Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
273
Hôm qua:
524
Tuần này:
273
Tháng này:
13716
Tất cả:
251817

Đại hội thành lập Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân

Ngày 17/12/2018 17:22:15

Vừa qua, ngày 15/12/2018 tại Nhà văn hóa UBND xã Nga Tân, Đại hội thành lập Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân đã được tổ chức. Tham dự có đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện, đại diện phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Tài chính-Kế Hoạch, đồng chí Phạm Văn Thành- HUV- Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí TT ĐU, UBND xã Nga Tân và 21 thành viên HTX.

HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân được thành lập với 21 thành viên là người đang trực tiếp tổ chức sản xuất nuôi trồng khai thác thủy sản trên địa bàn xã Nga Tân. Tại đại hội, các thành viên đã thông qua dự thảo điều lệ hoạt động của HTX, dự thảo phương án sản xuất kinh doanh của HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân và bầu các chức danh hội đồng quản trị trong Hợp tác xã.
HTX thuy san2.jpg
Đại hội HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân
Theo đó, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân sẽ hoạt động theo luật HTX năm 2012, hoạt động đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho các thành viên. Đồng thời Hội đồng quản trị HTX sẽ xây dựng quy trình sản xuất, giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm của thành viên HTX từ đầu vào đến đầu ra như: con giống, quy trình sản xuất, cách sử dụng thức ăn, thuốc phòng trị bệnh và thu hoạch, đảm bảo sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, HTX sẽ là đầu mối liên hệ với các công ty cung ứng giống, thức ăn và thuốc thủy sản để phân phối cho các thành viên và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các thành viên khi có nhu cầu, lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ góp vốn của từng thành viên HTX.
Việc thành lập HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân là điều cần thiết, là tiền đề nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản của các thành viên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hiện nay, nhằm giảm bớt rủi ro trong nuôi trồng, cải thiện thu nhập cho thành viên theo hướng lâu dài, bền vững, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là HTX chuyên ngành thủy sản đầu tiên của huyện Nga Sơn được thành lập theo luật HTX sửa đổi 2012.
Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân thành lập với 21 thành viên, tại Đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, trong đó ông Trần Văn Lâm được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã và ông Nguyễn Văn Tường là kiểm soát viên HTX.
HTX thuy san1.jpg
Đ/c Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện (phải) tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Lâm- CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân (trái)
Cũng tại đại hội đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện và đồng chí Phạm Văn Thành- Bí thư Đảng ủy xã đã bày tỏ mong muốn hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân sau khi thành lập sẽ phát huy được lợi thế, vai trò của hội đồng quản trị đưa hoạt động nuôi trồng khai thác phát triển cả về chất và lượng, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nuôi trồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội xã ven biển Nga Tân. Nhân dịp này đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCTUBND huyện đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị HTX nuôi trồng thủy sản mới thành lập.

Đại hội thành lập Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân

Đăng lúc: 17/12/2018 17:22:15 (GMT+7)

Vừa qua, ngày 15/12/2018 tại Nhà văn hóa UBND xã Nga Tân, Đại hội thành lập Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân đã được tổ chức. Tham dự có đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện, đại diện phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Tài chính-Kế Hoạch, đồng chí Phạm Văn Thành- HUV- Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí TT ĐU, UBND xã Nga Tân và 21 thành viên HTX.

HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân được thành lập với 21 thành viên là người đang trực tiếp tổ chức sản xuất nuôi trồng khai thác thủy sản trên địa bàn xã Nga Tân. Tại đại hội, các thành viên đã thông qua dự thảo điều lệ hoạt động của HTX, dự thảo phương án sản xuất kinh doanh của HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân và bầu các chức danh hội đồng quản trị trong Hợp tác xã.
HTX thuy san2.jpg
Đại hội HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân
Theo đó, Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân sẽ hoạt động theo luật HTX năm 2012, hoạt động đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho các thành viên. Đồng thời Hội đồng quản trị HTX sẽ xây dựng quy trình sản xuất, giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm của thành viên HTX từ đầu vào đến đầu ra như: con giống, quy trình sản xuất, cách sử dụng thức ăn, thuốc phòng trị bệnh và thu hoạch, đảm bảo sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, HTX sẽ là đầu mối liên hệ với các công ty cung ứng giống, thức ăn và thuốc thủy sản để phân phối cho các thành viên và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các thành viên khi có nhu cầu, lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ góp vốn của từng thành viên HTX.
Việc thành lập HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân là điều cần thiết, là tiền đề nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản của các thành viên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hiện nay, nhằm giảm bớt rủi ro trong nuôi trồng, cải thiện thu nhập cho thành viên theo hướng lâu dài, bền vững, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là HTX chuyên ngành thủy sản đầu tiên của huyện Nga Sơn được thành lập theo luật HTX sửa đổi 2012.
Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân thành lập với 21 thành viên, tại Đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, trong đó ông Trần Văn Lâm được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã và ông Nguyễn Văn Tường là kiểm soát viên HTX.
HTX thuy san1.jpg
Đ/c Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện (phải) tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Lâm- CTHĐQT kiêm Giám đốc HTX nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân (trái)
Cũng tại đại hội đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCT UBND huyện và đồng chí Phạm Văn Thành- Bí thư Đảng ủy xã đã bày tỏ mong muốn hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Nga Tân sau khi thành lập sẽ phát huy được lợi thế, vai trò của hội đồng quản trị đưa hoạt động nuôi trồng khai thác phát triển cả về chất và lượng, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nuôi trồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội xã ven biển Nga Tân. Nhân dịp này đồng chí Thịnh Văn Huyên- PCTUBND huyện đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị HTX nuôi trồng thủy sản mới thành lập.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm