Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
274
Hôm qua:
524
Tuần này:
274
Tháng này:
13717
Tất cả:
251818

Nga Sơn khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại chức

Ngày 11/06/2019 09:02:45

Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2019, Huyện ủy Nga Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại chức khóa học 2019-2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nga Sơn.

dn2.jpg
Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện xuống cơ sở trên địa bàn huyện Nga Sơn, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và dự nguồn ở cơ sở; gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới- thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.Huyện ủy Nga Sơn cũng xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, cùng với việc quy hoạch chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cũng được quan tâm thực hiện với nhiều chương trình, nội dung phong phú, đa dạng cho nhiều đối tượng, tính từ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Huyện ủy Nga Sơn đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 5 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho trên 500 học viên; đồng thời cử gần 100 cán bộ trẻ tham gia học tập trung tại Trường chính trị Tỉnh.Từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay,công tácđào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm. Qua đó tạo điều kiện để, cán bộ, đảng viên từ cấp ủy huyện đến cơ sở đã được nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ,…điều đó được thể hiện qua thực tiễn hoạt động và công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng công tác ngày càng được nâng lên, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của huyện.
Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại chức khóa học 2019-2020 gồm 160 học viên chia làm 2 lớp, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư thường trực huyện ủy nhấn mạnh: Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn và bày tỏ mong muốn: Các đồng chí học viên phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, phải xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, có sự nghiên cứu chuyên sâu; mạnh dạn phát biểu, thảo luận khi lên lớp, cùng với giảng viên làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn, đặc biệt các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên địa bàn huyện Nga Sơn; Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của nhà trường; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học, tiếp thu tốt kiến thức do giáo viên truyền đạt. Tăng cường vai trò tự quản, ý thức trách nhiệm kết hợp giữa việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tranh thủ trao đổi học tập kinh nghiệm. Vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị và ngay sau các đợt học, các đồng chí phải nhanh chóng bắt tay ngay vào công tác chuyên môn tại đơn vị, đồng thời cần tranh thủ dành thời gian cho việc nghiên cứu các vấn đề có liên quan tới nội dung, chương trình học tập, không để kiến thức bị mai một. Kết quả học tập và rèn luyện trong quá trình tham gia học tập là một trong những cơ sở đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của từng học viên tại đơn vị công tác để góp phần tích cực vào quá trình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
Tin: ĐTT

Nga Sơn khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại chức

Đăng lúc: 11/06/2019 09:02:45 (GMT+7)

Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2019, Huyện ủy Nga Sơn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại chức khóa học 2019-2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nga Sơn.

dn2.jpg
Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện xuống cơ sở trên địa bàn huyện Nga Sơn, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và dự nguồn ở cơ sở; gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới- thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.Huyện ủy Nga Sơn cũng xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, cùng với việc quy hoạch chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cũng được quan tâm thực hiện với nhiều chương trình, nội dung phong phú, đa dạng cho nhiều đối tượng, tính từ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Huyện ủy Nga Sơn đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 5 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho trên 500 học viên; đồng thời cử gần 100 cán bộ trẻ tham gia học tập trung tại Trường chính trị Tỉnh.Từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay,công tácđào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm. Qua đó tạo điều kiện để, cán bộ, đảng viên từ cấp ủy huyện đến cơ sở đã được nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ,…điều đó được thể hiện qua thực tiễn hoạt động và công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng công tác ngày càng được nâng lên, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của huyện.
Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại chức khóa học 2019-2020 gồm 160 học viên chia làm 2 lớp, đồng chí Lê Văn Dậu- Phó Bí thư thường trực huyện ủy nhấn mạnh: Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn và bày tỏ mong muốn: Các đồng chí học viên phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, phải xây dựng cho mình kế hoạch và phương pháp học tập khoa học, có sự nghiên cứu chuyên sâu; mạnh dạn phát biểu, thảo luận khi lên lớp, cùng với giảng viên làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn, đặc biệt các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên địa bàn huyện Nga Sơn; Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của nhà trường; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo của khóa học, tiếp thu tốt kiến thức do giáo viên truyền đạt. Tăng cường vai trò tự quản, ý thức trách nhiệm kết hợp giữa việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tranh thủ trao đổi học tập kinh nghiệm. Vận dụng những kiến thức cơ bản đã học vào thực tế công việc của cơ quan, đơn vị và ngay sau các đợt học, các đồng chí phải nhanh chóng bắt tay ngay vào công tác chuyên môn tại đơn vị, đồng thời cần tranh thủ dành thời gian cho việc nghiên cứu các vấn đề có liên quan tới nội dung, chương trình học tập, không để kiến thức bị mai một. Kết quả học tập và rèn luyện trong quá trình tham gia học tập là một trong những cơ sở đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của từng học viên tại đơn vị công tác để góp phần tích cực vào quá trình xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
Tin: ĐTT
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm