Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
254
Hôm qua:
936
Tuần này:
1190
Tháng này:
11838
Tất cả:
395235

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 21/09/2019 00:57:01

Ngày 19/9/2019, UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định và tổ chức ra mắt Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nga Sơn. Tới dự có đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Huyện ủy; đ/c Thịnh Văn Huyên- Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nông nghiệp; đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện, cán bộ viên chức Trạm Thú y, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông. Phía 27 xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và công chức địa chính nông nghiệp, xây dựng môi trường phụ trách nông nghiệp cùng tham dự.

ttdvnn1.JPG

Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn mới thành lập

Theo Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nga Sơn trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là Trạm Thú y, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông huyện Nga Sơn. Đây là mô hình mới với chủ trương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tạo sự chủ động, mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với người dân về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông và các dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp khác tại địa phương. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc độc lập.

Trước đây 3 đơn vị hoạt động độc lập, trong đó, Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện Nga Sơn, Trạm Thú y trực thuộc Chi Cục Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật. Theo đó sau sáp nhập 3 đơn vị thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện dưới sự lãnh đạo của UBND huyện Nga Sơn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện theo Nghị quyết 19 của BCH TW đảng về đổi mới hoạt động của các cơ quan dịch vụ công lập.

Hội nghị đã công bố các quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn và các quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Quyết định điều động thuyên chuyển viên chức về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; đồng thời, công bố Quyết định sáp nhập chi bộ thành chi bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp với 10 đảng viên, chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Hữu làm Bí Thư chi bộ, chỉ định đồng chí Mai Thị Yến làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

ttdvnn2.JPG

ttdvnn3.JPG

Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Lê Văn Dậu, đ/c Thịnh Văn Huyên- PCTUBND huyện và đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND, Bí thư Đảng bộ Chính quyền đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Hữu- Giám đốc, Bí thư chi bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Nga Sơn.
ttdvnn4.JPG
Đ/c Quách Thị Khuyên- Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNN huyện Nga Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tâm dịch vụ NN huyện

Kết thúc hội nghị, đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện phụ trách nông nghiệp nhấn mạnh: việc thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp là việc cụ thể hóa nghị quyết của TW; kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây cũng là yêu cầu tất yếu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và giao nhiệm vụ cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. Sau khi thành lập, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động. Mỗi cán bộ, viên chức trung tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong hoạt động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân, tích cực quảng bá sản phẩm của huyện ra thị trường, tăng cường quản lý, đồng thời mở các lớp tập huấn trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở...

Tin: Lê Dung- ĐTT

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 21/09/2019 00:57:01 (GMT+7)

Ngày 19/9/2019, UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định và tổ chức ra mắt Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nga Sơn. Tới dự có đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Huyện ủy; đ/c Thịnh Văn Huyên- Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nông nghiệp; đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện, cán bộ viên chức Trạm Thú y, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông. Phía 27 xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và công chức địa chính nông nghiệp, xây dựng môi trường phụ trách nông nghiệp cùng tham dự.

ttdvnn1.JPG

Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn mới thành lập

Theo Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nga Sơn trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là Trạm Thú y, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông huyện Nga Sơn. Đây là mô hình mới với chủ trương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tạo sự chủ động, mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với người dân về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông và các dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp khác tại địa phương. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc độc lập.

Trước đây 3 đơn vị hoạt động độc lập, trong đó, Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện Nga Sơn, Trạm Thú y trực thuộc Chi Cục Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật. Theo đó sau sáp nhập 3 đơn vị thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện dưới sự lãnh đạo của UBND huyện Nga Sơn tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp thực hiện theo Nghị quyết 19 của BCH TW đảng về đổi mới hoạt động của các cơ quan dịch vụ công lập.

Hội nghị đã công bố các quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nga Sơn và các quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Quyết định điều động thuyên chuyển viên chức về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; đồng thời, công bố Quyết định sáp nhập chi bộ thành chi bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp với 10 đảng viên, chỉ định đồng chí Nguyễn Thế Hữu làm Bí Thư chi bộ, chỉ định đồng chí Mai Thị Yến làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

ttdvnn2.JPG

ttdvnn3.JPG

Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Lê Văn Dậu, đ/c Thịnh Văn Huyên- PCTUBND huyện và đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND, Bí thư Đảng bộ Chính quyền đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Hữu- Giám đốc, Bí thư chi bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Nga Sơn.
ttdvnn4.JPG
Đ/c Quách Thị Khuyên- Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNN huyện Nga Sơn tặng hoa chúc mừng Trung tâm dịch vụ NN huyện

Kết thúc hội nghị, đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện phụ trách nông nghiệp nhấn mạnh: việc thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp là việc cụ thể hóa nghị quyết của TW; kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây cũng là yêu cầu tất yếu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và giao nhiệm vụ cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện. Sau khi thành lập, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động. Mỗi cán bộ, viên chức trung tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trong hoạt động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân, tích cực quảng bá sản phẩm của huyện ra thị trường, tăng cường quản lý, đồng thời mở các lớp tập huấn trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở...

Tin: Lê Dung- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm