Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4679
Hôm qua:
5856
Tuần này:
29926
Tháng này:
207215
Tất cả:
1937480

Nga Sơn Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra khối cá thể và Tôn giáo, Tín ngưỡng phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Ngày 29/06/2021 09:22:13

Ngày 28/6, UBND huyện BCĐ tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Nga Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra khối cá thể và Tôn giáo, Tín ngưỡng cho các thành viên BCĐ huyện, xã và các điều tra viên cơ sở nhằm phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tại Hội nghị, các thành viên BCĐ huyện, xã và các điều tra viên cơ sở đã được hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở SXKD cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn điều tra viên hiểu rõ phạm vi, đối tượng điều tra, những công việc cần thu thập và một số trường hợp đặc biệt có thể gặp trong quá trình điều tra tại địa bàn.Bên cạnh đó, Hội nghị cũng cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin tới các đại biểu tham dự;phổ biến cuốn“Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và phiếu cơ sở tôn giáo tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021”. Một số điểm lưu ý khi áp dụng phương pháp điều tra bằng phiếu điện tử... Tổng điều tra thu thập thông tin cơ bản về số lượng đơn vị, quy mô và lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế. Thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Qua đó, giúp các địa phương có căn cứ thực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp cho từng vùng, từng ngành; bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời điểm điều tra tiến hành từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.
tập huấn thúy 1.jpg

Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp cho các thành viên BCĐ huyện, xã và các điều tra viên cơ sở hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và những nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thu thập thông tin; từ đó thu thập thông tin một cách đầy đủ, chính xác, giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Đảng, nhà nước có căn cứthực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp đối với từng ngành, lĩnh vực.

Tin, ảnh : Nguyễn Thúy TTVH

Nga Sơn Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra khối cá thể và Tôn giáo, Tín ngưỡng phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Đăng lúc: 29/06/2021 09:22:13 (GMT+7)

Ngày 28/6, UBND huyện BCĐ tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Nga Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra khối cá thể và Tôn giáo, Tín ngưỡng cho các thành viên BCĐ huyện, xã và các điều tra viên cơ sở nhằm phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tại Hội nghị, các thành viên BCĐ huyện, xã và các điều tra viên cơ sở đã được hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở SXKD cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn điều tra viên hiểu rõ phạm vi, đối tượng điều tra, những công việc cần thu thập và một số trường hợp đặc biệt có thể gặp trong quá trình điều tra tại địa bàn.Bên cạnh đó, Hội nghị cũng cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin tới các đại biểu tham dự;phổ biến cuốn“Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và phiếu cơ sở tôn giáo tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021”. Một số điểm lưu ý khi áp dụng phương pháp điều tra bằng phiếu điện tử... Tổng điều tra thu thập thông tin cơ bản về số lượng đơn vị, quy mô và lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế. Thông tin từ các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Qua đó, giúp các địa phương có căn cứ thực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp cho từng vùng, từng ngành; bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời điểm điều tra tiến hành từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021.
tập huấn thúy 1.jpg

Thông qua Hội nghị tập huấn, giúp cho các thành viên BCĐ huyện, xã và các điều tra viên cơ sở hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và những nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thu thập thông tin; từ đó thu thập thông tin một cách đầy đủ, chính xác, giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Đảng, nhà nước có căn cứthực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp đối với từng ngành, lĩnh vực.

Tin, ảnh : Nguyễn Thúy TTVH

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm