Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
835
Hôm qua:
884
Tuần này:
4802
Tháng này:
13716
Tất cả:
152301

Hiệu quả Công tác cải cách hành chính huyện Nga Sơn

Ngày 12/12/2018 11:33:41

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

635620896.jpg

Trong năm 2018, huyện Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đổi mới công tác tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất và đồng bộ các văn bản pháp luật.

Với chức năng là đầu mối tập trung để tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức, đầu năm 2018 Trung tâm hành chính công huyện được thành lập. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND huyện đã thực hiện rà soát, thống kê, cập nhập bộ thủ tục hành chính năm 2018 thuộc thẩm quyền giải quyết và cắt giảm thời hạn giải quyết giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Cụ thể đã có 82 thủ tục hành chính thực hiện giảm thời gian giải quyết tại Trung tâm hành chính công của huyện. Trong năm 2018 tại Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 6.538 hồ sơ, trả đúng hạn 6.311 hồ sơ. Việc công khai TTHC, các loại giấy tờ hồ sơ, thời gian giải quyết, mức thu lệ phí, phí được thực hiện niêm yết tại trụ sở của Trung tâm Hành chính công và bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn. Tại trụ sở UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đều có hòm thư góp ý thực hiện tiếp nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính…

Cũng trong năm 2018, các phòng một cửa của các xã, thị trấn đã tiếp nhận 58.991 hồ sơ đã giải quyết 57.971 hồ sơ đúng hạn. Các phòng ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Việc thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà người dân bỏ ra khi quan hệ các giấy tờ cần thiết.

Trong xu hướng hội nhập và phát triển, dịch vụ hành chính công sẽ là mảng phức tạp và đa dạng, đòi hỏi yêu cầu đổi mới không ngừng. Đột phá trong cải cách hành chính công sẽ tạo lập những bước đi vững chắc cho huyện Nga Sơn trong việc phục vụ nhân dân, góp phần cải cách hành chính ở địa phương. Do đó, ngoài việc nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ, đạo đức, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân… thì huyện cũng chú trọng thực hiện đổi mới thủ tục một cách khoa học, đơn giản, nhanh gọn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi giao dịch, thực hiện các TTHC trong thời gian tới.

Hiệu quả Công tác cải cách hành chính huyện Nga Sơn

Đăng lúc: 12/12/2018 11:33:41 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

635620896.jpg

Trong năm 2018, huyện Nga Sơn đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đổi mới công tác tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất và đồng bộ các văn bản pháp luật.

Với chức năng là đầu mối tập trung để tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức, đầu năm 2018 Trung tâm hành chính công huyện được thành lập. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND huyện đã thực hiện rà soát, thống kê, cập nhập bộ thủ tục hành chính năm 2018 thuộc thẩm quyền giải quyết và cắt giảm thời hạn giải quyết giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Cụ thể đã có 82 thủ tục hành chính thực hiện giảm thời gian giải quyết tại Trung tâm hành chính công của huyện. Trong năm 2018 tại Trung tâm hành chính công huyện đã tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 6.538 hồ sơ, trả đúng hạn 6.311 hồ sơ. Việc công khai TTHC, các loại giấy tờ hồ sơ, thời gian giải quyết, mức thu lệ phí, phí được thực hiện niêm yết tại trụ sở của Trung tâm Hành chính công và bộ phận một cửa của UBND các xã, thị trấn. Tại trụ sở UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đều có hòm thư góp ý thực hiện tiếp nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính…

Cũng trong năm 2018, các phòng một cửa của các xã, thị trấn đã tiếp nhận 58.991 hồ sơ đã giải quyết 57.971 hồ sơ đúng hạn. Các phòng ban chuyên môn UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Việc thực hiện đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà người dân bỏ ra khi quan hệ các giấy tờ cần thiết.

Trong xu hướng hội nhập và phát triển, dịch vụ hành chính công sẽ là mảng phức tạp và đa dạng, đòi hỏi yêu cầu đổi mới không ngừng. Đột phá trong cải cách hành chính công sẽ tạo lập những bước đi vững chắc cho huyện Nga Sơn trong việc phục vụ nhân dân, góp phần cải cách hành chính ở địa phương. Do đó, ngoài việc nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ, đạo đức, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân… thì huyện cũng chú trọng thực hiện đổi mới thủ tục một cách khoa học, đơn giản, nhanh gọn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức khi giao dịch, thực hiện các TTHC trong thời gian tới.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm