Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
644
Hôm qua:
680
Tuần này:
2038
Tháng này:
17750
Tất cả:
401147

Huyện Nga Sơn diễn tập Quân sự năm 2019 tại xã Nga Điền

Ngày 12/07/2019 15:10:30

Trong hai ngày 09/07 và 10/07/2019 tại xã Nga Điền, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Nga Sơn tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019

IMG_20190709_143951.jpg

Cuộc diễn tập mang ký hiệu “DT-19”, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nga Điền gồm các đề mục “Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh chuyển Lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao thông qua kế hoạch xử trí tình huống gây rối biểu tình,chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến; tiến hành sơ tán nhân dân ra khỏi vùng chiến sự, Tổ chức chuẩn bị và thực hành đánh địch tập kích đường không,đánh địch tiến công vào làng xã.Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, sự hiệp đồng chặt chẽ, ăn ý giữa các lực lượng liên quan…nên nội dung diễn tập đã diễn ra thành công, đảm bảo đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Theo đánh giá, qua các giai đoạn diễn tập, vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền cấp xã được thể hiện rõ nét. Dưới sự chủ trì của Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các ý kiến đã tập trung nhận định, đánh giá tình hình địch, ta và đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời trong từng giai đoạn. UBND xã đã nắm chắc các ngành trọng yếu, có kế hoạch điều chỉnh, phân bổ ngân sách; điều chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH; huy động nhân lực, , vật lực để đáp ứng yêu cầu chiến tranh cả trước mắt và lâu dài.Đồng thời, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Ban chỉ đạo diễn tập, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ các thành phần tham gia diễn tập của xã xây dựng các văn kiện phục vụ diễn tập. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất theo ý định của Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện, bảo đảm để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; vai trò làm tham mưu của Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn. Trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Thông qua diễn tập còn nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân địa phương, để rút kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác diễn tập trong thời gian tới.

Tin: Mai Luân- Nga Điền

Huyện Nga Sơn diễn tập Quân sự năm 2019 tại xã Nga Điền

Đăng lúc: 12/07/2019 15:10:30 (GMT+7)

Trong hai ngày 09/07 và 10/07/2019 tại xã Nga Điền, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Nga Sơn tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019

IMG_20190709_143951.jpg

Cuộc diễn tập mang ký hiệu “DT-19”, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nga Điền gồm các đề mục “Chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh chuyển Lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao thông qua kế hoạch xử trí tình huống gây rối biểu tình,chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến; tiến hành sơ tán nhân dân ra khỏi vùng chiến sự, Tổ chức chuẩn bị và thực hành đánh địch tập kích đường không,đánh địch tiến công vào làng xã.Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, sự hiệp đồng chặt chẽ, ăn ý giữa các lực lượng liên quan…nên nội dung diễn tập đã diễn ra thành công, đảm bảo đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Theo đánh giá, qua các giai đoạn diễn tập, vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền cấp xã được thể hiện rõ nét. Dưới sự chủ trì của Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các ý kiến đã tập trung nhận định, đánh giá tình hình địch, ta và đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời trong từng giai đoạn. UBND xã đã nắm chắc các ngành trọng yếu, có kế hoạch điều chỉnh, phân bổ ngân sách; điều chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH; huy động nhân lực, , vật lực để đáp ứng yêu cầu chiến tranh cả trước mắt và lâu dài.Đồng thời, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Ban chỉ đạo diễn tập, đặc biệt là Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ các thành phần tham gia diễn tập của xã xây dựng các văn kiện phục vụ diễn tập. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất theo ý định của Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện, bảo đảm để cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.Thông qua diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2019 nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; vai trò làm tham mưu của Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn. Trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Thông qua diễn tập còn nhằm bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh cho cán bộ, nhân dân địa phương, để rút kinh nghiệm chỉ đạo, tổ chức công tác diễn tập trong thời gian tới.

Tin: Mai Luân- Nga Điền

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm