Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
650
Hôm qua:
1877
Tuần này:
650
Tháng này:
15127
Tất cả:
297744

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
229/BC-UBND20/06/2018Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
229/BC-UBND20/06/2018Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
229/BC-UBND20/06/2018Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
229/BC-UBND20/06/2018Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
228/BC-UBND20/06/2018Tình hình đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
228/BC-UBND20/06/2018Tình hình đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
228/BC-UBND20/06/2018Tình hình đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
228/BC-UBND20/06/2018Tình hình đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
228/BC-UBND20/06/2018Tình hình đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
228/BC-UBND20/06/2018Tình hình đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
226/BC-UBND20/06/2018Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
226/BC-UBND20/06/2018Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
62/BCĐ19/06/2018Sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2018
60/BCĐ18/06/2018Tình hình, kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2018
220/BC-UBND15/06/2018Hoạt động kinh doanh thể dục thể thao trên địa bàn huyện Nga Sơn
219/BC-UBND15/06/2018Tình hình kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2018
218/BC-UBND15/06/2018Đề nghị chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng khó khăn về nguồn nước
217/BC-UBND15/06/2018Kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh 6 tháng đầu năm 2018
59/BCĐ15/06/2018Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2018
216/BC-UBND13/06/2018Tình hình sản xuất vụ thu, vụ mùa và một số giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới
215/BC-UBND13/06/2018Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2018
214/BC-UBND13/06/2018Sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2017-2018
551/UBND12/06/2018Rà soát điều chỉnh bổ sung chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh
210/BC-UBND12/06/2018Thực hiện BDTX đường địa phương năm 2017 trên địa bàn huyện Nga Sơn
209/BC-UBND12/06/2018Kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 555/KL-TTTH ngày 18/5/2018 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
208/BC-UBND12/06/2018Tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường và công tác hoàn thiện hồ sơ cho đấu giá cấp quyền sử dụng đất năm 2018
56/BCĐ12/06/2018Tổng kết 10 năm thực hiện mô hình "Doanh nhân vơi an ninh trật tự"
55/BCĐ12/06/2018Tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375, chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (giai đoạn 2008-2018)
547/UBND11/06/2018Chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xóm 1 xã Nga Yên huyện Nga Sơn
546/UBND11/06/2018Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT quy định về thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm