Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
257
Hôm qua:
936
Tuần này:
1193
Tháng này:
11841
Tất cả:
395238

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nga Sơn tổ chức giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 02/07/2019 17:32:20

Chiều ngày 28/6/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hàn Duy Điều- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, đại diện các ngành trong khối khoa giáo.

20190702_173520.jpg

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các xã, thị trấn, các cơ quan ngành triển khai việc thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân theo hướng đi mới, tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương 31 tập thể, 56 công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu trong thực hiện Chỉ thị 05 và Quyết định 488 của Chủ tịch UBND tỉnh tạo sức lan tỏa khá tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức biên soạn và phát hành 6 cuốn thông tin nội bộ từ tháng 1 đến tháng 6/2019 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Cùng đó, công tác đào tạo cán bộ; nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm, đổi mới, đạt hiệu quả cao…

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã chủ động trong công tác quản lý và định hướng các cơ sở Đảng, Đài truyền thanh huyện tập trung tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp mà dư luận và nhân dân quan tâm như diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn Châu phi, tuyên truyền công tác phát giác, tấn công trấn áp tội phạm… Trong 6 tháng đầu năm, Đài truyền thanh huyện sẩn xuất được 163 chương trình với 1584 tin bài, ngoài ra các ban tuyên giáo/tuyên huấn các đảng ủy, chi ủy và Trung tâm Văn hóa-thể thao huyện tập trung tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động, treo 21.860 lá cờ đảng, cờ tổ quốc, 998 lá cờ hồng kỳ, 1360 băng zôn, 160 panô. 240 vi nhép, và 3 cổng chào lớn vào huyện, 15 cổng chào tại các xã, thị trấn… tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ, tết và các hoạt động lễ hội trong toàn huyện.

Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu tổ chức học trực tuyến chuyên đề năm 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức , phong cách HCM”. Tổ chức học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định, thông báo của Bộ chính trị, Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa. Mở 01 lớp bỗi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp huyện, duy trì 3 lớp Trung cấp chính trị hành chính không tập trung tại huyện cho 244 học viên, 01 lớp đảng viên và phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng chuyên đề… Tổ chức 5 hội nghị báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội giúp đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cập nhật thông tin kịp thời về tình hình trong khu vực và thế giới, trong nước, trong tỉnh theo đúng định hướng, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đáp ứng nhu cầu thông tin cho người nghe.

Tại hội nghị giao ban, các ý kiến thảo luận đã chỉ rõ những tồn tại, khó khăn trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác định hướng tuyên truyền tại cơ sở, việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới, nảy sinh và dự báo tình hình có lúc có nơi chưa kịp thời, công tác tuyên truyền có lúc có nơi làm chưa thường xuyên, liên tục, chất lượng chưa cao…

20190702_173442.jpg
Đồng chí Hàn Duy Điều- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nga Sơn kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, theo đồng chí Hàn Duy Điều- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt nhiều kết quả tính cực trên các lĩnh vực, đề nghị các ban tuyên giáo/tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần nắm thật chắc, thật trúng tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân... tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cần chủ động thực hiện các mặt công tác, thực hiện các 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: Gắn với nhiệm vụ chính trị chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân của địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ, chi bộ ở đơn vị mình; quan tâm tuyên truyền có hiệu quả các ngày lễ của quê hương đất nước, đặc biệt tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngành Truyền thanh, văn hóa quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng truyền thanh, nâng cao chất lượng chuyên mục, quản lý tốt các dịch vụ văn hóa, các di tích, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện huyện; Các đồng chí Trưởng ban tuyên giáo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, tác phong làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị mình; Tuyên giáo các cấp, các ngành quan tâm tham mưu chỉ đạo tham gia tốt Hội thi " Học tập di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tin&ảnh: Lê Dung- ĐTT

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nga Sơn tổ chức giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

Đăng lúc: 02/07/2019 17:32:20 (GMT+7)

Chiều ngày 28/6/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nga Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hàn Duy Điều- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, đại diện các ngành trong khối khoa giáo.

20190702_173520.jpg

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các xã, thị trấn, các cơ quan ngành triển khai việc thực hiện học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân theo hướng đi mới, tiết kiệm, hiệu quả; tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương 31 tập thể, 56 công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu trong thực hiện Chỉ thị 05 và Quyết định 488 của Chủ tịch UBND tỉnh tạo sức lan tỏa khá tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức biên soạn và phát hành 6 cuốn thông tin nội bộ từ tháng 1 đến tháng 6/2019 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Cùng đó, công tác đào tạo cán bộ; nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm, đổi mới, đạt hiệu quả cao…

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã chủ động trong công tác quản lý và định hướng các cơ sở Đảng, Đài truyền thanh huyện tập trung tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp mà dư luận và nhân dân quan tâm như diễn biến tình hình bệnh dịch tả lợn Châu phi, tuyên truyền công tác phát giác, tấn công trấn áp tội phạm… Trong 6 tháng đầu năm, Đài truyền thanh huyện sẩn xuất được 163 chương trình với 1584 tin bài, ngoài ra các ban tuyên giáo/tuyên huấn các đảng ủy, chi ủy và Trung tâm Văn hóa-thể thao huyện tập trung tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động, treo 21.860 lá cờ đảng, cờ tổ quốc, 998 lá cờ hồng kỳ, 1360 băng zôn, 160 panô. 240 vi nhép, và 3 cổng chào lớn vào huyện, 15 cổng chào tại các xã, thị trấn… tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ, tết và các hoạt động lễ hội trong toàn huyện.

Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu tổ chức học trực tuyến chuyên đề năm 2019 về “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức , phong cách HCM”. Tổ chức học tập, quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định, thông báo của Bộ chính trị, Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa. Mở 01 lớp bỗi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp huyện, duy trì 3 lớp Trung cấp chính trị hành chính không tập trung tại huyện cho 244 học viên, 01 lớp đảng viên và phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng chuyên đề… Tổ chức 5 hội nghị báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội giúp đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cập nhật thông tin kịp thời về tình hình trong khu vực và thế giới, trong nước, trong tỉnh theo đúng định hướng, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đáp ứng nhu cầu thông tin cho người nghe.

Tại hội nghị giao ban, các ý kiến thảo luận đã chỉ rõ những tồn tại, khó khăn trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác định hướng tuyên truyền tại cơ sở, việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề mới, nảy sinh và dự báo tình hình có lúc có nơi chưa kịp thời, công tác tuyên truyền có lúc có nơi làm chưa thường xuyên, liên tục, chất lượng chưa cao…

20190702_173442.jpg
Đồng chí Hàn Duy Điều- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nga Sơn kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, theo đồng chí Hàn Duy Điều- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt nhiều kết quả tính cực trên các lĩnh vực, đề nghị các ban tuyên giáo/tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần nắm thật chắc, thật trúng tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân... tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cần chủ động thực hiện các mặt công tác, thực hiện các 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: Gắn với nhiệm vụ chính trị chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân của địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ, chi bộ ở đơn vị mình; quan tâm tuyên truyền có hiệu quả các ngày lễ của quê hương đất nước, đặc biệt tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngành Truyền thanh, văn hóa quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng truyền thanh, nâng cao chất lượng chuyên mục, quản lý tốt các dịch vụ văn hóa, các di tích, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện huyện; Các đồng chí Trưởng ban tuyên giáo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, tác phong làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị mình; Tuyên giáo các cấp, các ngành quan tâm tham mưu chỉ đạo tham gia tốt Hội thi " Học tập di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Tin&ảnh: Lê Dung- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm