Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
408
Hôm qua:
653
Tuần này:
4245
Tháng này:
14893
Tất cả:
398290

Nga Sơn tập trung thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 29/11/2019 22:09:46

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của tỉnh. Ngay trong những ngày đầu tháng 5/2019, huyện Nga Sơn đã bắt tay vào công tác sắp xếp đơn vị hành chính ,sau một thời gian triển khai, mặc dù xuất hiện những khó khăn bất cập, song đến nay huyện ta đã hoàn tất phương án để sáp nhập xã, phường, thị trấn theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.

20191129_222011.jpg
Trụ sở xã Nga Hưng sau sáp nhập sẽ giao cho UBND Thị trấn Nga Sơn quản lý trước khi bàn giao cho đơn vị khác

Là đơn vị phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa, huyện Nga Sơn có 5 đơn vị liên quan đến sắp xếp hành chính. Trong đó, 2 xã Nga Mỹ, Nga Hưng sáp nhập vào Thị trấn Nga Sơn; 2 xã Nga Nhân và Nga Lĩnh sáp nhập mới thành xã Nga Phượng. Để công tác sắp xếp, sáp nhập diễn ra thuận lợi, trước khi lấy ý kiến thăm dò qua kỳ họp HĐND huyện và 5 xã, thị trấn, huyện đã tập trung chú trọng tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, đến từng hộ gia đình. Nhờ đó đã đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân với tỷ lệ đạt gần 100% đồng ý chủ trương sáp nhập cũng như phương án thực hiện sáp nhập tại 5 xã, thị trấn. Một trong những vấn đề khó khăn nhất chính là vấn đề sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng làm việc có thể dôi dư, huyện đã tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có phương án phù hợp, tránh xảy ra mâu thuẫn, hoặc mất đoàn kết trước, trong và sau khi sáp nhập. Ngoài một số “Vị trí trống” do tạm dừng việc bổ nhiệm, tiếp nhận cán bộ từ năm 2016 trở lại đây và vận động một số trường hợp về nghỉ trước tuổi, về thôi việc. Đối với số cán bộ dôi dư sau sáp nhập, huyện Nga Sơn đã giao cho Phòng Nội vụ tham mưu việc bố trí cán bộ, công chức. Giao các đoàn thể tham mưu sắp xếp các chức danh lãnh đạo của đơn vị mình. Đồng thời, xin ý kiến tỉnh về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương thuộc diện sáp nhập đều nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính tại 5 đơn vị có liên quan về tiêu chuẩn, diện tích tự nhiên và dân số cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng tỷ lệ đô thị hóa nên việc thực hiện nhiệm vụ sáp nhập là cần thiết.

Với tỷ lệ cử tri tán thành lên tới 99,97%, mọi quy trình và công tác kiểm kê, rà soát, bàn giao tài sản chuẩn bị cho việc sáp nhập tại 5 xã, thị trấn đều diễn ra khá thuận lợi, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương dù đang còn đủ tuổi, cũng như tiêu chuẩn và năng lực công tác, song vẫn trăn trở, suy tư, cân nhắc về tuổi tác nhưng vì sự nghiệp chung, để tạo thuận lợi cho tổ chức, tạo điều kiện cho đội ngũ kế cận, để quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi như ở xã Nga Mỹ: ông Lê Văn Mão, Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã và ông Mai Xuân Dục, Phó Chủ tịch HĐND xã, dù còn tuổi công tác vẫn quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi.

Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính hiện nay là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc phát sinh, song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, “cuộc cách mạng” sắp xếp đơn vị hành chính ở huyện Nga Sơn chắc chắn sẽ hoàn thành thắng lợi. Tạo ra những điều kiện cần thiết để toàn huyện phấn đấu thực hiện tốt chặng đường tiếp theo của của việc đưa Nghị Quyết Đảng vào cuộc sống vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ văn minh.

Đài Truyền thanh Nga Sơn

Nga Sơn tập trung thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Đăng lúc: 29/11/2019 22:09:46 (GMT+7)

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của tỉnh. Ngay trong những ngày đầu tháng 5/2019, huyện Nga Sơn đã bắt tay vào công tác sắp xếp đơn vị hành chính ,sau một thời gian triển khai, mặc dù xuất hiện những khó khăn bất cập, song đến nay huyện ta đã hoàn tất phương án để sáp nhập xã, phường, thị trấn theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra.

20191129_222011.jpg
Trụ sở xã Nga Hưng sau sáp nhập sẽ giao cho UBND Thị trấn Nga Sơn quản lý trước khi bàn giao cho đơn vị khác

Là đơn vị phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa, huyện Nga Sơn có 5 đơn vị liên quan đến sắp xếp hành chính. Trong đó, 2 xã Nga Mỹ, Nga Hưng sáp nhập vào Thị trấn Nga Sơn; 2 xã Nga Nhân và Nga Lĩnh sáp nhập mới thành xã Nga Phượng. Để công tác sắp xếp, sáp nhập diễn ra thuận lợi, trước khi lấy ý kiến thăm dò qua kỳ họp HĐND huyện và 5 xã, thị trấn, huyện đã tập trung chú trọng tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, đến từng hộ gia đình. Nhờ đó đã đạt được sự đồng thuận cao trong nhân dân với tỷ lệ đạt gần 100% đồng ý chủ trương sáp nhập cũng như phương án thực hiện sáp nhập tại 5 xã, thị trấn. Một trong những vấn đề khó khăn nhất chính là vấn đề sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng làm việc có thể dôi dư, huyện đã tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có phương án phù hợp, tránh xảy ra mâu thuẫn, hoặc mất đoàn kết trước, trong và sau khi sáp nhập. Ngoài một số “Vị trí trống” do tạm dừng việc bổ nhiệm, tiếp nhận cán bộ từ năm 2016 trở lại đây và vận động một số trường hợp về nghỉ trước tuổi, về thôi việc. Đối với số cán bộ dôi dư sau sáp nhập, huyện Nga Sơn đã giao cho Phòng Nội vụ tham mưu việc bố trí cán bộ, công chức. Giao các đoàn thể tham mưu sắp xếp các chức danh lãnh đạo của đơn vị mình. Đồng thời, xin ý kiến tỉnh về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương thuộc diện sáp nhập đều nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính tại 5 đơn vị có liên quan về tiêu chuẩn, diện tích tự nhiên và dân số cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng tỷ lệ đô thị hóa nên việc thực hiện nhiệm vụ sáp nhập là cần thiết.

Với tỷ lệ cử tri tán thành lên tới 99,97%, mọi quy trình và công tác kiểm kê, rà soát, bàn giao tài sản chuẩn bị cho việc sáp nhập tại 5 xã, thị trấn đều diễn ra khá thuận lợi, nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các địa phương dù đang còn đủ tuổi, cũng như tiêu chuẩn và năng lực công tác, song vẫn trăn trở, suy tư, cân nhắc về tuổi tác nhưng vì sự nghiệp chung, để tạo thuận lợi cho tổ chức, tạo điều kiện cho đội ngũ kế cận, để quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi như ở xã Nga Mỹ: ông Lê Văn Mão, Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã và ông Mai Xuân Dục, Phó Chủ tịch HĐND xã, dù còn tuổi công tác vẫn quyết định xin nghỉ hưu trước tuổi.

Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính hiện nay là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc phát sinh, song, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, “cuộc cách mạng” sắp xếp đơn vị hành chính ở huyện Nga Sơn chắc chắn sẽ hoàn thành thắng lợi. Tạo ra những điều kiện cần thiết để toàn huyện phấn đấu thực hiện tốt chặng đường tiếp theo của của việc đưa Nghị Quyết Đảng vào cuộc sống vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ văn minh.

Đài Truyền thanh Nga Sơn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm