Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
291
Hôm qua:
656
Tuần này:
2791
Tháng này:
13439
Tất cả:
396836

Huyện Nga Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết số 789 của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nga Sơn

Ngày 29/11/2019 20:12:55

Chiều ngày 21/11/2019 tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nga Sơn. Chủ trì hội nghị là đồng chí Trần Ngọc Quyết- PBT, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Phùng- Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí UVBTV phụ trách cụm, HUV phụ trách xã liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính, lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện, Trưởng các phòng ban UBND huyện; Phía xã, thị trấn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, TTHĐND, Chủ tịch UBMTTQ và công chức văn phòng- thống kê của 5 đơn vị xã Nga Mỹ, Nga Hưng, Nga Nhân, Nga Lĩnh và Thị trấn.

DSC01607.JPG
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã triển khai các văn bản của UBND huyện ban hành gồm: kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nga Sơn và Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND xã, triển khai thực hiện Nghị quyết 786 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo kế hoạch, 5 xã, thị trấn sẽ sáp nhập thành 2 xã, thị trấn, cụ thể, UBND xã Nga Phượng được thành lập sau khi sáp nhập 2 xã Nga Nhân và xã Nga Lĩnh cũ; UBND Thị trấn Nga Sơn được thành lập sau khi sáp nhập 2 xã Nga Mỹ, Nga Hưng và Thị trấn Nga Sơn cũ. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nga Sơn là nội dung quan trọng nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế- xã hội của huyện và khả năng quản lý chính quyền cơ sở, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Việc sáp nhập 5 xã, thị trấn thành 02 xã, thị trấn nhằm đảm bảo duy trì hoạt động liên tục , hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, không làm sáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đồng thời việc thực hiện sáp nhập phải đảm bảo công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Các đơn vị xã Thị trấn triển khai xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; thực hiện thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; thu hồi con dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới. Đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 01/12/2019; tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND đơn vị hành chính cấp xã mới vào ngày 30/11/2019 bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định Luật tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn số 1138 của UBTVQH. UBND xã Nga Phượng và UBND Thị trấn Nga Sơn mới chỉ đạo phối hợp với các cơ quan Công an, Tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc chueỷen đổi giấy tờ cho người dân ngay tại địa phương và không thu lệ phí cấp đổi sổ hộ khẩu, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sáp nhập theo quy định. Trụ sở làm việc mới của xã Nga Phượng gồm Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể làm việc tại trụ sở HĐND, UBND xã Nga Nhân cũ. Nếu không đủ thì các đoàn thể chính trị, các hội làm việc ở Trụ sở của UBND xã Nga Lĩnh cũ; Trụ sở làm việc của UBND Thị trấn Nga Sơn mới bố trí cụ thể như sau: Đảng ủy, HĐND và UBND làm việc tại Trụ sở làm việc của UBND Thị trấn cũ; MTTQ và các đoàn thể, các hội đặc thù làm việc tại trụ sở UBND xa Nga Mỹ cũ. Riêng trụ sở làm việc của UBND xã Nga Hưng bàn giao cho đơn vị khác.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung bàn các giải pháp thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, bàn giao con dấu cũ, công tác sắp xếp bố trí cán bộ và các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sáp nhập và công tác chuẩn bị tổ chức, triệu tập kỳ họp thứ nhất của HĐND xã sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Quyết- Chủ tịch UBND huyện- chủ trì hội nghị thống nhất các nội dung thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn đã quy định như sau: Các xã, thị trấn liên quan đến việc sáp nhập phải triển khai ngay kế hoạch về sáp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời tập trung tuyên truyền sâu rộng để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được đúng tinh thần Nghị quyết của Ban thường vụ Quốc hội, đặc biệt là mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thông tin tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân, thời gian hoạt động của đơn vị hành chính mới và trụ sở làm việc; Công tác tổ chức cán bộ sắp xếp theo phương án phù hợp với từng đơn vị; Tiến hành kiểm kê, thống kê tài liệu, tài sản để tiến hành bàn giao cụ thể thao hướng dẫn danh mục từng lĩnh vực; Thành viên ban chỉ đạo các phòng ban chức năng phải hướng dẫn các xã chuẩn bị kiểm kê, bàn giao trước sự chứng kiến của Ban chỉ đạo cấp huyện; Thực hiện thu hồi con dấu và cấp dấu mới đưa vào hoạt động cho bộ máy xã, thị trấn mới giao cho phòng Nội vụ tập trung chỉ đạo; Sau khi thành lập đơn vị hành chính mới từ 0 giờ 00 phút ngày 01/12/2019 bố trí, sắp xếp địa điểm làm việc phù hợp theo hướng dẫn của huyện; Việc đổi giấy tờ cho công dân, đơn vị hành chính mới chịu trách nhiệm tập trung triển khai cấp đổi giấy tờ cho công dân theo quy định; Việc đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tài sản trong lúc bàn giao tài sản, tránh việc làm thất thoát tài sản, tiền vốn của nhà nước, giao cho đồng chí Đỗ Ngọc Duy- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giám sát, theo dõi việc bàn giao tài sản của các đơn vị cũ đến nơi làm việc mới.

Huyện Nga Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết số 789 của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nga Sơn

Đăng lúc: 29/11/2019 20:12:55 (GMT+7)

Chiều ngày 21/11/2019 tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nga Sơn. Chủ trì hội nghị là đồng chí Trần Ngọc Quyết- PBT, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Phùng- Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí UVBTV phụ trách cụm, HUV phụ trách xã liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính, lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể cấp huyện, Trưởng các phòng ban UBND huyện; Phía xã, thị trấn có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, TTHĐND, Chủ tịch UBMTTQ và công chức văn phòng- thống kê của 5 đơn vị xã Nga Mỹ, Nga Hưng, Nga Nhân, Nga Lĩnh và Thị trấn.

DSC01607.JPG
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã triển khai các văn bản của UBND huyện ban hành gồm: kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 786 ngày 16/10/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nga Sơn và Hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND xã, triển khai thực hiện Nghị quyết 786 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Theo kế hoạch, 5 xã, thị trấn sẽ sáp nhập thành 2 xã, thị trấn, cụ thể, UBND xã Nga Phượng được thành lập sau khi sáp nhập 2 xã Nga Nhân và xã Nga Lĩnh cũ; UBND Thị trấn Nga Sơn được thành lập sau khi sáp nhập 2 xã Nga Mỹ, Nga Hưng và Thị trấn Nga Sơn cũ. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nga Sơn là nội dung quan trọng nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế- xã hội của huyện và khả năng quản lý chính quyền cơ sở, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Việc sáp nhập 5 xã, thị trấn thành 02 xã, thị trấn nhằm đảm bảo duy trì hoạt động liên tục , hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, không làm sáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đồng thời việc thực hiện sáp nhập phải đảm bảo công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Các đơn vị xã Thị trấn triển khai xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; thực hiện thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; thu hồi con dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới. Đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 01/12/2019; tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND đơn vị hành chính cấp xã mới vào ngày 30/11/2019 bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định Luật tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn số 1138 của UBTVQH. UBND xã Nga Phượng và UBND Thị trấn Nga Sơn mới chỉ đạo phối hợp với các cơ quan Công an, Tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc chueỷen đổi giấy tờ cho người dân ngay tại địa phương và không thu lệ phí cấp đổi sổ hộ khẩu, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do sáp nhập theo quy định. Trụ sở làm việc mới của xã Nga Phượng gồm Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể làm việc tại trụ sở HĐND, UBND xã Nga Nhân cũ. Nếu không đủ thì các đoàn thể chính trị, các hội làm việc ở Trụ sở của UBND xã Nga Lĩnh cũ; Trụ sở làm việc của UBND Thị trấn Nga Sơn mới bố trí cụ thể như sau: Đảng ủy, HĐND và UBND làm việc tại Trụ sở làm việc của UBND Thị trấn cũ; MTTQ và các đoàn thể, các hội đặc thù làm việc tại trụ sở UBND xa Nga Mỹ cũ. Riêng trụ sở làm việc của UBND xã Nga Hưng bàn giao cho đơn vị khác.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung bàn các giải pháp thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, bàn giao con dấu cũ, công tác sắp xếp bố trí cán bộ và các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sáp nhập và công tác chuẩn bị tổ chức, triệu tập kỳ họp thứ nhất của HĐND xã sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Quyết- Chủ tịch UBND huyện- chủ trì hội nghị thống nhất các nội dung thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn đã quy định như sau: Các xã, thị trấn liên quan đến việc sáp nhập phải triển khai ngay kế hoạch về sáp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời tập trung tuyên truyền sâu rộng để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được đúng tinh thần Nghị quyết của Ban thường vụ Quốc hội, đặc biệt là mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thông tin tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân, thời gian hoạt động của đơn vị hành chính mới và trụ sở làm việc; Công tác tổ chức cán bộ sắp xếp theo phương án phù hợp với từng đơn vị; Tiến hành kiểm kê, thống kê tài liệu, tài sản để tiến hành bàn giao cụ thể thao hướng dẫn danh mục từng lĩnh vực; Thành viên ban chỉ đạo các phòng ban chức năng phải hướng dẫn các xã chuẩn bị kiểm kê, bàn giao trước sự chứng kiến của Ban chỉ đạo cấp huyện; Thực hiện thu hồi con dấu và cấp dấu mới đưa vào hoạt động cho bộ máy xã, thị trấn mới giao cho phòng Nội vụ tập trung chỉ đạo; Sau khi thành lập đơn vị hành chính mới từ 0 giờ 00 phút ngày 01/12/2019 bố trí, sắp xếp địa điểm làm việc phù hợp theo hướng dẫn của huyện; Việc đổi giấy tờ cho công dân, đơn vị hành chính mới chịu trách nhiệm tập trung triển khai cấp đổi giấy tờ cho công dân theo quy định; Việc đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tài sản trong lúc bàn giao tài sản, tránh việc làm thất thoát tài sản, tiền vốn của nhà nước, giao cho đồng chí Đỗ Ngọc Duy- Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo giám sát, theo dõi việc bàn giao tài sản của các đơn vị cũ đến nơi làm việc mới.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm