Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
488
Hôm qua:
487
Tuần này:
975
Tháng này:
12457
Tất cả:
228205

Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tiểu khu để thành thôn, tiểu khu mới trên địa bàn huyện

Ngày 07/09/2018 11:07:15

Ngày 06/9/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tiểu khu để thành thôn, tiểu khu mới trên địa bàn huyện Nga Sơn.

DSC00992.JPG

Dự hội nghị có đồng chí Mai Đình Hiếu- Phó Chủ tịch TTUBND huyện- chủ trì hội nghị, đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện, các đồng chí UVBTVHU, thường trực HĐND huyện, toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án sáp nhập thôn, tiểu khu, Trưởng các phòng ban UBND, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện và các đồng chí là Bí thư các Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ Văn phòng 27 xã, thị trấn.

Đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND huyện chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe nội dung triển khai Nghị quyết số 48 ngày 12/7/2017, Nghị quyết 106 ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh; Quyết định số 3635 ngày 26/9/2017 và Quyết định số 3110 ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 91 ngày 30/8/2018 của UBND huyện Nga Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, tiểu khu mới trên địa bàn huyện. Việc thực hiện sáp nhập thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm số lượng và nâng cao chất lượng của người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền cấp xã, tập trung nguồn lực đầu tư các công trình phúc lợi của cộng đồng dân cư.

Hiện tại trên địa bàn huyện có 234 thôn, tiểu khu, theo đó có 19 xã có các thôn sáp nhập để thành lập thôn và đổi tên thôn theo quy định. Trong đó có 17 thôn đổi tên thuộc 6 xã Nga Tiến, Nga Mỹ, Nga Nhân, Nga Thạch, Nga Thắng và thực hiện sáp nhập 125 thôn để thành lập 59 thôn mới tại 19 xã, thị trấn. Những năm qua hoạt động của các thôn, xóm, tiểu khu trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị triển khai thực hiện kịp thời. Giữ vững đoàn kết, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương. Phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác tổ chức, hoạt động của thôn, tiểu khu cũng còn nhiều tồn tại, bất cập do số lượng thôn, tiểu khu lớn đã làm phát sinh tổ chức, tạo nhiều đầu mối, tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi phí ngân sách địa phương. Nhiều thôn, tiểu khu có quy mô nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ, chi hội, đoàn thể, khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Việc thực hiện sáp nhập giảm số lượng thôn, tiểu khu và người hoạt động không chuyên trách sẽ phát huy vai trò tự quản, tự chủ, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng NTM. Sau khi sáp nhập toàn huyện giảm 28,2% số thôn, tiểu khu tương ứng với việc giảm 66 thôn, tiểu khu so với hiện nay.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND huyện các đại biểu đã tham gia thảo luận và thống nhất cao với các nội dung, kế hoạch đã triển khai.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND huyện đề nghị các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám và nội dung các tiêu chí, quy định để xây dựng đề án đồng bộ ở địa phương mình. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình, đảm bảo dân chủ công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, song phải kiên trì tuyên truyền thuyết phục, thực hiện theo đúng lộ trình thời gian nhưng cũng phải tạo được sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân. Đảm bảo cho đội ngũ cán bộ thôn, hoạt động thông suốt sau sáp nhập, chú ý vấn đề bàn giao hồ sơ hoàn tất các thủ tục. Thực hiện đảm bảo chính sách cán bộ cho những người thôi không tham gia công tác sau sáp nhập theo đúng quy định. Đối với các bước thực hiện đề nghị các đơn vị bám sát Hướng dẫn, Kế hoạch, Đề án gắn với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện các bước. Việc sáp nhập thôn, tiểu khu để thành lập thôn, tiểu khu mới là nhiệm vụ quan trọng cuối năm 2018 do đó các địa phương đơn vị nhất là người đứng đầu cần nêu cao vai trò trách nhiệm thực hiện chủ trương đã đề ra, đồng thời bài trừ tư tưởng cục bộ, làm qua loa không đúng quy định gây mất đoàn kết trong nhân dân.

Nga Sơn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tiểu khu để thành thôn, tiểu khu mới trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 07/09/2018 11:07:15 (GMT+7)

Ngày 06/9/2018, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về đổi tên, sáp nhập thôn, tiểu khu để thành thôn, tiểu khu mới trên địa bàn huyện Nga Sơn.

DSC00992.JPG

Dự hội nghị có đồng chí Mai Đình Hiếu- Phó Chủ tịch TTUBND huyện- chủ trì hội nghị, đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện, các đồng chí UVBTVHU, thường trực HĐND huyện, toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án sáp nhập thôn, tiểu khu, Trưởng các phòng ban UBND, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện và các đồng chí là Bí thư các Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ Văn phòng 27 xã, thị trấn.

Đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND huyện chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe nội dung triển khai Nghị quyết số 48 ngày 12/7/2017, Nghị quyết 106 ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh; Quyết định số 3635 ngày 26/9/2017 và Quyết định số 3110 ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 91 ngày 30/8/2018 của UBND huyện Nga Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn, tiểu khu mới trên địa bàn huyện. Việc thực hiện sáp nhập thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm số lượng và nâng cao chất lượng của người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền cấp xã, tập trung nguồn lực đầu tư các công trình phúc lợi của cộng đồng dân cư.

Hiện tại trên địa bàn huyện có 234 thôn, tiểu khu, theo đó có 19 xã có các thôn sáp nhập để thành lập thôn và đổi tên thôn theo quy định. Trong đó có 17 thôn đổi tên thuộc 6 xã Nga Tiến, Nga Mỹ, Nga Nhân, Nga Thạch, Nga Thắng và thực hiện sáp nhập 125 thôn để thành lập 59 thôn mới tại 19 xã, thị trấn. Những năm qua hoạt động của các thôn, xóm, tiểu khu trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị triển khai thực hiện kịp thời. Giữ vững đoàn kết, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương. Phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác tổ chức, hoạt động của thôn, tiểu khu cũng còn nhiều tồn tại, bất cập do số lượng thôn, tiểu khu lớn đã làm phát sinh tổ chức, tạo nhiều đầu mối, tăng số lượng người hoạt động không chuyên trách, gây áp lực chi phí ngân sách địa phương. Nhiều thôn, tiểu khu có quy mô nhỏ, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ, chi hội, đoàn thể, khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Việc thực hiện sáp nhập giảm số lượng thôn, tiểu khu và người hoạt động không chuyên trách sẽ phát huy vai trò tự quản, tự chủ, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng NTM. Sau khi sáp nhập toàn huyện giảm 28,2% số thôn, tiểu khu tương ứng với việc giảm 66 thôn, tiểu khu so với hiện nay.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND huyện các đại biểu đã tham gia thảo luận và thống nhất cao với các nội dung, kế hoạch đã triển khai.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Mai Đình Hiếu- PCT TTUBND huyện đề nghị các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bám và nội dung các tiêu chí, quy định để xây dựng đề án đồng bộ ở địa phương mình. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy trình, đảm bảo dân chủ công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, song phải kiên trì tuyên truyền thuyết phục, thực hiện theo đúng lộ trình thời gian nhưng cũng phải tạo được sự đồng thuận thống nhất trong nhân dân. Đảm bảo cho đội ngũ cán bộ thôn, hoạt động thông suốt sau sáp nhập, chú ý vấn đề bàn giao hồ sơ hoàn tất các thủ tục. Thực hiện đảm bảo chính sách cán bộ cho những người thôi không tham gia công tác sau sáp nhập theo đúng quy định. Đối với các bước thực hiện đề nghị các đơn vị bám sát Hướng dẫn, Kế hoạch, Đề án gắn với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện các bước. Việc sáp nhập thôn, tiểu khu để thành lập thôn, tiểu khu mới là nhiệm vụ quan trọng cuối năm 2018 do đó các địa phương đơn vị nhất là người đứng đầu cần nêu cao vai trò trách nhiệm thực hiện chủ trương đã đề ra, đồng thời bài trừ tư tưởng cục bộ, làm qua loa không đúng quy định gây mất đoàn kết trong nhân dân.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm