Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4745
Hôm qua:
5856
Tuần này:
29992
Tháng này:
207281
Tất cả:
1937546

Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 17/06/2021 07:36:32

Sáng ngày 15/6/2020 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hợp- TUV, Bí thư Huyện ủy- chủ trì; đồng chí Trần Ngọc Quyết- Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí Phó trưởng ban các Ban xây dựng Đảng; Trưởng phó các phòng ban UBND huyện; Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ quan ngành trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; toàn thể các đảng viên Đảng bộ CQ HU, Đảng bộ chính quyền; Đảng bộ cơ quan đoàn thể; đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an huyện, đảng bộ ngân hàng. Phía xã, thị trấn có các đồng chí Ủy viên BTV ĐU, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn cùng về dự đông đủ. Hội nghị trong thời gian 01 buổi sáng, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid-19.

ảnh học NQ 13 1.jpg
Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hợp- TUV, Bí thư Huyện ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy nêu rõ:
NQ 13. 5.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2040.
NQ 13. 4.jpg
Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng; năm 2045 là kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội lần này. Với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển”, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp đã và đang cổ vũ mạnh mẽ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng XHCN.

Trên cơ sở nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã truyền đạt đến các đại biểu về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII….

NQ 13.6.jpg

Tiếp đó, đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm để mỗi cán bộ, đảngviên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII đạt kết quả quan trọng và toàn diện.

Tin, ảnh: Lê Dung

Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đăng lúc: 17/06/2021 07:36:32 (GMT+7)

Sáng ngày 15/6/2020 tại Trung tâm hội nghị huyện, Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Hợp- TUV, Bí thư Huyện ủy- chủ trì; đồng chí Trần Ngọc Quyết- Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong ban thường vụ Huyện ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí Phó trưởng ban các Ban xây dựng Đảng; Trưởng phó các phòng ban UBND huyện; Chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ quan ngành trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; toàn thể các đảng viên Đảng bộ CQ HU, Đảng bộ chính quyền; Đảng bộ cơ quan đoàn thể; đảng bộ Quân sự, Đảng bộ Công an huyện, đảng bộ ngân hàng. Phía xã, thị trấn có các đồng chí Ủy viên BTV ĐU, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn cùng về dự đông đủ. Hội nghị trong thời gian 01 buổi sáng, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid-19.

ảnh học NQ 13 1.jpg
Tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hợp- TUV, Bí thư Huyện ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy nêu rõ:
NQ 13. 5.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2040.
NQ 13. 4.jpg
Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng; năm 2045 là kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội lần này. Với tinh thần “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển”, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp đã và đang cổ vũ mạnh mẽ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng XHCN.

Trên cơ sở nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã truyền đạt đến các đại biểu về chủ đề Đại hội XIII của Đảng; về quan điểm chỉ đạo với 5 quan điểm gồm: những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điển động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nêu lên những điểm mới của mục tiêu tổng quát và phân tích kỹ về mục tiêu cụ thể. Cùng với đó đề cập đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021 -2025; các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII….

NQ 13.6.jpg

Tiếp đó, đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm để mỗi cán bộ, đảngviên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong Nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII đạt kết quả quan trọng và toàn diện.

Tin, ảnh: Lê Dung

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm