Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
479
Hôm qua:
6429
Tuần này:
16955
Tháng này:
43270
Tất cả:
908947

Nga Sơn tích cực tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Ngày 16/10/2020 00:35:38

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, đồng thời tuyên truyền cụ thể, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Huyện uỷ Nga Sơn đã ra công văn số 34 ngày 6/10/2020, đồng thời UBND huyện Nga Sơn cũng có công văn số 1605 ngày 7/10/2020 về việc tập trung cao độ các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 15 đến ngày 30/10/2020.


IMG_20201016_091126.jpg
Theo đó,Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường trọng điểm của huyện, Xây dựng chuyên mục, viết bài tuyên truyền và cập nhật phán ánh kịp thời các hoạt động trước trong và sau Đại hội trên Đài truyền thanh huyện., phối hợp Văn phòng HĐND&UBND xây dựng pa nô và cập nhật phán ánh kịp thời các hoạt động trước trong và sau Đại hội trên Cổng thông tin điện tử huyện, đồng thời Tuyên truyền xe thông tin lưu động.
Các tổ chức chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân hướng về Đại hội, tổ chức: Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, băng zôn tại cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ, ngoại khóa, …

IMG_20201016_002140.jpg
Đối với UBND các xã, thị trấn, thì hướng dẫn các cơ quan, trường học, trạm y tế, doanh nghiệp, nhà văn hóa thôn treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, băng zôn và phát động nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Treo băng zôn, phướn, cờ hồng kỳ... tại các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, các khu, điểm du lịch. Mỗi xã, thị trấn treo 5 băng zôn, 10 phướn, 50 hồng kỳ, 2 lồng cờ. Tiếp âm Đài truyền thanh huyện, tăng thời lượng tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử. .. Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến thông qua hội nghị, hội thi, sân khấu hóa, ...
Qua các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện thì có thể thấy những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10/2020, trung tâm huyện Nga Sơn như khoác lên mình tấm áo mới với rợp bóng cờ hoa và những tấm pa nô khẩu hiệu lớn tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại các xã, Thị trấn đều tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng Đại Hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, riêng khu vực trung tâm huyện và các khu vực chính, từ đầu tháng 10/2020 đến nay, Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện đã cho treo mới Băng zôn: 10 cái; phướn: 50 cái; cờ hồng kỳ: 150 cái; lồng cờ: 15 cái trên đoạn đường trung tâm của huyện…Những hình ảnh trực quan này đã tạo nên diện mạo rực rỡ cho phố phường, góp phần tăng hiệu quả tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

IMG_20201016_002112.jpg
Bên cạnh đó, bộ phận đài truyền thanh của trung tâm đã tổ chức xây dựng được 31 chuyên mục hương tới Đại Hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thư XXIII, và Đảng bộ tỉnh Thanh hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nội dung truyên truyền về Chỉ thi số 35 Bộ chính trị, các nội dung trong dự thảo Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, các hoạt động thi đua chào mừng của các địa phương đơn vị hướng về Đại Hội. Từ ngày 15/10 đến 30/10, đẩy mạnh cao điểm tuyên truyền bằng hình thức xây dựng chuyên mục đặc biệt thời lượng 5-7 phút với chủ đề “ Chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” vào các bản tin 5h30 và 17h hàng ngày. Nội dung của các bản tin chủ yếu là tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã tạo nên khí thế sôi nổi. Qua đó, góp phần tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của các địa phương, của tỉnh đến các tầng lớp Nhân dân, nhân lên sức mạnh đoàn kết, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tin,ảnh : Mai Thuỷ TTVHTT

Nga Sơn tích cực tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 16/10/2020 00:35:38 (GMT+7)

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, đồng thời tuyên truyền cụ thể, sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Huyện uỷ Nga Sơn đã ra công văn số 34 ngày 6/10/2020, đồng thời UBND huyện Nga Sơn cũng có công văn số 1605 ngày 7/10/2020 về việc tập trung cao độ các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 15 đến ngày 30/10/2020.


IMG_20201016_091126.jpg
Theo đó,Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện, thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường trọng điểm của huyện, Xây dựng chuyên mục, viết bài tuyên truyền và cập nhật phán ánh kịp thời các hoạt động trước trong và sau Đại hội trên Đài truyền thanh huyện., phối hợp Văn phòng HĐND&UBND xây dựng pa nô và cập nhật phán ánh kịp thời các hoạt động trước trong và sau Đại hội trên Cổng thông tin điện tử huyện, đồng thời Tuyên truyền xe thông tin lưu động.
Các tổ chức chính trị - xã hội phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân hướng về Đại hội, tổ chức: Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, băng zôn tại cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ, ngoại khóa, …

IMG_20201016_002140.jpg
Đối với UBND các xã, thị trấn, thì hướng dẫn các cơ quan, trường học, trạm y tế, doanh nghiệp, nhà văn hóa thôn treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, băng zôn và phát động nhân dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Treo băng zôn, phướn, cờ hồng kỳ... tại các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, các khu, điểm du lịch. Mỗi xã, thị trấn treo 5 băng zôn, 10 phướn, 50 hồng kỳ, 2 lồng cờ. Tiếp âm Đài truyền thanh huyện, tăng thời lượng tin bài trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử. .. Tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến thông qua hội nghị, hội thi, sân khấu hóa, ...
Qua các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện thì có thể thấy những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10/2020, trung tâm huyện Nga Sơn như khoác lên mình tấm áo mới với rợp bóng cờ hoa và những tấm pa nô khẩu hiệu lớn tuyên truyền hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại các xã, Thị trấn đều tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng Đại Hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, riêng khu vực trung tâm huyện và các khu vực chính, từ đầu tháng 10/2020 đến nay, Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện đã cho treo mới Băng zôn: 10 cái; phướn: 50 cái; cờ hồng kỳ: 150 cái; lồng cờ: 15 cái trên đoạn đường trung tâm của huyện…Những hình ảnh trực quan này đã tạo nên diện mạo rực rỡ cho phố phường, góp phần tăng hiệu quả tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

IMG_20201016_002112.jpg
Bên cạnh đó, bộ phận đài truyền thanh của trung tâm đã tổ chức xây dựng được 31 chuyên mục hương tới Đại Hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thư XXIII, và Đảng bộ tỉnh Thanh hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nội dung truyên truyền về Chỉ thi số 35 Bộ chính trị, các nội dung trong dự thảo Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, các hoạt động thi đua chào mừng của các địa phương đơn vị hướng về Đại Hội. Từ ngày 15/10 đến 30/10, đẩy mạnh cao điểm tuyên truyền bằng hình thức xây dựng chuyên mục đặc biệt thời lượng 5-7 phút với chủ đề “ Chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” vào các bản tin 5h30 và 17h hàng ngày. Nội dung của các bản tin chủ yếu là tuyên truyền các hoạt động, các phong trào thi đua trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong huyện đã tạo nên khí thế sôi nổi. Qua đó, góp phần tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của các địa phương, của tỉnh đến các tầng lớp Nhân dân, nhân lên sức mạnh đoàn kết, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tin,ảnh : Mai Thuỷ TTVHTT

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm