Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
842
Hôm qua:
884
Tuần này:
4809
Tháng này:
13723
Tất cả:
152308

Nga Sơn chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2018 theo hướng chất lượng, chống hình thức, qua loa.

Ngày 13/12/2018 10:50:25

Xác định nhiệm vụ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Theo chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Nga Sơn các cấp uỷ Đảng toàn huyện đang thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Huyện Nga Sơn có 54 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, những năm qua, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong cấp uỷ Đảng các cấp trên địa bàn huyện Nga Sơn đang được thực hiện có nền nếp và chất lượng. Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp uỷ các cấp đã kịp thời hướng dẫn người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Nội dung, tiêu chí xếp loại chất lượng được cụ thể hóa phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực để các tổ chức Đảng phát huy vai trò, lãnh chỉ đạo, điều hành cơ quan, địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

48063038_2221053711483156_4559551493480382464_n.jpg
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 tại thôn Đô Lương, xã Nga Thủy

Tuy nhiên, thực tế trong quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tự đánh giá, xếp loại của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa chặt chẽ, chưa phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức Đảng, nhất là ở một số chi bộ cơ quan nhỏ, cơ quan làm các nhiệm vụ có tính chuyên môn sâu, chi bộ nông thôn mà vai trò người đứng đầu chưa được phát huy. Việc đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xếp loại của các tổ chức đoàn thể có lúc còn chậm, chưa sát, còn chung chung, công tác góp ý cho đồng chí mình còn nể nang và mang tính hình thức, nên có ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một bộ phận đảng viên còn hạn chế thể hiện qua việc ngại góp ý, đặc biệt là góp ý cho đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý về phong cách quản lý, tác phong, cũng như phương pháp làm việc.

Từ những kinh nghiệm rút ra qua triển khai thực hiện trong những năm qua, để tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Nga Sơn đã và đang tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng và đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2018. Trong tổ chức kiểm điểm phát huy dân chủ của cá nhân, vai trò của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) “, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên, qua đó phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong góp ý xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt. Thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ của đảng viên ngay từ đầu năm để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm. Nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung, phương pháp, yêu cầu, tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân các tổ chức cơ sở đảng; có kế hoạch và biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Qua công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại đối với tập thể cá nhân năm nay đã tạo chuyển biến rõ nét, hầu hết các Đảng bộ đều tổ chức tiếp thu và triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng một cách kỹ lưỡng, phân công các đồng chí phụ trách cụm, xã, dự với Đảng bộ xã, thị trấn, ngành, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách dự tại các chi bộ trực thuộc giám sát quy trình, tránh hình thức, tự thống nhất trong đánh giá và phân loại, uốn nắn kịp thời những thiếu sót trong công tác điều hành thực hiện ở những tổ chức cơ sở Đảng làm chưa tốt để kịp thời phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Riêng các Đảng Bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ khối đoàn thể, Chính quyền, Chi cục thuế tổ chức thực hiện trong thời gian 2 ngày thứ 7, chủ nhật để thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Nhiều chi bộ nông thôn đã dành thời gian khá kỹ để tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên với sự tham dự góp ý của các đồng chí Đảng ủy viên, hầu hết các ý kiến góp ý, phê bình đã mang tính xây dựng góp ý và người được phê bình, góp ý đã nhìn nhận thấy những hạn chế khuyết điểm để có biện pháp khắc phục sửa chữa.

Sinh thời Bác Hồ kính yêu cũng đã chỉ rõ :"Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng, phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ đảng viên..." , trong điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực, cũng có không ít mặt tiêu cực rất dễ xâm nhập vào cuộc sống, do vậy công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần quyết định chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm trên địa bàn huyện sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên và từng tổ chức đảng, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra xây dựng quê hương Nga Sơn ngày càng phát triển đi lên.

Bài: Nguyễn Xuân Sáng- ĐTT. Ảnh: Phạm Tuấn

Nga Sơn chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2018 theo hướng chất lượng, chống hình thức, qua loa.

Đăng lúc: 13/12/2018 10:50:25 (GMT+7)

Xác định nhiệm vụ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Theo chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Nga Sơn các cấp uỷ Đảng toàn huyện đang thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Huyện Nga Sơn có 54 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, những năm qua, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong cấp uỷ Đảng các cấp trên địa bàn huyện Nga Sơn đang được thực hiện có nền nếp và chất lượng. Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp uỷ các cấp đã kịp thời hướng dẫn người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Nội dung, tiêu chí xếp loại chất lượng được cụ thể hóa phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực để các tổ chức Đảng phát huy vai trò, lãnh chỉ đạo, điều hành cơ quan, địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

48063038_2221053711483156_4559551493480382464_n.jpg
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 tại thôn Đô Lương, xã Nga Thủy

Tuy nhiên, thực tế trong quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tự đánh giá, xếp loại của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa chặt chẽ, chưa phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức Đảng, nhất là ở một số chi bộ cơ quan nhỏ, cơ quan làm các nhiệm vụ có tính chuyên môn sâu, chi bộ nông thôn mà vai trò người đứng đầu chưa được phát huy. Việc đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xếp loại của các tổ chức đoàn thể có lúc còn chậm, chưa sát, còn chung chung, công tác góp ý cho đồng chí mình còn nể nang và mang tính hình thức, nên có ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một bộ phận đảng viên còn hạn chế thể hiện qua việc ngại góp ý, đặc biệt là góp ý cho đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý về phong cách quản lý, tác phong, cũng như phương pháp làm việc.

Từ những kinh nghiệm rút ra qua triển khai thực hiện trong những năm qua, để tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Nga Sơn đã và đang tập trung chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ đảng và đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2018. Trong tổ chức kiểm điểm phát huy dân chủ của cá nhân, vai trò của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) “, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên, qua đó phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong góp ý xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt. Thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ của đảng viên ngay từ đầu năm để làm cơ sở đánh giá, xếp loại cuối năm. Nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung, phương pháp, yêu cầu, tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân các tổ chức cơ sở đảng; có kế hoạch và biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Qua công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại đối với tập thể cá nhân năm nay đã tạo chuyển biến rõ nét, hầu hết các Đảng bộ đều tổ chức tiếp thu và triển khai đến các tổ chức cơ sở Đảng một cách kỹ lưỡng, phân công các đồng chí phụ trách cụm, xã, dự với Đảng bộ xã, thị trấn, ngành, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách dự tại các chi bộ trực thuộc giám sát quy trình, tránh hình thức, tự thống nhất trong đánh giá và phân loại, uốn nắn kịp thời những thiếu sót trong công tác điều hành thực hiện ở những tổ chức cơ sở Đảng làm chưa tốt để kịp thời phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Riêng các Đảng Bộ cơ quan Huyện ủy, Đảng bộ khối đoàn thể, Chính quyền, Chi cục thuế tổ chức thực hiện trong thời gian 2 ngày thứ 7, chủ nhật để thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Nhiều chi bộ nông thôn đã dành thời gian khá kỹ để tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên với sự tham dự góp ý của các đồng chí Đảng ủy viên, hầu hết các ý kiến góp ý, phê bình đã mang tính xây dựng góp ý và người được phê bình, góp ý đã nhìn nhận thấy những hạn chế khuyết điểm để có biện pháp khắc phục sửa chữa.

Sinh thời Bác Hồ kính yêu cũng đã chỉ rõ :"Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng, phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ đảng viên..." , trong điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực, cũng có không ít mặt tiêu cực rất dễ xâm nhập vào cuộc sống, do vậy công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần quyết định chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin tưởng rằng công tác đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm trên địa bàn huyện sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên và từng tổ chức đảng, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra xây dựng quê hương Nga Sơn ngày càng phát triển đi lên.

Bài: Nguyễn Xuân Sáng- ĐTT. Ảnh: Phạm Tuấn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm