Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
230
Hôm qua:
1125
Tuần này:
1355
Tháng này:
16044
Tất cả:
154629

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri số 10 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 27/03/2018 12:53:02

Sáng ngày 27/3/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri số 10 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Nga Sơn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Tham dự có đồng chí Hà Văn Thủy- Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, phía huyện Nga Sơn có đồng chí Mai Văn Hải- Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, đồng chí Nguyễn Văn Phùng- Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trương Thị Hiền- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc 27 xã, thị trấn.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã kế thừa và phát huy những thành quả sau 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Sau một năm triển khai trên địa bàn huyện Nga Sơn, toàn bộ hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp đã hưởng ứng tích cực và triển khai Cuộc vận động đồng bộ đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân; triển khai cả chiều rộng, đồng thời chọn điểm chỉ đạo của mỗi cấp để quán triệt thực hiện theo chiều sâu. Đến nay, 05 nội dung của Cuộc vận động đã được thực hiện sôi nổi, rộng khắp trong quần chúng nhân dân trên địa bàn dân cư và trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong huyện.

Năm 2017, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy mạnh mẽ tình đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập bình quân 109,4 triệu đồng/ha canh tác góp phần đưa bình quân thu nhập đầu người đạt 28,5 triệu đồng/người/năm.

Các phong trào “ Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình “Chung tay vì nguời nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự phát huy được hiệu quả. “Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” được các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp, tích cực thực hiện trở thành phong trào của toàn dân được thể hiện bằng tình cảm và hành động thiết thực như: Quyên góp ủng hộ bằng tiền, bằng ngày công lao động, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện phát triển ngày càng rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp đỡ những người thiệt thòi và khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững”. Các mô hình “ Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, mô hình “ doanh nhân với an ninh trật tự” là điểm sáng làm tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

mt2.jpg

Đồng chí Hà Văn Thủy- Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Thanh Hóa

Tại hội nghị đồng chí Hà Văn Thủy- Phó Chủ tịch UB MTTQ ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai và thực hiện cuộc vận động và chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, hoan nghênh tinh thần, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và đại diện các điểm chỉ đạo và nhấn mạnh yếu tố phân công trách nhiệm và phối hợp với các tổ chức thành viên để đổi mới nội dung, phương thức, tổ chức thực hiện là một trong những nội dung mang tính chất quyết định thành công của cuộc vận động.

mt1.jpg

Đồng Chí Mai Văn Hải- Bí Thư Huyện ủy Nga Sơn

Tiếp đó, đồng chí Mai Văn Hải- Bí Thư Huyện ủy đã biểu dương vai trò chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc huyện, MTTQ xã, thị trấn và xác định trong 5 nội dung của cuộc vận động, nội dung quan trọng nhất là tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau để phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, gắn liền với nội dung trong xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả qua 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bài&ảnh: Lê Dung

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri số 10 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đăng lúc: 27/03/2018 12:53:02 (GMT+7)

Sáng ngày 27/3/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Thông tri số 10 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Nga Sơn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Tham dự có đồng chí Hà Văn Thủy- Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, phía huyện Nga Sơn có đồng chí Mai Văn Hải- Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, đồng chí Nguyễn Văn Phùng- Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trương Thị Hiền- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy và các đồng chí lãnh đạo tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc 27 xã, thị trấn.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã kế thừa và phát huy những thành quả sau 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Sau một năm triển khai trên địa bàn huyện Nga Sơn, toàn bộ hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp đã hưởng ứng tích cực và triển khai Cuộc vận động đồng bộ đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân; triển khai cả chiều rộng, đồng thời chọn điểm chỉ đạo của mỗi cấp để quán triệt thực hiện theo chiều sâu. Đến nay, 05 nội dung của Cuộc vận động đã được thực hiện sôi nổi, rộng khắp trong quần chúng nhân dân trên địa bàn dân cư và trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong huyện.

Năm 2017, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã khơi dậy mạnh mẽ tình đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, xuất hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập bình quân 109,4 triệu đồng/ha canh tác góp phần đưa bình quân thu nhập đầu người đạt 28,5 triệu đồng/người/năm.

Các phong trào “ Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình “Chung tay vì nguời nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thực sự phát huy được hiệu quả. “Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” được các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp, tích cực thực hiện trở thành phong trào của toàn dân được thể hiện bằng tình cảm và hành động thiết thực như: Quyên góp ủng hộ bằng tiền, bằng ngày công lao động, hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện phát triển ngày càng rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng nhằm giúp đỡ những người thiệt thòi và khó khăn trong cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững”. Các mô hình “ Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”, mô hình “ doanh nhân với an ninh trật tự” là điểm sáng làm tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

mt2.jpg

Đồng chí Hà Văn Thủy- Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Thanh Hóa

Tại hội nghị đồng chí Hà Văn Thủy- Phó Chủ tịch UB MTTQ ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình triển khai và thực hiện cuộc vận động và chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, hoan nghênh tinh thần, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và đại diện các điểm chỉ đạo và nhấn mạnh yếu tố phân công trách nhiệm và phối hợp với các tổ chức thành viên để đổi mới nội dung, phương thức, tổ chức thực hiện là một trong những nội dung mang tính chất quyết định thành công của cuộc vận động.

mt1.jpg

Đồng Chí Mai Văn Hải- Bí Thư Huyện ủy Nga Sơn

Tiếp đó, đồng chí Mai Văn Hải- Bí Thư Huyện ủy đã biểu dương vai trò chủ chốt của Mặt trận Tổ quốc huyện, MTTQ xã, thị trấn và xác định trong 5 nội dung của cuộc vận động, nội dung quan trọng nhất là tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau để phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, gắn liền với nội dung trong xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả qua 01 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bài&ảnh: Lê Dung

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm