Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
70
Hôm qua:
501
Tuần này:
3185
Tháng này:
6982
Tất cả:
206355

Năm 2018 Nga Sơn cơ bản hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển theo kế hoạch

Ngày 12/12/2018 10:44:55

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn thử tháchmột số khó khăn như ảnh hưởng thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn vốn đầu tư công giảm, giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp cao, một bộ phận nhân dân không thiết tha với đồng ruộng,… song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành nông lâm thủy sản chiếm 28,4% giảm 0,5% so cùng kỳ, công nghiệp TTCN xây dựng chiếm 41,2% tăng 0,2% so cùng kỳ, dịch vụ thương mại đạt 30,4% tăng 0, 3% so cùng kỳ.

DSC01681.JPG
Đ/c Mai Văn Hải- TUV-Bí thư Huyện ủy Nga Sơn tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Trong 18 chỉ tiêu phát triển trên các lĩnh vực đã được nghị quyết của Huyện ủy Nga Sơn đề ra, năm 2018 huyện đã hoàn thành và vượt 11 chỉ tiêu, cơ bản hoàn thành 7 chỉ tiêu, là năm đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay trong thực hiện nhiệm vụ chung. Trong năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 13,5%; thu nhập bình quân ước đạt 34,1 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 342,4 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển gần 1.779 tỷ đồng. Nông nghiệp được mùa, giá trị sản xuất trung bình trên mỗi ha canh tác đạt 130 triệu đồng/ha… Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 58.641 tấn đạt 98,7% kh. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt và bằng 105,6% ck, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt đến nay bình quân toàn huyện đạt 17,69 tiêu chí, thêm 5 xã đã được công nhận hoặc được duyệt hồ sơ hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, 15/26 xã và 114/163 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường, trât tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, huyện đã xác định 18 chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong năm 2019, trong đó các cấp, các ngành và nhân dân cần tập trung cho một số mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 13,5% trở lên; thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 60 triệu USD trở lên, thành lập mới 60 doanh nghiệp trở lên; tổng sản lượng lương thực 58.000 tấn, sản lượng cói khô 12.000 tấn; thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã an toàn vệ sinh thực phẩm và 2 xã đạt “xã nông thôn mới nâng cao”; 95% dân số trở lên được dùng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%/năm so với cùng kỳ, 85% nhân dân trở lên tham gia bảo hiểm y tế….

Tin: Lê Dung- ĐTT

Năm 2018 Nga Sơn cơ bản hoàn thành 18/18 chỉ tiêu phát triển theo kế hoạch

Đăng lúc: 12/12/2018 10:44:55 (GMT+7)

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn thử tháchmột số khó khăn như ảnh hưởng thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn vốn đầu tư công giảm, giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp cao, một bộ phận nhân dân không thiết tha với đồng ruộng,… song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ngành nông lâm thủy sản chiếm 28,4% giảm 0,5% so cùng kỳ, công nghiệp TTCN xây dựng chiếm 41,2% tăng 0,2% so cùng kỳ, dịch vụ thương mại đạt 30,4% tăng 0, 3% so cùng kỳ.

DSC01681.JPG
Đ/c Mai Văn Hải- TUV-Bí thư Huyện ủy Nga Sơn tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Trong 18 chỉ tiêu phát triển trên các lĩnh vực đã được nghị quyết của Huyện ủy Nga Sơn đề ra, năm 2018 huyện đã hoàn thành và vượt 11 chỉ tiêu, cơ bản hoàn thành 7 chỉ tiêu, là năm đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay trong thực hiện nhiệm vụ chung. Trong năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện đạt 13,5%; thu nhập bình quân ước đạt 34,1 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 342,4 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển gần 1.779 tỷ đồng. Nông nghiệp được mùa, giá trị sản xuất trung bình trên mỗi ha canh tác đạt 130 triệu đồng/ha… Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 58.641 tấn đạt 98,7% kh. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt và bằng 105,6% ck, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt đến nay bình quân toàn huyện đạt 17,69 tiêu chí, thêm 5 xã đã được công nhận hoặc được duyệt hồ sơ hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, 15/26 xã và 114/163 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường, trât tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Với những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, huyện đã xác định 18 chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong năm 2019, trong đó các cấp, các ngành và nhân dân cần tập trung cho một số mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 13,5% trở lên; thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 60 triệu USD trở lên, thành lập mới 60 doanh nghiệp trở lên; tổng sản lượng lương thực 58.000 tấn, sản lượng cói khô 12.000 tấn; thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã an toàn vệ sinh thực phẩm và 2 xã đạt “xã nông thôn mới nâng cao”; 95% dân số trở lên được dùng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%/năm so với cùng kỳ, 85% nhân dân trở lên tham gia bảo hiểm y tế….

Tin: Lê Dung- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm