Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
483
Hôm qua:
487
Tuần này:
970
Tháng này:
12452
Tất cả:
228200

Nga Sơn phát động cuộc thi “ Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”

Ngày 12/10/2018 15:32:57

Sáng ngày 12/10/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ với hai nội dung quan trọng: đánh giá công tác tuyên giáo quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 và phát động cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”. Dự hội nghị có Đồng chí Hàn Duy Điều – TVHU – Trưởng Ban Tuyên Giáo – Chủ trì hội nghị, các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy 27 xã, thị trấn.

BTGgiaobanq3.2018.jpg

Tại lễ phát động, đồng chí Hàn Duy Điều- UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Trưởng ban thường trực cuộc thi“Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”.Đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị lịch sử và sự cần thiết đối với quá trình phát triển hiện nay, do vậy cầnphát động cuộc thi“ Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”đến cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân là con em Nga Sơn đang sinh sống, làm việc trong và ngoài huyện, người huyện ngoài, tỉnh ngoài đang sinh sống, công tác tại Nga Sơn, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện biết tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Qua đó tạo nên động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền, mỗi người dân Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “ Tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn.

Nội dung thi về “ Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”. Hình thức thi với 02 thể loại thi viết và thi trắc nghiệm có câu hỏi kèm theo, khuyến khích tính sáng tạo, khai thác tối đa các nguồn tư liệu để làm phong phú các tác phẩm dự thi, chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ, dễ đọc, dễ hiểu. Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết. Tổ chức chấm qua 03 vòng. Thời gian nộp bài dự thi trước ngày 30/03/2019.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo cuộc thi, các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn cần là tốt công tác triển khai, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi và tham gia với tinh thần, trí tuệ cao nhất.

Tin&ảnh: Như Hải- ĐTT

****************************************************************

HUYỆN ỦY NGA SƠN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU 990 NĂM DANH XƯNG THANH HÓA VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

*

Số 01 - KH/BTC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nga Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2018

KHOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"

-------------

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 17/9/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"; Quyết định số -QĐ/HU, ngày /2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương", Ban Tổ chức cuộc thi xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Nga Sơn nói riêng hiểu biết, tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm (1029 - 2019) Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực Trung ương trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và vùng đất xứ Thanh sự xuất hiện của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Qua đó, phát huy truyền thống tốt đẹp, lòng tự hào về vùng đất, con người xứ Thanh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương giàu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu

Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực; tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất và người Nga Sơn, xứ Thanh đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, với bạn bè trong nước, ngoài nước. Nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng: Là người Nga Sơn đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài huyện; người huyện ngoài, tỉnh ngoài ngoài đang sinh sống và công tác tại Nga Sơn.

2. Nội dung: Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (có bộ câu hỏi gửi kèm theo).

3. Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm (có Thể lệ Cuộc thi kèm theo).

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Thời gian làm bài thi

Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thể lệ cuộc thi.

2. Cấp xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị

Ban Tổ chức cuộc thi cấp cơ sở thành lập Ban giám khảo, tổ chức chấm, lựa chọn các bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (số lượng, thời gian cụ thể do Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện quy định).

3. Cấp huyện

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện thành lập ban giám khảo chấm, lựa chọn tối đa 10 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng: Trước ngày 10/4/2019.

- Địa điểm: tại Trung tâm hội nghị huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Là cơ quan Thường trực cuộc thi cấp huyện, có nhiệm vụ thu nhận bài thi, tham mưu tổng hợp định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện ở cơ sở và các điều kiện khác với Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Văn hóa - TT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi sâu rộng trong hệ thống và trong các tầng lớp nhân dân.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Tổ giúp việc, Ban giám khảo để thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức cuộc thi phân công.

- Hướng dẫn tài liệu tham khảo và đề cương phục vụ cuộc thi.

2. Đối với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, các phòng, ban, ngành có liên quan chỉ đạo các đầu mối trực thuộc triển khai cuộc thi; cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (theo yêu cầu) của Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện ở Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn viên, hội viên trong toàn huyện.

Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện: Huy động toàn thể các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia, tạo nên phong trào sâu rộng trong toàn hệ thống.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và chỉ đạo các trường học trên địa bàn toàn huyện, vận động đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia cuộc thi.

3. Các xã, thị trấn, Đảng ủy, chi ủy thực thuộc huyện ủy

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức cuộc thi; xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, chuẩn bị các điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức cuộc thi cấp cơ ở; phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp, các trường học trên địa bàn triển khai cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. Cụ thể:

+ Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cuộc thi ở địa phương, đơn vị và thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi về bộ phận thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

+ Tổng kết cuộc thi ở cấp mình và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác tuyên truyền cho cuộc thi

- Đài Truyền thanh huyện, Trang Thông tin điện tử huyện: Thông tin nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi trên đài và trang thông tin điện tử; xây dựng chuyên mục để thường xuyên tuyên truyền, cung cấp tài liệu, đề cương câu hỏi, phản ánh tình hình về tiến độ và kết quả cuộc thi trên địa bàn huyện.

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) xã, thị trấn, Đảng ủy, chi ủy thực thuộc huyện ủy chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở, các bộ phận có liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cuộc thi.

5. Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi

5.1. Đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Trưởng Ban

- Phụ trách chung các mặt công tác của Ban Tổ chức cuộc thi, chỉ đạo toàn diện công tác triển khai kế hoạch, xây dựng thể lệ, các mặt công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết cuộc thi ở cơ sở trong toàn huyện; phân công cán bộ giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi; cử lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Giám khảo cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức triển khai cuộc thi tại các đơn vị trên địa bàn toàn huyện.

5.2. Đồng chí Hàn Duy Điều, Ủy viên Ban Thường vụ HU - Phó trưởng Ban trực

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Tuyên giáo, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham mưu cho cấp ủy triển khai cuộc thi; chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc thi.

5.3. Đồng chí Mai Đức Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phó ban

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên địa bàn toàn huyện; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, thể lệ tổ chức cuộc thi trong toàn huyện; chỉ đạo việc thu nhận bài thi; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết cuộc thi cấp huyện.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả tổ chức triển khai cuộc thi toàn huyện về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Chỉ đạo và phân công cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Nga An, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Yên, Thị Trấn, Nga Hải, Nga Liên, Nga Phú, Nga Thái, Nga Điền, Nga Mỹ, Nga Hưng, Nga Trung.

5.4. Đồng chí Mai Thị Huệ, Trưởng Phòng Văn hóa - TT – Phó ban

- Giúp Trưởng Ban Tổ chức theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo và phân công cán bộ phòng Văn hóa – TT huyện theo dõi việc tổ chức cuộc thi tại tất cả các cơ quan, ngành trên địa bàn toàn huyện.

5.5. Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trên địa bàn toàn huyện tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Công đoàn từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Liên đoàn Lao động huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại Công đoàn các đơn vị trên địa bàn toàn huyện.

5.6. Đồng chí Mai Trọng, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Hội Nông dân huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở.

5.7. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi trong hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở.

5.8. Đồng chí Dương Thị Thoa, Bí thư huyện đoàn - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Đoàn cơ cở phối hợp với Ban Tuyên giáo và các ngành, đơn vị cùng cấp tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống tổ chức Đoàn về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ huyện đoàn theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi trong hệ thống tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở.

5.9. Đồng chí Nguyễn Xuân Sáng, Trưởng Đài truyền thanh huyện - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên sóng Đài Truyền thanh huyện theo các nội dung quy định tại mục 4.

5.10. Đồng chí Mai Thị Nhiên, Giám đốc Trung tâm VH - TT - Thành viên

- Giúp Ban Tổ chức theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo và phân công cán bộ Trung tâm VH - TT huyện theo dõi việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Nga Thiện, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Lĩnh, Nga Nhân, Nga Thạch, Nga Bạch, Nga Thủy, Nga Thanh, Nga Tân, Nga Tiến.

5.11. Đồng chí Phạm Đức Anh, HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn toàn huyện, phối hợp với Ban Tuyên giáo và các ngành, đơn vị cùng cấp tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống các trường học trên địa bàn toàn huyện về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại tất cả các trường học trên địa bàn toàn huyện.

5.12. Đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện - Thành viên

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

5.13. Đồng chí Mai Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Thành viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh các các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các đơn vị, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c)

- Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Các đ/c HUV;

- Các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy;

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện;

- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện;

- Phòng Giáo dục & Đào tạo;

- Phòng Văn hóa –TT;

- Trung tâm Văn hóa – TT;

- Đài Truyền thanh huyện;

- Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy;

- Ban Tuyên giáo HU;

- Lưu.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Kiêm

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

(Đã ký)

Lê Văn Dậu

CÂU HỎI CUỘC THI

“Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”

----------------

Phần I: 16 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Thanh Hóa là nơi đầu tiên phát hiện ra di vật (trống đồng) của nền văn hóa Đông Sơn vào thời gian nào?

a. Năm 1922.

b. Năm 1923.

c. Năm 1924.

d. Năm 1925.

Câu 2: Tỉnh lỵ Thanh Hóa thời nhà Lý được đặt ở địa phương nào dưới đây?

a. Tư Phố (hiện nay thuộc xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa).

b. Duy Tinh (hiện nay thuộc xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc).

c. Vạn Lại (hiện nay thuộc xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân).

d. Hạc Thành (hiện nay thuộc thành phố Thanh Hóa).

Câu 3: Vị tướng nào là người Thanh Hóa có công dẹp loạn "Tam vương” thời Lý ?

a. Đào Cam Mộc

b. Lê Phụng Hiểu

c. Lý Thường Kiệt

d. Tô Hiến Thành

Câu 4: Đền Đồng Cổ (thờ thần Trống Đồng) hiện nay thuộc địa phương nào của tỉnh Thanh Hóa?

a. Làng Trịnh Lộc, xã Yên Phú, huyện Yên Định.

b. Làng Quan Yên, xã Định Tiến, huyện Yên Định.

c. Làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định.

d. Làng Đồng Phang, xã Định Hòa, huyện Yên Định.

Câu 5: Bộ sử nào dưới đây ghi chép về việc đổi tên “Trại Ái Châu” thành “Phủ Thanh Hóa”?

a. Đại Việt sử ký.

b. Đại Việt sử ký toàn thư.

c. Đại Việt sử ký tiền biên.

d. Khâm định Việt sử thông giám cương mục.

Câu 6: Năm 1029, Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương được đặt tên dưới triều vua nào của nhà Lý?

a. Lý Thái Tổ

b. Lý Thái Tông

c. Lý Thánh Tông

d. Lý Nhân Tông

Câu 7: Trong triều đại nhà Lý, Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm Tổng trấn Thanh Hóa vào thời gian nào?

a. Từ năm 1082 đến năm 1101.

b. Từ năm 1069 đến năm 1072.

c. Từ năm 1072 đến năm 1082.

d. Từ năm 1102 đến năm 1109.

Câu 8: Bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) là bộ luật chính thức của Nhà nước Đại Việt thời Hậu Lê được ban hành dưới triều vua nào?

a. Lê Lợi (Lê Thái Tổ).

b. Lê Thái Tông.

c. Lê Nhân Tông.

d. Lê Thánh Tông.

Câu 9: Trong lịch sử Việt Nam, những vị vua, chúa, danh nhân, công thần nào dưới đây là người Thanh Hóa?

a. Triệu Thị Trinh, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lê Lợi.

b. Mai Thúc Loan, Lê Hoàn, Hồ Quý Ly, Đào Cam Mộc, Nguyễn Kim.

c. Lê Hoàn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng.

d. Triệu Thị Trinh, Đào Duy Từ, Lê Hoàn, Hồ Quý Ly, Lê Lợi.

Câu 10: Năm 1841, tên gọi tỉnh Thanh Hóa được đặt dưới triều vua nào của nhà Nguyễn?

a. Gia Long

b. Minh Mệnh

c. Thiệu Trị

d. Tự Đức

Câu 11: Thanh Hóa là nơi phát tích của các vương triều và dòng chúa nào trong lịch sử Việt Nam?

a. Tiền Lê, Lý, Hồ, Hậu Lê, Mạc; chúa Trịnh, chúa Nguyễn.

b. Hồ, Hậu Lê, Mạc, Nguyễn; chúa Nguyễn.

c. Tiền Lê, Lý, Mạc, Nguyễn; chúa Trịnh, chúa Nguyễn.

d. Tiền Lê, Hồ, Hậu Lê, Nguyễn; chúa Trịnh, chúa Nguyễn.

Câu 12: Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, những lãnh tụ nào dưới đây là người Thanh Hóa?

a. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước.

b. Trần Xuân Soạn, Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân.

c. Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước.

d. Phạm Bành, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước, Cao Thắng.

Câu 13: Ngày 29/7/1930, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập tại địa điểm nào?

a. Làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn.

b. Làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa.

c. Làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

d. Làng Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa.

Câu 14: Trong lần về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “…Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó…”, câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong thời gian và địa điểm nào?

a. Năm 1947 tại Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

b. Năm 1957 tại trụ sở Tỉnh ủy, Thanh Hóa.

c. Năm 1960 tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

d. Năm 1961 tại sân vận động tỉnh Thanh Hóa.

Câu 15: Thành Nhà Hồ được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 27/6/2010.

b. Ngày 27/6/2011.

c. Ngày 16/6/2012.

d. Ngày 16/6/2013.

Câu 16: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội ?

a. 16 kỳ đại hội.

b. 17 kỳ đại hội.

c. 18 kỳ đại hội.

d. 19 kỳ đại hội.

Phần II. Câu hỏi tự luận (bài viết không quá 7.000 từ)

Bạn hãy trình bày những hiểu biết của mình về sự ra đời Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương vào năm 1029 ? Theo bạn trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng trong việc xây dựng Thanh Hóa trở thành "Tỉnh kiểu mẫu" như Bác Hồ hằng mong muốn.
Nga Sơn phát động cuộc thi “ Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”

Đăng lúc: 12/10/2018 15:32:57 (GMT+7)

Sáng ngày 12/10/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ với hai nội dung quan trọng: đánh giá công tác tuyên giáo quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 và phát động cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”. Dự hội nghị có Đồng chí Hàn Duy Điều – TVHU – Trưởng Ban Tuyên Giáo – Chủ trì hội nghị, các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, báo cáo viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy 27 xã, thị trấn.

BTGgiaobanq3.2018.jpg

Tại lễ phát động, đồng chí Hàn Duy Điều- UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Trưởng ban thường trực cuộc thi“Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”.Đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị lịch sử và sự cần thiết đối với quá trình phát triển hiện nay, do vậy cầnphát động cuộc thi“ Tìm hiểu 990 năm danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”đến cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân là con em Nga Sơn đang sinh sống, làm việc trong và ngoài huyện, người huyện ngoài, tỉnh ngoài đang sinh sống, công tác tại Nga Sơn, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện biết tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Qua đó tạo nên động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền, mỗi người dân Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành “ Tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn.

Nội dung thi về “ Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”. Hình thức thi với 02 thể loại thi viết và thi trắc nghiệm có câu hỏi kèm theo, khuyến khích tính sáng tạo, khai thác tối đa các nguồn tư liệu để làm phong phú các tác phẩm dự thi, chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ, dễ đọc, dễ hiểu. Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết. Tổ chức chấm qua 03 vòng. Thời gian nộp bài dự thi trước ngày 30/03/2019.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo cuộc thi, các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn cần là tốt công tác triển khai, tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi và tham gia với tinh thần, trí tuệ cao nhất.

Tin&ảnh: Như Hải- ĐTT

****************************************************************

HUYỆN ỦY NGA SƠN

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU 990 NĂM DANH XƯNG THANH HÓA VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

*

Số 01 - KH/BTC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nga Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2018

KHOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"

-------------

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 17/9/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"; Quyết định số -QĐ/HU, ngày /2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương", Ban Tổ chức cuộc thi xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Nga Sơn nói riêng hiểu biết, tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm (1029 - 2019) Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực Trung ương trong tiến trình lịch sử của dân tộc.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, con người và vùng đất xứ Thanh sự xuất hiện của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Qua đó, phát huy truyền thống tốt đẹp, lòng tự hào về vùng đất, con người xứ Thanh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương giàu đẹp, văn minh.

2. Yêu cầu

Cuộc thi cần được triển khai sâu rộng mang lại hiệu quả thiết thực; tuyên truyền và quảng bá hình ảnh đất và người Nga Sơn, xứ Thanh đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, với bạn bè trong nước, ngoài nước. Nhân lên niềm tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Đối tượng: Là người Nga Sơn đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài huyện; người huyện ngoài, tỉnh ngoài ngoài đang sinh sống và công tác tại Nga Sơn.

2. Nội dung: Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (có bộ câu hỏi gửi kèm theo).

3. Hình thức thi: Thi viết và thi trắc nghiệm (có Thể lệ Cuộc thi kèm theo).

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Thời gian làm bài thi

Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thể lệ cuộc thi.

2. Cấp xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị

Ban Tổ chức cuộc thi cấp cơ sở thành lập Ban giám khảo, tổ chức chấm, lựa chọn các bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện (số lượng, thời gian cụ thể do Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện quy định).

3. Cấp huyện

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện thành lập ban giám khảo chấm, lựa chọn tối đa 10 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng: Trước ngày 10/4/2019.

- Địa điểm: tại Trung tâm hội nghị huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Là cơ quan Thường trực cuộc thi cấp huyện, có nhiệm vụ thu nhận bài thi, tham mưu tổng hợp định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện ở cơ sở và các điều kiện khác với Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Phòng Văn hóa - TT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi sâu rộng trong hệ thống và trong các tầng lớp nhân dân.

- Tham mưu cho Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Tổ giúp việc, Ban giám khảo để thực hiện các nhiệm vụ do Ban Tổ chức cuộc thi phân công.

- Hướng dẫn tài liệu tham khảo và đề cương phục vụ cuộc thi.

2. Đối với các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, các phòng, ban, ngành có liên quan chỉ đạo các đầu mối trực thuộc triển khai cuộc thi; cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo (theo yêu cầu) của Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện ở Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn viên, hội viên trong toàn huyện.

Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện: Huy động toàn thể các đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tích cực tham gia, tạo nên phong trào sâu rộng trong toàn hệ thống.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và chỉ đạo các trường học trên địa bàn toàn huyện, vận động đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tích cực tham gia cuộc thi.

3. Các xã, thị trấn, Đảng ủy, chi ủy thực thuộc huyện ủy

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy, chi ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức cuộc thi; xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, chuẩn bị các điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức cuộc thi cấp cơ ở; phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp, các trường học trên địa bàn triển khai cuộc thi đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn. Cụ thể:

+ Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cuộc thi ở địa phương, đơn vị và thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện và kết quả cuộc thi về bộ phận thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

+ Tổng kết cuộc thi ở cấp mình và gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện theo đúng thời gian quy định.

4. Công tác tuyên truyền cho cuộc thi

- Đài Truyền thanh huyện, Trang Thông tin điện tử huyện: Thông tin nội dung kế hoạch, thể lệ cuộc thi trên đài và trang thông tin điện tử; xây dựng chuyên mục để thường xuyên tuyên truyền, cung cấp tài liệu, đề cương câu hỏi, phản ánh tình hình về tiến độ và kết quả cuộc thi trên địa bàn huyện.

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) xã, thị trấn, Đảng ủy, chi ủy thực thuộc huyện ủy chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở, các bộ phận có liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cuộc thi.

5. Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi

5.1. Đồng chí Lê Văn Dậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Trưởng Ban

- Phụ trách chung các mặt công tác của Ban Tổ chức cuộc thi, chỉ đạo toàn diện công tác triển khai kế hoạch, xây dựng thể lệ, các mặt công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết cuộc thi ở cơ sở trong toàn huyện; phân công cán bộ giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi; cử lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Giám khảo cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức triển khai cuộc thi tại các đơn vị trên địa bàn toàn huyện.

5.2. Đồng chí Hàn Duy Điều, Ủy viên Ban Thường vụ HU - Phó trưởng Ban trực

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Tuyên giáo, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham mưu cho cấp ủy triển khai cuộc thi; chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc thi.

5.3. Đồng chí Mai Đức Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Phó ban

- Giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên địa bàn toàn huyện; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, thể lệ tổ chức cuộc thi trong toàn huyện; chỉ đạo việc thu nhận bài thi; xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết cuộc thi cấp huyện.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả tổ chức triển khai cuộc thi toàn huyện về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện để báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Chỉ đạo và phân công cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Nga An, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Yên, Thị Trấn, Nga Hải, Nga Liên, Nga Phú, Nga Thái, Nga Điền, Nga Mỹ, Nga Hưng, Nga Trung.

5.4. Đồng chí Mai Thị Huệ, Trưởng Phòng Văn hóa - TT – Phó ban

- Giúp Trưởng Ban Tổ chức theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo và phân công cán bộ phòng Văn hóa – TT huyện theo dõi việc tổ chức cuộc thi tại tất cả các cơ quan, ngành trên địa bàn toàn huyện.

5.5. Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trên địa bàn toàn huyện tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Công đoàn từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Liên đoàn Lao động huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại Công đoàn các đơn vị trên địa bàn toàn huyện.

5.6. Đồng chí Mai Trọng, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Nông dân xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Hội Nông dân huyện theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở.

5.7. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi trong hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở.

5.8. Đồng chí Dương Thị Thoa, Bí thư huyện đoàn - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Đoàn cơ cở phối hợp với Ban Tuyên giáo và các ngành, đơn vị cùng cấp tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống tổ chức Đoàn về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ huyện đoàn theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi trong hệ thống tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở.

5.9. Đồng chí Nguyễn Xuân Sáng, Trưởng Đài truyền thanh huyện - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai cuộc thi và tiến độ, kết quả tổ chức cuộc thi trên sóng Đài Truyền thanh huyện theo các nội dung quy định tại mục 4.

5.10. Đồng chí Mai Thị Nhiên, Giám đốc Trung tâm VH - TT - Thành viên

- Giúp Ban Tổ chức theo dõi, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chỉ đạo và phân công cán bộ Trung tâm VH - TT huyện theo dõi việc tổ chức cuộc thi tại các đơn vị: Nga Thiện, Nga Trường, Nga Văn, Nga Vịnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Lĩnh, Nga Nhân, Nga Thạch, Nga Bạch, Nga Thủy, Nga Thanh, Nga Tân, Nga Tiến.

5.11. Đồng chí Phạm Đức Anh, HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành viên

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn toàn huyện, phối hợp với Ban Tuyên giáo và các ngành, đơn vị cùng cấp tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống các trường học trên địa bàn toàn huyện về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

- Phân công cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức cuộc thi tại tất cả các trường học trên địa bàn toàn huyện.

5.12. Đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện - Thành viên

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

5.13. Đồng chí Mai Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Thành viên.

Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Cựu chiến binh các các xã, thị trấn tổ chức thành công cuộc thi. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả triển khai cuộc thi trong hệ thống Hội từ huyện đến cơ sở về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.

Nhận được Kế hoạch này, đề nghị các đơn vị, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c)

- Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Các đ/c HUV;

- Các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy;

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện;

- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện;

- Phòng Giáo dục & Đào tạo;

- Phòng Văn hóa –TT;

- Trung tâm Văn hóa – TT;

- Đài Truyền thanh huyện;

- Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc huyện ủy;

- Ban Tuyên giáo HU;

- Lưu.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Kiêm

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

(Đã ký)

Lê Văn Dậu

CÂU HỎI CUỘC THI

“Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”

----------------

Phần I: 16 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Thanh Hóa là nơi đầu tiên phát hiện ra di vật (trống đồng) của nền văn hóa Đông Sơn vào thời gian nào?

a. Năm 1922.

b. Năm 1923.

c. Năm 1924.

d. Năm 1925.

Câu 2: Tỉnh lỵ Thanh Hóa thời nhà Lý được đặt ở địa phương nào dưới đây?

a. Tư Phố (hiện nay thuộc xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa).

b. Duy Tinh (hiện nay thuộc xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc).

c. Vạn Lại (hiện nay thuộc xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân).

d. Hạc Thành (hiện nay thuộc thành phố Thanh Hóa).

Câu 3: Vị tướng nào là người Thanh Hóa có công dẹp loạn "Tam vương” thời Lý ?

a. Đào Cam Mộc

b. Lê Phụng Hiểu

c. Lý Thường Kiệt

d. Tô Hiến Thành

Câu 4: Đền Đồng Cổ (thờ thần Trống Đồng) hiện nay thuộc địa phương nào của tỉnh Thanh Hóa?

a. Làng Trịnh Lộc, xã Yên Phú, huyện Yên Định.

b. Làng Quan Yên, xã Định Tiến, huyện Yên Định.

c. Làng Đan Nê, xã Yên Thọ, huyện Yên Định.

d. Làng Đồng Phang, xã Định Hòa, huyện Yên Định.

Câu 5: Bộ sử nào dưới đây ghi chép về việc đổi tên “Trại Ái Châu” thành “Phủ Thanh Hóa”?

a. Đại Việt sử ký.

b. Đại Việt sử ký toàn thư.

c. Đại Việt sử ký tiền biên.

d. Khâm định Việt sử thông giám cương mục.

Câu 6: Năm 1029, Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương được đặt tên dưới triều vua nào của nhà Lý?

a. Lý Thái Tổ

b. Lý Thái Tông

c. Lý Thánh Tông

d. Lý Nhân Tông

Câu 7: Trong triều đại nhà Lý, Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm Tổng trấn Thanh Hóa vào thời gian nào?

a. Từ năm 1082 đến năm 1101.

b. Từ năm 1069 đến năm 1072.

c. Từ năm 1072 đến năm 1082.

d. Từ năm 1102 đến năm 1109.

Câu 8: Bộ luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật) là bộ luật chính thức của Nhà nước Đại Việt thời Hậu Lê được ban hành dưới triều vua nào?

a. Lê Lợi (Lê Thái Tổ).

b. Lê Thái Tông.

c. Lê Nhân Tông.

d. Lê Thánh Tông.

Câu 9: Trong lịch sử Việt Nam, những vị vua, chúa, danh nhân, công thần nào dưới đây là người Thanh Hóa?

a. Triệu Thị Trinh, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lê Lợi.

b. Mai Thúc Loan, Lê Hoàn, Hồ Quý Ly, Đào Cam Mộc, Nguyễn Kim.

c. Lê Hoàn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng.

d. Triệu Thị Trinh, Đào Duy Từ, Lê Hoàn, Hồ Quý Ly, Lê Lợi.

Câu 10: Năm 1841, tên gọi tỉnh Thanh Hóa được đặt dưới triều vua nào của nhà Nguyễn?

a. Gia Long

b. Minh Mệnh

c. Thiệu Trị

d. Tự Đức

Câu 11: Thanh Hóa là nơi phát tích của các vương triều và dòng chúa nào trong lịch sử Việt Nam?

a. Tiền Lê, Lý, Hồ, Hậu Lê, Mạc; chúa Trịnh, chúa Nguyễn.

b. Hồ, Hậu Lê, Mạc, Nguyễn; chúa Nguyễn.

c. Tiền Lê, Lý, Mạc, Nguyễn; chúa Trịnh, chúa Nguyễn.

d. Tiền Lê, Hồ, Hậu Lê, Nguyễn; chúa Trịnh, chúa Nguyễn.

Câu 12: Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, những lãnh tụ nào dưới đây là người Thanh Hóa?

a. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước.

b. Trần Xuân Soạn, Cao Thắng, Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân.

c. Đinh Công Tráng, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước.

d. Phạm Bành, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước, Cao Thắng.

Câu 13: Ngày 29/7/1930, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập tại địa điểm nào?

a. Làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn.

b. Làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa.

c. Làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

d. Làng Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa.

Câu 14: Trong lần về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “…Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó…”, câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong thời gian và địa điểm nào?

a. Năm 1947 tại Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

b. Năm 1957 tại trụ sở Tỉnh ủy, Thanh Hóa.

c. Năm 1960 tại Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

d. Năm 1961 tại sân vận động tỉnh Thanh Hóa.

Câu 15: Thành Nhà Hồ được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày tháng năm nào?

a. Ngày 27/6/2010.

b. Ngày 27/6/2011.

c. Ngày 16/6/2012.

d. Ngày 16/6/2013.

Câu 16: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội ?

a. 16 kỳ đại hội.

b. 17 kỳ đại hội.

c. 18 kỳ đại hội.

d. 19 kỳ đại hội.

Phần II. Câu hỏi tự luận (bài viết không quá 7.000 từ)

Bạn hãy trình bày những hiểu biết của mình về sự ra đời Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương vào năm 1029 ? Theo bạn trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng trong việc xây dựng Thanh Hóa trở thành "Tỉnh kiểu mẫu" như Bác Hồ hằng mong muốn.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm