nhở, răn đe, khuyên giải, còn những cái tốt, việc làm hay, có ích cho cộng đồng xã hội cũng được biểu dương. Đến nay đã có 9/9 khu dân cư, 18/18 giáo họ duy trì đảm bảo ANTT tốt, tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Các tầng lớp nhân dân trong xã đã cung cấp trên 30 nguồn tin có giá trị cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý 15 tình hình, vụ việc về ANTT và tổ chức hòa giải thành công 8 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Tổng số vụ việc về ANTT trên địa bàn xã giảm về số lượng và tính chất, mức độ so với các năm trước. Đặc biệt, các Chức sắc, Chức việc đã phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong vận động nhân dân, giáo dân thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước và địa phương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được củng cố ngày càng vững chắc.

Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, tình hình ANTT trên địa bàn xã Nga Liên luôn được đảm bảo ổn định. Nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình giảm đi rõ rệt, kết quả đánh giá phân loại hầu hết các họ đạo đều đạt tiêu chuẩn “văn hóa”, ‘an toàn về ANTT”, 85,5% gia đình được công nhận “Gia đình văn hoá”, 8/9 khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; xã tiếp tục củng cố, nâng cao tiêu chí số 19 về “giữ vững ANTT xã hội nông thôn. Góp phần phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, trên địa bàn xã Nga Liên không còn hộ đói, số hộ nghèo còn 2,74%, giảm 1,55 %; cận nghèo còn 10,95 %, không có trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến trường; các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Tin: Lê Dung-ĐTT

Hiệu quả sau 1 năm hoạt động của mô hình Xứ đạo bình yên gia đình văn hóa ở xã Nga Liên

Đăng lúc: 16/08/2019 22:39:01 (GMT+7)

Xã Nga Liên có tổng diện tích tự nhiên là 445,59 ha là xã ven biển nằm phía Đông bắc huyện Nga Sơn, giáp với các xã Nga Thành, Nga Hải, Nga Yên, Nga Thanh, Nga Tiến và Nga Thái với 9.220 nhân khẩu, trong đó 8.640 nhân khẩu chiếm 93,7 % đồng bào công giáo, sinh hoạt tín ngưỡng tại 2 Giáo xứ, 18 Giáo họ. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Nga Liên đã thường xuyên quan tâm đến công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Trong đó việc xây dựng ra mắt thực hiện mô hình Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa tại 2 giáo xứ Tam Tổng và giáo xứ Phúc Lạc, đã và đang đem lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư

mo hinh xu dao nga lien 2.jpg

Ban chỉ đạo ANTT xã Nga Liên tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc và sơ kết 1 năm mô hình “Xứ đạo bình yên- Gia đình văn hóa” ngày 16/8/2019

Ngày 23/7/2018, Cấp ủy, chính quyền xã xã Nga Liên thống nhất tổ chức hội nghị triển khai ra mắt mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”, công bố quyết định thành lập các BCĐ xây dựng mô hình đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch UBND xã và các ông Chủ tịch Hội đồng giáo xứ làm phó ban; Trưởng Công an, Trưởng các ngành, đoàn thể và các ông bà xóm trưởng làm thành viên. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình ở 2 giáo xứ Tam Tổng và Phúc Lạc do các ông Chánh trương làm trưởng ban, Phó trương làm phó ban, các thành viên Hội đồng giáo xứ, Trùm trưởng các Giáo họ làm ban viên; đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, các giáo xứ, giáo họ, các khu dân cư trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện 8 tiêu chí xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”. Nội dung mô hình “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” đã được truyền tải đến 9/9 khu dân cư, 18/18 họ đạo và cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, qua các buổi họp thôn, sinh hoạt tổ ANXH, các buổi rao giảng trong nhà thờ của Linh mục, trong hội họp của Hội đồng giáo xứ, giáo họ để nhân dân được biết và thực hiện “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”; “Lương giáo đoàn kết”, “Tốt đời - đẹp đạo”; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương, của làng văn hóa trong các khu dân cư. Hiện nay đã có 28 chức việc tham gia làm tổ trưởng, tổ phó tổ ANXH ở các khu dân cư. Đồng thời, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình của xã và các Giáo xứ đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại để tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tiếp theo. Hiệu quả thiết thực là sự lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt chủ trương “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại khu dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xứ đạo tiên tiến”, “Gia đình công giáo gương mẫu, không có ma túy, tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, xây dựng khu dân cư, x㠓An toàn về ANTT” không có tệ nạn xã hội… Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, sự đồng tình, ủng hộ, sự phối hợp chặt chẽ của các chức sắc, chức việc trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Cũng chính từ hoạt động của mô hình này, nhiều phong trào ở các tổ an ninh xã hội, tổ liên gia cũng trở nên sôi động hơn, xóm làng kết đoàn, thân thiết hơn. Từ đó, mọi vấn đề mâu thuẫn giữa xóm làng được đưa ra giải quyết chung, cái xấu bị nhắc nhở, răn đe, khuyên giải, còn những cái tốt, việc làm hay, có ích cho cộng đồng xã hội cũng được biểu dương. Đến nay đã có 9/9 khu dân cư, 18/18 giáo họ duy trì đảm bảo ANTT tốt, tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. Các tầng lớp nhân dân trong xã đã cung cấp trên 30 nguồn tin có giá trị cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý 15 tình hình, vụ việc về ANTT và tổ chức hòa giải thành công 8 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Tổng số vụ việc về ANTT trên địa bàn xã giảm về số lượng và tính chất, mức độ so với các năm trước. Đặc biệt, các Chức sắc, Chức việc đã phát huy vai trò gương mẫu, tích cực trong vận động nhân dân, giáo dân thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước và địa phương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được củng cố ngày càng vững chắc.

Sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, tình hình ANTT trên địa bàn xã Nga Liên luôn được đảm bảo ổn định. Nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, bạo lực gia đình giảm đi rõ rệt, kết quả đánh giá phân loại hầu hết các họ đạo đều đạt tiêu chuẩn “văn hóa”, ‘an toàn về ANTT”, 85,5% gia đình được công nhận “Gia đình văn hoá”, 8/9 khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; xã tiếp tục củng cố, nâng cao tiêu chí số 19 về “giữ vững ANTT xã hội nông thôn. Góp phần phát triển kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, trên địa bàn xã Nga Liên không còn hộ đói, số hộ nghèo còn 2,74%, giảm 1,55 %; cận nghèo còn 10,95 %, không có trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến trường; các hoạt động văn hóa, thể thao được quan tâm, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.
Tin: Lê Dung-ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm