Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
86
Hôm qua:
653
Tuần này:
2244
Tháng này:
10256
Tất cả:
134830

Nga Sơn tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 12/04/2018 16:27:32

Sau hơn 02 năm thực hiện Chương trình hành động số 08 ngày 07/10/2016 Ban thường vụ Huyện ủy Nga Sơn về thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 18/6/2016 của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020". UBND huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Nga Sơn, từ năm 2016 đến tháng 02/2018, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương đã đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông phổ biến kiến thức khoa học và pháp luật về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tập huấn, nói chuyện, phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa và các hình thức khác. Từ năm 2016 đến nay, tổ chức được 05 buổi tập huấn kiến thức sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm; Phát thanh phổ biến kiến thức sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn120 lần đài truyền thanh huyện, xã; treo 31 băng rôn, khẩu hiệu, 250 tranh áp pích; 08 băng, đĩa hình; Tổ chức hội thi cấp huyện, nội dung "tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường". Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, hiểu biết của người quản lý, người tiêu dùng và các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm từng bước được nâng cao, ngăn ngừa các vi phạm về VSATTP, hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

ca.jpg

Công tác kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, phối hợp tham gia chặt chẽ thống nhất, với tinh thần vào cuộc quyết liệt. Từ năm 2016 đến tháng 02/2018, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức thanh, kiểm tra 12 đợt về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện và xử phạt 98 cơ sở vi phạm với số tiền 238 triệu đồng.

Cùng với công tác thanh kiểm tra, công tác giám sát an toàn thực phẩm của các ngành chức năng, các đoàn thể và nhân dân được tăng cường; công tác tuyên truyền được chú trọng nâng cao nhận thức nhân dân. Kết quả, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến có kiến thức thực hành đúng về an toàn thực phẩm đạt 85%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đạt 85%; Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm do UBND xã, thị trấn quản lý đã thực hiện việc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 98%.

Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong huyện là nhỏ lẻ, hộ gia đình, sản xuất kinh doanh thời vụ; các hóa chất, phụ gia bị cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, bảo quản thực phẩm chưa được kiểm soát toàn diện trên thị trường đã tạo cơ hội cho các đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm đầy đủ đến công tác ATTP; Công tác quản lý, giám sát các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa được thường xuyên; ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn chưa đầy đủ, thiếu trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP trong tình hình mới, thời gian tới, UBND huyện Nga Sơn tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý triệt để các hành vi vi phạm về giết mổ, vận chuyển, bày bán, sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm không an toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng cho người sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực phẩm. Tăng cường giám sát các địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời công bố danh sách và hình ảnh các tổ chức, cá nhân vi phạm trên hệ thống Đài truyền thanh. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, giết mổ trong khu dân cư; tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thực phẩm tại chợ huyện Nga Sơn và các chợ trên địa bàn xã, thị trấn.
Bài: Lê Dung-BBT

Nga Sơn tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 12/04/2018 16:27:32 (GMT+7)

Sau hơn 02 năm thực hiện Chương trình hành động số 08 ngày 07/10/2016 Ban thường vụ Huyện ủy Nga Sơn về thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 18/6/2016 của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020". UBND huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các ngành chức năng chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Nga Sơn, từ năm 2016 đến tháng 02/2018, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương đã đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông phổ biến kiến thức khoa học và pháp luật về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tập huấn, nói chuyện, phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa và các hình thức khác. Từ năm 2016 đến nay, tổ chức được 05 buổi tập huấn kiến thức sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm; Phát thanh phổ biến kiến thức sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn120 lần đài truyền thanh huyện, xã; treo 31 băng rôn, khẩu hiệu, 250 tranh áp pích; 08 băng, đĩa hình; Tổ chức hội thi cấp huyện, nội dung "tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường". Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, hiểu biết của người quản lý, người tiêu dùng và các đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm từng bước được nâng cao, ngăn ngừa các vi phạm về VSATTP, hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

ca.jpg

Công tác kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, phối hợp tham gia chặt chẽ thống nhất, với tinh thần vào cuộc quyết liệt. Từ năm 2016 đến tháng 02/2018, các đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức thanh, kiểm tra 12 đợt về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện và xử phạt 98 cơ sở vi phạm với số tiền 238 triệu đồng.

Cùng với công tác thanh kiểm tra, công tác giám sát an toàn thực phẩm của các ngành chức năng, các đoàn thể và nhân dân được tăng cường; công tác tuyên truyền được chú trọng nâng cao nhận thức nhân dân. Kết quả, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến có kiến thức thực hành đúng về an toàn thực phẩm đạt 85%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đạt 85%; Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm do UBND xã, thị trấn quản lý đã thực hiện việc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 98%.

Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong huyện là nhỏ lẻ, hộ gia đình, sản xuất kinh doanh thời vụ; các hóa chất, phụ gia bị cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, bảo quản thực phẩm chưa được kiểm soát toàn diện trên thị trường đã tạo cơ hội cho các đối tượng vi phạm. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm đầy đủ đến công tác ATTP; Công tác quản lý, giám sát các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa được thường xuyên; ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm còn chưa đầy đủ, thiếu trách nhiệm trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP trong tình hình mới, thời gian tới, UBND huyện Nga Sơn tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý triệt để các hành vi vi phạm về giết mổ, vận chuyển, bày bán, sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm không an toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng cho người sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực phẩm. Tăng cường giám sát các địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời công bố danh sách và hình ảnh các tổ chức, cá nhân vi phạm trên hệ thống Đài truyền thanh. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm, hóa chất độc hại trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, giết mổ trong khu dân cư; tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thực phẩm tại chợ huyện Nga Sơn và các chợ trên địa bàn xã, thị trấn.
Bài: Lê Dung-BBT

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm