Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1040
Hôm qua:
7410
Tuần này:
36493
Tháng này:
36493
Tất cả:
970743

Hội nghị ban thường vụ huyện ủy nga Sơn tháng 12/2019

Ngày 24/12/2019 13:42:06

Sáng ngày 23/12/2019 tại phòng họp tầng 3, thực hiện chương trình công tác tháng 12, huyện ủy tổ chức hội nghị ban thường vụ. Chủ trì hội nghị- đồng chí Mai Văn Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy; cùng dự có đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng nông nghiệp, phòng kinh tế- hạ tầng.

DSC00226.JPG

Tại hội nghị đã thảo luận các dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 của tập thể Ban thường vụ huyện ủy; dự thảo kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và các giải pháp chủ yếu năm 2020 của BTVHU. Theo đó, với 6 nhóm khuyết điểm hạn chế về chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, xây dựng xã NTM nâng cao, xã vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác quản lý đất đai; công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý, tôn tạo các di tích; công tác chỉ đạo thực hiện quyết định 22 về hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách; về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; về cải cách thủ tục hành chính; vấn đề xây dựng đoàn kết nội bộ tại một số cơ sở đảng. Hội nghị đã thống nhất phương hướng, biện pháp khắc phục thực hiện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức ký kết thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 giữa cấp ủy cơ sở với ban thường vụ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm các đồng chí Thường vụ phụ trách cụm để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc.

Hội nghị tiếp tục thảo luận dự thảo báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 26/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 201-2020”; dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 20/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, TTCN và dịch vụ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Theo đó, chỉ đạo xây dựng cánh đồng mẫu lớn phù hợp với điều kiện thực tiến của huyện, tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt trong 4 năm toàn huyện đã chuyển đổi được 659,6ha đất trồng lúa cói kém hiệu quả sang sản xuất các cây trồng khác và kết hợp trang trại, nuôi trồng thủy sản, lúa cá kết hợp theo quy hoạch. Huyện tập trung chỉ đạo triển khai phương án sản xuất, áp dụng cơ chế hỗ trợ, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, cơ cấu mùa vụ chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực, mở rộng diện tích cây dưa hấu, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, giá trị thu nhập trên 1ha đất trồng trọt năm 2019 đạt 165,5 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tổng diện tích gieo trồng từ năm 2016-2019 là 64.909ha, tổng sản lượng cây có hạt đạt 234.337 tấn; tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2016 đạt 1.016,2 tỷ đồng, đến năm 2019 đạt 1.382,6 tỷ đồng, tăng 336,4 tỷ đồng. Đến nay đã tổ chức 14ha sản xuất rau an toàn tập trung tại các xã Nga Yên, Nga Thành, Nga Thạch, tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, toàn huyện đã xây dựng được 63.121 m2 nhà lưới, nhà kính tại 13 xã sản xuất rau, củ quả an toàn. Từ năm 2016-2019 toàn huyện đã tổ chức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm được 1.539,4ha cây trồng các loại.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đến nay toàn huyện có 997 trang trại, tăng 85 trang trại so với năm 2015, trong đó có 81 trang trại công nghiệp, thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 2.254 hầm biogas, 120 công trình đệm lót sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi; diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện là 1.962 ha tăng 1,27% so với năm 2015, mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp 32 ha, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2019 đạt 7.368,9 tấn tăng 1,15% so với năm 2015. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất được nâng lên khá tốt, giao thông thủy lợi nội đồng được tập trung đầu tư, nâng cấp, kiên cố hóa với tổng mức đầu tư là 236,6 tỷ đồng. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế , chính sách hỗ trợ của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp từ năm 2016-2019 với nguồn vốn 19,7 tỷ đồng.

Sau các ý kiến thảo luận, thống nhất các giải pháp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp là tiếp tục thực hiện chỉ đạo triển khai nghị quyết số 03 chuyển đổi diện tích cói lúa kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất có hiệu quả, các cấp ủy chính quyền làm tốt công tác quản lý đất trang trại; tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình theo hướng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Quan tâm rà soát đầu tư tốt các tuyến kênh dẫn, thoát nước cho vùng nuôi trồng thủy hải sản trong đê, ứng dụng các tiến bộ biện pháp kỹ thuật canh tác nông nghiệp. Đặc biệt, quan tâm nâng cao hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp các xã, nghiên cứu nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác có hiệu quả; tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung các cơ chế để tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thi đua sản xuất, thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết 03.

Kết quả thực hiện Nghi quyết 05, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 13,5%, tăng trưởng bình quân công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2017 đạt 18,4%, năm 2018 đạt 17,1%, năm 2019 ước đạt 17,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2017 đạt 2.278 tỷ đồng, năm 2019 đạt 2.939 tỷ đồng, tăng 661 tỷ đồng so với năm 2017. Huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, nguồn ngân sách tại chỗ triển khai thực hiện nhiều dự án, phát triển công nghiệp, TTCN và dịch vụ với tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 1.700 tỷ đồng mỗi năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, trong 3 năm qua, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng trên 41%, dịch vụ thương mại trên 30%; từ năm 2017-2019 đến nay phát triển thành lập mới 170 doanh nghiệp, giá trị xuất khẩu các mặt hàng trên địa bàn toàn huyện trên 110 triệu USD mỗi năm; huyện đã tập trung chỉ đạo quy hoạch các cụm Công nghiệp, làng nghề nhưu cụm công nghiệp Tam Linh 39ha, quy hoạch cụm nghề, cụm TTCN tại các xã, thị trấn phù hợp với tình hình các địa phương. Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới là: tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết 05, xác định công tác chỉ đạo phát triển TTCN là trách nhiệm của các cấp ủy và của cả hệ thống chính trị, hàng năm các cấp ủy phải có kết hoạch chỉ đạo phát triểnTTCN; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng máy móc vào sản xuất dệt chiếu, se lõi, đẩy mạnh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, nhân rộng các mô hình tổ, nhóm sản xuất thủ công mỹ nghệ; kết hợp giữa phát triển TTCN với phát triển du lịch làng nghề, gắn với xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm TTCN; quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với nhu cầu của doanh nghiệp của làng nghề, xây dựng đội ngũ nghệ nhân giỏi tay nghề; thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch các cụm công nghiệp, làng nghề; tiếp tục rà soát lại các cơ chế, sửa đổi bổ sung, hỗ trợ thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghệ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết 05.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, cho ý kiến, thống nhất chương trình công tác của Ban thường vụ Huyện ủy năm 2020 và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2020.

Hội nghị ban thường vụ huyện ủy nga Sơn tháng 12/2019

Đăng lúc: 24/12/2019 13:42:06 (GMT+7)

Sáng ngày 23/12/2019 tại phòng họp tầng 3, thực hiện chương trình công tác tháng 12, huyện ủy tổ chức hội nghị ban thường vụ. Chủ trì hội nghị- đồng chí Mai Văn Hải, TUV, Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy; cùng dự có đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng nông nghiệp, phòng kinh tế- hạ tầng.

DSC00226.JPG

Tại hội nghị đã thảo luận các dự thảo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 của tập thể Ban thường vụ huyện ủy; dự thảo kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và các giải pháp chủ yếu năm 2020 của BTVHU. Theo đó, với 6 nhóm khuyết điểm hạn chế về chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, xây dựng xã NTM nâng cao, xã vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác quản lý đất đai; công tác giải phóng mặt bằng; công tác quản lý, tôn tạo các di tích; công tác chỉ đạo thực hiện quyết định 22 về hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách; về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; về cải cách thủ tục hành chính; vấn đề xây dựng đoàn kết nội bộ tại một số cơ sở đảng. Hội nghị đã thống nhất phương hướng, biện pháp khắc phục thực hiện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức ký kết thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 giữa cấp ủy cơ sở với ban thường vụ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm các đồng chí Thường vụ phụ trách cụm để kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc.

Hội nghị tiếp tục thảo luận dự thảo báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 26/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 201-2020”; dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 20/11/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, TTCN và dịch vụ trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”. Theo đó, chỉ đạo xây dựng cánh đồng mẫu lớn phù hợp với điều kiện thực tiến của huyện, tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt trong 4 năm toàn huyện đã chuyển đổi được 659,6ha đất trồng lúa cói kém hiệu quả sang sản xuất các cây trồng khác và kết hợp trang trại, nuôi trồng thủy sản, lúa cá kết hợp theo quy hoạch. Huyện tập trung chỉ đạo triển khai phương án sản xuất, áp dụng cơ chế hỗ trợ, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, cơ cấu mùa vụ chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực, mở rộng diện tích cây dưa hấu, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, giá trị thu nhập trên 1ha đất trồng trọt năm 2019 đạt 165,5 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tổng diện tích gieo trồng từ năm 2016-2019 là 64.909ha, tổng sản lượng cây có hạt đạt 234.337 tấn; tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2016 đạt 1.016,2 tỷ đồng, đến năm 2019 đạt 1.382,6 tỷ đồng, tăng 336,4 tỷ đồng. Đến nay đã tổ chức 14ha sản xuất rau an toàn tập trung tại các xã Nga Yên, Nga Thành, Nga Thạch, tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, toàn huyện đã xây dựng được 63.121 m2 nhà lưới, nhà kính tại 13 xã sản xuất rau, củ quả an toàn. Từ năm 2016-2019 toàn huyện đã tổ chức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm được 1.539,4ha cây trồng các loại.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đến nay toàn huyện có 997 trang trại, tăng 85 trang trại so với năm 2015, trong đó có 81 trang trại công nghiệp, thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 2.254 hầm biogas, 120 công trình đệm lót sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi; diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện là 1.962 ha tăng 1,27% so với năm 2015, mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp 32 ha, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2019 đạt 7.368,9 tấn tăng 1,15% so với năm 2015. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất được nâng lên khá tốt, giao thông thủy lợi nội đồng được tập trung đầu tư, nâng cấp, kiên cố hóa với tổng mức đầu tư là 236,6 tỷ đồng. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế , chính sách hỗ trợ của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp từ năm 2016-2019 với nguồn vốn 19,7 tỷ đồng.

Sau các ý kiến thảo luận, thống nhất các giải pháp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp là tiếp tục thực hiện chỉ đạo triển khai nghị quyết số 03 chuyển đổi diện tích cói lúa kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất có hiệu quả, các cấp ủy chính quyền làm tốt công tác quản lý đất trang trại; tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình theo hướng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Quan tâm rà soát đầu tư tốt các tuyến kênh dẫn, thoát nước cho vùng nuôi trồng thủy hải sản trong đê, ứng dụng các tiến bộ biện pháp kỹ thuật canh tác nông nghiệp. Đặc biệt, quan tâm nâng cao hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp các xã, nghiên cứu nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác có hiệu quả; tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung các cơ chế để tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thi đua sản xuất, thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết 03.

Kết quả thực hiện Nghi quyết 05, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 13,5%, tăng trưởng bình quân công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2017 đạt 18,4%, năm 2018 đạt 17,1%, năm 2019 ước đạt 17,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2017 đạt 2.278 tỷ đồng, năm 2019 đạt 2.939 tỷ đồng, tăng 661 tỷ đồng so với năm 2017. Huy động tối đa các nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, nguồn ngân sách tại chỗ triển khai thực hiện nhiều dự án, phát triển công nghiệp, TTCN và dịch vụ với tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 1.700 tỷ đồng mỗi năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, trong 3 năm qua, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng trên 41%, dịch vụ thương mại trên 30%; từ năm 2017-2019 đến nay phát triển thành lập mới 170 doanh nghiệp, giá trị xuất khẩu các mặt hàng trên địa bàn toàn huyện trên 110 triệu USD mỗi năm; huyện đã tập trung chỉ đạo quy hoạch các cụm Công nghiệp, làng nghề nhưu cụm công nghiệp Tam Linh 39ha, quy hoạch cụm nghề, cụm TTCN tại các xã, thị trấn phù hợp với tình hình các địa phương. Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới là: tiếp tục triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết 05, xác định công tác chỉ đạo phát triển TTCN là trách nhiệm của các cấp ủy và của cả hệ thống chính trị, hàng năm các cấp ủy phải có kết hoạch chỉ đạo phát triểnTTCN; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng máy móc vào sản xuất dệt chiếu, se lõi, đẩy mạnh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, nhân rộng các mô hình tổ, nhóm sản xuất thủ công mỹ nghệ; kết hợp giữa phát triển TTCN với phát triển du lịch làng nghề, gắn với xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm TTCN; quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm gắn với nhu cầu của doanh nghiệp của làng nghề, xây dựng đội ngũ nghệ nhân giỏi tay nghề; thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch các cụm công nghiệp, làng nghề; tiếp tục rà soát lại các cơ chế, sửa đổi bổ sung, hỗ trợ thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghệ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết 05.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, cho ý kiến, thống nhất chương trình công tác của Ban thường vụ Huyện ủy năm 2020 và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2020.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm