Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4681
Hôm qua:
5856
Tuần này:
29928
Tháng này:
207217
Tất cả:
1937482

Thường trực Huyện ủy: Làm việc với Đảng ủy Thị Trấn

Ngày 09/07/2021 18:04:26

Ngày 9/7/2021, Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy do đồng chí Lê Ngọc Hợp TUV, Bí thư huyện ủy, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Cùng đi với đc Bí thư huyện ủy, có đc Trần Ngọc Quyết Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đc Lê Văn Dậu Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành, đơn vị cấp huyện


BTV TT 5.jpg
6 tháng đầu năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, toàn diện trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã được tổ chức triển khai tích cực; chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, Thị trấn theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 17 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký với huyện. Đảng ủy Thị trấn đã tập trung lãnh đạo nhân dân trên địa bàn tích cực thực hiện sản xuất vụ đông - xuân, vụ mùa năm 2021 và chủ động phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống dịch bệnh, cô vít 19, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảngđược quan tâm; hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện năm 2021, đồng thời nêu ra những khó khăn tồn tại,vướng mắc của đơn vi sau sáp nhập, đề xuất với BTV huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban, liên quan 14 vấn đề mà Thị trấn đang gặp khó khăn cần có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của huyện, sự phối hợp với các phòng, ban, liên quan.

BTV  TT 2.jpg
Tiếp đó, các thành viên trong đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy đã tham gia ý kiến đề nghị Đảng ủy Thị trấn làm rõ những khó khăn vương mắc liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, phát triển mô hình nhà màng, nhà lưới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xây dựng công viên cây xanh, tăng cường công an chính qui cho đơn vị Thị trấn, đồng thời đề nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn mang tính trước mắt cũng như lâu dài khi Thị trấn tiếp tục được mở rông qui mô về diện tích và dân số trong những năm tới, nhằm đảm bảo lịch trình và tính phù hợp cho Thị trấn hướng tới mục tiêu phấn đấu trở thành đôi thị loại 4.

BTV TT 1.jpg
Kết luận tại buổi
làm việc,đồng chí Bí thư Lê Ngọc Hợp TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những nỗ lực của Thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời yêu cầu: Đảng ủy Thị trấn tiếp thu các ý kiến mà các thành viên trong đoàn đóng góp ý kiến ; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân;, hướng dẫn nhân dân tích cực sản xuất, chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác thu ngân sách; để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép về PT KTXH và phòng chống dịch cô vít 19, quan tâmcông tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phát triển đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong năm 2021 đạt kết quả cao nhất.

TTVHTT

Thường trực Huyện ủy: Làm việc với Đảng ủy Thị Trấn

Đăng lúc: 09/07/2021 18:04:26 (GMT+7)

Ngày 9/7/2021, Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy do đồng chí Lê Ngọc Hợp TUV, Bí thư huyện ủy, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Cùng đi với đc Bí thư huyện ủy, có đc Trần Ngọc Quyết Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đc Lê Văn Dậu Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành, đơn vị cấp huyện


BTV TT 5.jpg
6 tháng đầu năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, toàn diện trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã được tổ chức triển khai tích cực; chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, Thị trấn theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 17 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký với huyện. Đảng ủy Thị trấn đã tập trung lãnh đạo nhân dân trên địa bàn tích cực thực hiện sản xuất vụ đông - xuân, vụ mùa năm 2021 và chủ động phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống dịch bệnh, cô vít 19, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảngđược quan tâm; hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện năm 2021, đồng thời nêu ra những khó khăn tồn tại,vướng mắc của đơn vi sau sáp nhập, đề xuất với BTV huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban, liên quan 14 vấn đề mà Thị trấn đang gặp khó khăn cần có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của huyện, sự phối hợp với các phòng, ban, liên quan.

BTV  TT 2.jpg
Tiếp đó, các thành viên trong đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy đã tham gia ý kiến đề nghị Đảng ủy Thị trấn làm rõ những khó khăn vương mắc liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, phát triển mô hình nhà màng, nhà lưới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xây dựng công viên cây xanh, tăng cường công an chính qui cho đơn vị Thị trấn, đồng thời đề nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn mang tính trước mắt cũng như lâu dài khi Thị trấn tiếp tục được mở rông qui mô về diện tích và dân số trong những năm tới, nhằm đảm bảo lịch trình và tính phù hợp cho Thị trấn hướng tới mục tiêu phấn đấu trở thành đôi thị loại 4.

BTV TT 1.jpg
Kết luận tại buổi
làm việc,đồng chí Bí thư Lê Ngọc Hợp TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận những nỗ lực của Thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời yêu cầu: Đảng ủy Thị trấn tiếp thu các ý kiến mà các thành viên trong đoàn đóng góp ý kiến ; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân;, hướng dẫn nhân dân tích cực sản xuất, chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác thu ngân sách; để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép về PT KTXH và phòng chống dịch cô vít 19, quan tâmcông tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phát triển đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong năm 2021 đạt kết quả cao nhất.

TTVHTT

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm