Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
410
Hôm qua:
936
Tuần này:
1346
Tháng này:
11994
Tất cả:
395391

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
302/BC-UBND13/08/2018Góp ý dự thảo quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thiết bị, phần mềm tại Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
797/UBND10/08/2018Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 109/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
299/BC-UBND10/08/2018Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và tuyên truyền
298/BC-UBND10/08/2018Kết quả thực hiện tiêu chí số 06 và 16 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009-2018
298/BC-UBND10/08/2018Kết quả thực hiện tiêu chí số 06 và 16 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2009-2018
792/UBND09/08/2018Tham gia ý kiến về đề xuất dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Hoạt huyện Hà Trung, Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa
297/BC-UBND09/08/2018Kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 15/8/2017 đến 15/8/2018
296/BC-UBND09/08/2018Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
791/UBND08/08/2018Nhắc nhở nộp báo cáo đánh giá giữa kỳ CTMTQGGN giai đoạn 2016-2020
295/BC-UBND08/08/2018Thực hiện chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
788/UBND07/08/2018Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 29/2014/TTLT-KHCN-BNV trên địa bàn huyện
782/UBND06/08/2018Báo cáo kết quả rà soát thông tin, hồ sơ tù nhân chính trị quê Nga Sơn bị thực dân Pháp giam cầm ở nhà tù Sơn La
292/BC-UBND06/08/2018Kết quả thực hiện tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, ổn định và tiến bộ trrong doanh nghiệp
780/UBND03/08/2018Tham gia góp ý lần 2 vào dự thảo kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ
769/UBND02/08/2018Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho động vật nuôi sau mùa mưa bão
290/BC-UBND02/08/2018Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
289/BC-UBND02/08/2018Tình hình đời sống nhân dân sau cơn bão số 3
288/BC-UBND02/08/2018Đánh giá kết quả giữa kỳ thực hiện mục tiêu giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2016-2018
762/UBND01/08/2018Tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách bằng hình thức nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến - mức độ 4
754/UBND30/07/2018Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng
754/UBND30/07/2018Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng
754/UBND30/07/2018Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng
754/UBND30/07/2018Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng tháng
73/BCĐ30/07/2018Kết quả triển khai thực hiện xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2018
753/UBND27/07/2018Theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào ngân hàng và các tổ chức hạ tầng quan trọng
749/UBND27/07/2018Phát quang mái đê, chân đê và thu gọn rác thải trong phạm vi bảo vệ đê điều
284/BC-UBND27/07/2018Kết quả triển khai Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính Phủ về việc triển khai Nghị quyết số 437/NQ- UBTVQH 14 ngày 21/10/2017 của UBTV Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)
284/BC-UBND27/07/2018Kết quả triển khai Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính Phủ về việc triển khai Nghị quyết số 437/NQ- UBTVQH 14 ngày 21/10/2017 của UBTV Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)
283/BC-UBND25/07/2018Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước 6 tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Nga Sơn
742/UBND24/07/2018Kiểm tra việc thực hiện việc đăng kiểm, đăng ký phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn huyện Nga Sơn

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm