Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4879
Hôm qua:
6372
Tuần này:
35157
Tháng này:
61470
Tất cả:
927150

Thôn 6 Thanh Lãng, xã Nga Thạch phát huy nội lực xây dựng thành công nông thôn mới

Ngày 14/12/2020 20:41:53

Cùng với các địa phương trong toàn huyện, những năm qua, nhân dân và cán bộ thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch, Nga Sơn đã tích cực đóng góp của cải, công sức thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đưa thôn hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao sớm của xã Nga Thạch.


IMG_1607849143459_1607849172210.jpg
Xác định công tác tuyên truyền vận động có vai trò quan trọng trong xây dựng NTM, Chi bộ thôn đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động đến người dân về ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng NTM nâng cao, nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo sự đồng thuận, nhất trí trong cán bộ và nhân dân, với phương châm “bàn rõ, làm đúng, làm thành công”.
Nhờ vậy, hầu hết cán bộ và nhân dân thôn 6 nhân thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM nâng cao, do đó nhiệt tình tham gia, ủng hộ chủ trương của chi bộ và các phong trào, sẵn sàng đóng góp tiền của, công sức để thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn đạt NTM nâng cao.qua đó tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao,và trong năm 2020 cán bộ và nhân dân thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch đã đóng góp công sức, tiền của cùng với sự hỗ trợ của xã hoàn thành bê tông hóa toán bộ các tuyến đường giao thông đi lai trong thôn và xây dựng sân văn hóa thôn, với giá trị trên 2 tỷ đồng, trong đó xã hỗ trợ 600 triệu đồng. Ban điều hành thôn đã vận động người dân tự giải tỏa, hiến đất và tài sản trên đất không phải bồi thường. Đồng thời đang triển khai xây dựng và duy trì các tuyến đường sáng - xanh - sạch - an toàn, qua đó tạo mọi điều kiện đề các hộ trong thôn phát huy điệu kiện, hỗ trợ , cùng nhau phát triển kinh tế văn hóa, xã hội.Dự kiến đến hết tháng 12 năm 2020, thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch sẽ hoàn thành việc bê tông hóa 100% các tuyến đường giao thông, mắc điện chiếu sáng và là đơn vị hoàn thành sớm nhất hệ thống giao thông nông thôn và điện thắp sáng trên địa bàn , là điển hình để các thôn khác trên địa bàn xã và huyện học tập, làm theo.

IMG_1607849135995_1607849168481.jpg

Một điểm nhấn trong xây dựng NTM nâng cao ở thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch chính là việc người dân đã tham gia đóng góp số tiền của, một cách tự nguyện với tình thần trách nhiệm cao nhất, trong điều kiện nền kinh tế trong thôn chủ yếu là thuần nông.các phong trào thể dục, thể thao ngày một tăng. Song song với đó, phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng trên địa bàn. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng.
Bên cạnh đó, với mục tiêu hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, Ban điều hành thôn đã tập trung các giải pháp nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, phối hợp với các hội, đoàn thể của xã triển khai các hoạt động, chương trình giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ vậy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Hiện thu nhập bình quân nhân dân thôn 6 Thanh Lãng, đạt 51 triệu đồng/người/năm.

IMG_1607849189860_1607849198652.jpg

Có thể nói, với hướng đi đúng đắn cùng tinh thần đoàn kết một lòng của cán bộ và nhân dân và cán bộ thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch, phong trào xây dựng NTM , NTM nâng cao đã thật sự tạo sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi diện mạo thôn 6 Thanh lãng nói riêng cũng như xã Nga Thạch nói chung.góp phần từng bước đưa địa phương hướng tới xây dựng thôn, xã NTM kiểu mẫu trong thời gian không xa.


Tin, ảnh TTVHTT

Thôn 6 Thanh Lãng, xã Nga Thạch phát huy nội lực xây dựng thành công nông thôn mới

Đăng lúc: 14/12/2020 20:41:53 (GMT+7)

Cùng với các địa phương trong toàn huyện, những năm qua, nhân dân và cán bộ thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch, Nga Sơn đã tích cực đóng góp của cải, công sức thực hiện tốt phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đưa thôn hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao sớm của xã Nga Thạch.


IMG_1607849143459_1607849172210.jpg
Xác định công tác tuyên truyền vận động có vai trò quan trọng trong xây dựng NTM, Chi bộ thôn đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động đến người dân về ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng NTM nâng cao, nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo sự đồng thuận, nhất trí trong cán bộ và nhân dân, với phương châm “bàn rõ, làm đúng, làm thành công”.
Nhờ vậy, hầu hết cán bộ và nhân dân thôn 6 nhân thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM nâng cao, do đó nhiệt tình tham gia, ủng hộ chủ trương của chi bộ và các phong trào, sẵn sàng đóng góp tiền của, công sức để thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn đạt NTM nâng cao.qua đó tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao,và trong năm 2020 cán bộ và nhân dân thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch đã đóng góp công sức, tiền của cùng với sự hỗ trợ của xã hoàn thành bê tông hóa toán bộ các tuyến đường giao thông đi lai trong thôn và xây dựng sân văn hóa thôn, với giá trị trên 2 tỷ đồng, trong đó xã hỗ trợ 600 triệu đồng. Ban điều hành thôn đã vận động người dân tự giải tỏa, hiến đất và tài sản trên đất không phải bồi thường. Đồng thời đang triển khai xây dựng và duy trì các tuyến đường sáng - xanh - sạch - an toàn, qua đó tạo mọi điều kiện đề các hộ trong thôn phát huy điệu kiện, hỗ trợ , cùng nhau phát triển kinh tế văn hóa, xã hội.Dự kiến đến hết tháng 12 năm 2020, thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch sẽ hoàn thành việc bê tông hóa 100% các tuyến đường giao thông, mắc điện chiếu sáng và là đơn vị hoàn thành sớm nhất hệ thống giao thông nông thôn và điện thắp sáng trên địa bàn , là điển hình để các thôn khác trên địa bàn xã và huyện học tập, làm theo.

IMG_1607849135995_1607849168481.jpg

Một điểm nhấn trong xây dựng NTM nâng cao ở thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch chính là việc người dân đã tham gia đóng góp số tiền của, một cách tự nguyện với tình thần trách nhiệm cao nhất, trong điều kiện nền kinh tế trong thôn chủ yếu là thuần nông.các phong trào thể dục, thể thao ngày một tăng. Song song với đó, phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được phát động sâu rộng trên địa bàn. Các mô hình “Gia đình hiếu học” được phát triển và nhân rộng.
Bên cạnh đó, với mục tiêu hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, Ban điều hành thôn đã tập trung các giải pháp nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, phối hợp với các hội, đoàn thể của xã triển khai các hoạt động, chương trình giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ vậy, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Hiện thu nhập bình quân nhân dân thôn 6 Thanh Lãng, đạt 51 triệu đồng/người/năm.

IMG_1607849189860_1607849198652.jpg

Có thể nói, với hướng đi đúng đắn cùng tinh thần đoàn kết một lòng của cán bộ và nhân dân và cán bộ thôn 6 Thanh Lãng, Nga Thạch, phong trào xây dựng NTM , NTM nâng cao đã thật sự tạo sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, góp phần thay đổi diện mạo thôn 6 Thanh lãng nói riêng cũng như xã Nga Thạch nói chung.góp phần từng bước đưa địa phương hướng tới xây dựng thôn, xã NTM kiểu mẫu trong thời gian không xa.


Tin, ảnh TTVHTT

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm