Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
414
Hôm qua:
7410
Tuần này:
35867
Tháng này:
35867
Tất cả:
970117

Huyện ủy Nga Sơn công bố các Quyết định thành lập Đảng bộ xã Nga Phượng

Ngày 02/12/2019 22:56:35

Sáng ngày 30-11-2019 tại Hội trường xã Nga Nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã trọng thể tổ chức lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các Quyết định thành lập Đảng bộ xã Nga Phượng. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Ngọc Quyết- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng các ban xây dựng Đảng, Trưởng các phòng Ban, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm y tế; Phía 2 xã Nga Nhân, Nga Lĩnh có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng, phó UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, Trưởng các cơ quan, đơn vị ngành của địa phương, các đồng chí Bí thư, thôn trưởng cùng về tham dự.

Tại buổi lễ công bố, đồng chí Phạm Đình Tố- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa đối với các xã thuộc huyện Nga Sơn; đồng thời công bố các Quyết định thành lập Đảng bộ xã Nga Phượng, các Quyết định khác về công tác cán bộ. Theo đó, huyện Nga Sơn thực hiện sáp nhập 5 đơn vị hành chính thành 2 đơn vị hành chính, cụ thể tại buổi lễ đã công bố Quyết định sáp nhập 2 xã Nga Nhân và Nga Lĩnh thành xã Nga Phượng mới. Sau khi sáp nhập, xã Nga Phượng có diện tích tự nhiên 8,54km2 và quy mô dân số 7.670 người, vị trí địa lý tiếp giáp với các xã Nga Bạch, Nga Thạch, Nga Thắng, Nga Văn, Huyện Hà Trung, huyện Hậu Lộc.

Tại buổi lễ, cũng đã công bố các Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của các đơn vị mới sát nhập, cụ thể, tại Quyết định 859 của Huyện ủy Nga Sơn về thành lập Đảng bộ cơ sở xã Nga Phượng, đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 1-12-2019; Quyết định 871 về giao tổ chức Đảng và Đảng viên sau sáp nhập Đảng bộ xã Nga Phượng có 529 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ; Quyết định 867 về việc chỉ định ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Nga Phượng nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị được bố trí sắp xếp 28 cán bộ công chức, 15 đồng chí Đảng ủy viên, 5 ủy viên Ban thường vụ, 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, trong đó chỉ định giới thiệu ông Mã Văn Gần làm Bí thư Đảng bộ xã Nga Phượng, ông Ninh Văn Tráng làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, ông Ngô Đăng Khoa làm Chủ tịch UBND xã Nga Phượng; công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ khác và thông báo giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh HĐND xã Nga Phượng khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau công bố các Quyết định, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trần Ngọc Quyết- Chủ tịch UBND huyện đã lên trao hoa, quà chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Nga Phượng rra mắt, tặng hoa các đồng chí luân chuyển hoặc thôi không tham gia cấp ủy, thôi công tác trước khi sáp nhập tại 2 xã Nga Nhân và Nga Lĩnh. Đồng chí Mã Văn Gần- Bí thư Đảng bộ xã Nga Phượng đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

DSC02062.jpg
Đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy NgaSơn giao nhiệm vụ cho Đảng bộ xã Nga Phượng

Kết thúc lễ công bố, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với thực tế và xu thế phát triển, bảo đảm bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh. Để Đảng bộ xã Nga Phượng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Huyện ủy Nga Sơn công bố các Quyết định thành lập Đảng bộ xã Nga Phượng

Đăng lúc: 02/12/2019 22:56:35 (GMT+7)

Sáng ngày 30-11-2019 tại Hội trường xã Nga Nhân, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã trọng thể tổ chức lễ Công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các Quyết định thành lập Đảng bộ xã Nga Phượng. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Ngọc Quyết- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng các ban xây dựng Đảng, Trưởng các phòng Ban, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm y tế; Phía 2 xã Nga Nhân, Nga Lĩnh có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng, phó UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, Trưởng các cơ quan, đơn vị ngành của địa phương, các đồng chí Bí thư, thôn trưởng cùng về tham dự.

Tại buổi lễ công bố, đồng chí Phạm Đình Tố- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa đối với các xã thuộc huyện Nga Sơn; đồng thời công bố các Quyết định thành lập Đảng bộ xã Nga Phượng, các Quyết định khác về công tác cán bộ. Theo đó, huyện Nga Sơn thực hiện sáp nhập 5 đơn vị hành chính thành 2 đơn vị hành chính, cụ thể tại buổi lễ đã công bố Quyết định sáp nhập 2 xã Nga Nhân và Nga Lĩnh thành xã Nga Phượng mới. Sau khi sáp nhập, xã Nga Phượng có diện tích tự nhiên 8,54km2 và quy mô dân số 7.670 người, vị trí địa lý tiếp giáp với các xã Nga Bạch, Nga Thạch, Nga Thắng, Nga Văn, Huyện Hà Trung, huyện Hậu Lộc.

Tại buổi lễ, cũng đã công bố các Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của các đơn vị mới sát nhập, cụ thể, tại Quyết định 859 của Huyện ủy Nga Sơn về thành lập Đảng bộ cơ sở xã Nga Phượng, đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ chính thức hoạt động từ 00 giờ 00 phút ngày 1-12-2019; Quyết định 871 về giao tổ chức Đảng và Đảng viên sau sáp nhập Đảng bộ xã Nga Phượng có 529 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ; Quyết định 867 về việc chỉ định ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Nga Phượng nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị được bố trí sắp xếp 28 cán bộ công chức, 15 đồng chí Đảng ủy viên, 5 ủy viên Ban thường vụ, 01 Bí thư, 02 Phó Bí thư, trong đó chỉ định giới thiệu ông Mã Văn Gần làm Bí thư Đảng bộ xã Nga Phượng, ông Ninh Văn Tráng làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, ông Ngô Đăng Khoa làm Chủ tịch UBND xã Nga Phượng; công bố các Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ khác và thông báo giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh HĐND xã Nga Phượng khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau công bố các Quyết định, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trần Ngọc Quyết- Chủ tịch UBND huyện đã lên trao hoa, quà chúc mừng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Nga Phượng rra mắt, tặng hoa các đồng chí luân chuyển hoặc thôi không tham gia cấp ủy, thôi công tác trước khi sáp nhập tại 2 xã Nga Nhân và Nga Lĩnh. Đồng chí Mã Văn Gần- Bí thư Đảng bộ xã Nga Phượng đã phát biểu nhận nhiệm vụ.

DSC02062.jpg
Đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy NgaSơn giao nhiệm vụ cho Đảng bộ xã Nga Phượng

Kết thúc lễ công bố, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với thực tế và xu thế phát triển, bảo đảm bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh. Để Đảng bộ xã Nga Phượng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm