Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
74
Hôm qua:
601
Tuần này:
1162
Tháng này:
12644
Tất cả:
228392

UBND huyện Nga Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Ngày 28/01/2019 19:22:15

Sáng ngày 17/01/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Ngọc Quyế- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, Trưởng các phòng ban, MTTQ và đoàn thể cấp huyện, thành viên tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Bí thư, chủ tịch UBND 27 xã, thị trấn cùng tham dự.

KH hanh dong.JPG

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các đơn vị và UBND các xã, thị trấn, UBND huyện đã xây dựng dự thảo kế hoạch hành động năm 2019, huyện đã xác định 18 chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong năm 2019, trong đó các cấp, các ngành và nhân dân cần tập trung cho một số mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 13,5% trở lên; thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 60 triệu USD trở lên, thành lập mới 60doanh nghiệptrở lên; tổng sản lượng lương thực 58.000 tấn, sản lượng cói khô 12.000 tấn; thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã an toàn vệ sinh thực phẩm và 2 xã đạt “xã nông thôn mới nâng cao”; 95% dân số trở lên được dùng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%/năm so với cùng kỳ, 85% nhân dân trở lên tham gia bảo hiểm y tế…

Theo đó, UBND huyện sẽ tập trung triển khai 12 nhóm giải pháp, hành động nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đó là: Tập trung triẻn khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Triển khai có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển trên địa bàn; Tập trung triển khai các giải pháp phát triển đô thị; giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất, khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất tạo nguồn cho đầu tư phát triển; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với công bằng xã hội; Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo; Tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp về an toàn thực phẩm; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; Tăng cường củng cố đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường theo dõi đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị theo chỉ đạo cấp trên, nhất là việc thực hiện chương trình công tác năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu với tinh thần làm việc nghiêm túc đã tập trung thảo luận các giải pháp, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó như phát triển doanh nghiệp, xây dựng các đơn vị kiểu mẫu, chỉ tiêu giảm nghèo, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... khó khăn trong tập trung các nguồn lực đưa các xã còn lại về đích nông thôn mới trong năm 2019, đồng thời củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nội dung: Đề nghị UBND huyện tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch hành động về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 ban hành trước ngày 25/01/2019, đồng thời các xã, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Các cấp ủy, chính quyền tập trung rà soát các nhiệm vụ năm 2019, năm 2020. Trước mắt tập trung chỉ đạo quy hoạch mở rộng Thị trấn, quy hoạch đô thị Điền Hộ và Hói Đào, Quy hoạch khu di tích lịch sử Ba Đình. Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế cao như mở rộng diện tích dưa hấu, khoai tây… Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tam Linh; thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết tồn đọng đất nông nghiệp và cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp, giải quyết ô nhiễm môi trường, nghiên cứu khảo sát xây dựng lò đốt rác, nâng công xuất tại vị trí phía Nam trên địa bàn 17 xã, 10 xã phía Bắc khảo sát xây dựng lò đốt rác tại xã Nga Giáp; Các xã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm theo lộ trình; kêu gọi đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy nước sạch cung cấp nước sạch cho 18 xã còn lại của huyện chưa được sử dụng nước sạch; thực hiện chỉ đạo giảm nghèo bền vững, đảm bảo các tiêu chí cơ bản xây dựng huyện nông thôn mới.

UBND huyện Nga Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

Đăng lúc: 28/01/2019 19:22:15 (GMT+7)

Sáng ngày 17/01/2019, tại Trung tâm hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Ngọc Quyế- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, Trưởng các phòng ban, MTTQ và đoàn thể cấp huyện, thành viên tổ giúp việc cho Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Bí thư, chủ tịch UBND 27 xã, thị trấn cùng tham dự.

KH hanh dong.JPG

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các đơn vị và UBND các xã, thị trấn, UBND huyện đã xây dựng dự thảo kế hoạch hành động năm 2019, huyện đã xác định 18 chỉ tiêu, mục tiêu phát triển trong năm 2019, trong đó các cấp, các ngành và nhân dân cần tập trung cho một số mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 13,5% trở lên; thu nhập bình quân 40 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 60 triệu USD trở lên, thành lập mới 60doanh nghiệptrở lên; tổng sản lượng lương thực 58.000 tấn, sản lượng cói khô 12.000 tấn; thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã an toàn vệ sinh thực phẩm và 2 xã đạt “xã nông thôn mới nâng cao”; 95% dân số trở lên được dùng nước sạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%/năm so với cùng kỳ, 85% nhân dân trở lên tham gia bảo hiểm y tế…

Theo đó, UBND huyện sẽ tập trung triển khai 12 nhóm giải pháp, hành động nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đó là: Tập trung triẻn khai các cơ chế, chính sách khuyến khích tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; Triển khai có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển trên địa bàn; Tập trung triển khai các giải pháp phát triển đô thị; giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác phát triển doanh nghiệp; Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất, khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất tạo nguồn cho đầu tư phát triển; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với công bằng xã hội; Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo; Tập trung xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; Tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp về an toàn thực phẩm; Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; Tăng cường củng cố đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường theo dõi đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị theo chỉ đạo cấp trên, nhất là việc thực hiện chương trình công tác năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu với tinh thần làm việc nghiêm túc đã tập trung thảo luận các giải pháp, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó như phát triển doanh nghiệp, xây dựng các đơn vị kiểu mẫu, chỉ tiêu giảm nghèo, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... khó khăn trong tập trung các nguồn lực đưa các xã còn lại về đích nông thôn mới trong năm 2019, đồng thời củng cố các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Hải- TUV, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nội dung: Đề nghị UBND huyện tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch hành động về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 ban hành trước ngày 25/01/2019, đồng thời các xã, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Các cấp ủy, chính quyền tập trung rà soát các nhiệm vụ năm 2019, năm 2020. Trước mắt tập trung chỉ đạo quy hoạch mở rộng Thị trấn, quy hoạch đô thị Điền Hộ và Hói Đào, Quy hoạch khu di tích lịch sử Ba Đình. Mặt khác, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế cao như mở rộng diện tích dưa hấu, khoai tây… Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tam Linh; thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết tồn đọng đất nông nghiệp và cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp, giải quyết ô nhiễm môi trường, nghiên cứu khảo sát xây dựng lò đốt rác, nâng công xuất tại vị trí phía Nam trên địa bàn 17 xã, 10 xã phía Bắc khảo sát xây dựng lò đốt rác tại xã Nga Giáp; Các xã xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm theo lộ trình; kêu gọi đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy nước sạch cung cấp nước sạch cho 18 xã còn lại của huyện chưa được sử dụng nước sạch; thực hiện chỉ đạo giảm nghèo bền vững, đảm bảo các tiêu chí cơ bản xây dựng huyện nông thôn mới.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm