Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
612
Hôm qua:
1877
Tuần này:
612
Tháng này:
15089
Tất cả:
297706

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
389/UBND08/05/2018Đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học về làm việc có thời hạn ở các HTX trên địa bàn giai đoạn 2018-2020
386/UBND08/05/2018Khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn
151/BC-UBND08/05/2018Cung cấp thông tin hệ thống trồng xen
150/BC-UBND08/05/2018Tình hình và giải pháp phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Nga Sơn
149/BC-UBND08/05/2018Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
148/BC-UBND08/05/2018Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
52/KH-UBND08/05/2018Đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2018
1000/QĐ-UBND07/05/2018Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện Nga Sơn
384/UBND07/05/2018Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX
383/UBND07/05/2018Yêu cầu thực hiện kết luận thanh tra số 1918/Kl-SXD ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng Thanh Hóa
382/UBND07/05/2018Báo cáo các dự án chưa xác định rõ cơ cấu nguồn vốn trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc BCKTKT
380/UBND07/05/2018Lập và bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
147/BC-UBND07/05/2018Kết quả đóng góp ý kiến vào dự thảo quyết định của Thủ tướng chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
376/UBND04/05/2018Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện
146/BC-UBND04/05/2018Đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 13 - CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương đảng
146/BC-UBND04/05/2018Đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 13 - CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương đảng
950/QĐ-UBND03/05/2018Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 huyện Nga Sơn
368/UBND03/05/2018Lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện
1945/QĐ-UBND02/05/2018Kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử huyện Nga Sơn
367/UBND02/05/2018Đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho UBND huyện Nga Sơn chấp thuận địa điểm xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã Nga Tiến trong năm 2018 và cặp nhặt năm 2019
50/KH-UBND02/05/2018Chống thất thu thuế đối với hộ kinh doanh
366/UBND27/04/2018Tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn năm 2018
362/UBND27/04/2018Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lúa màu sang trồng cây ăn quả
361/UBND27/04/2018Rà soát vị trí, diện tích, số lượng cây xanh, xây dựng đề án "phát triển cây xanh môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2025 định hướng đến năm 2030"
360/UBND27/04/2018Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015
359/UBND27/04/2018Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018
358/UBND27/04/2018Tham gia ý kiến về dự thảo chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình hạ tầng trong dự án phát triển đô thị dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
358/UBND27/04/2018Tham gia ý kiến về dự thảo chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình hạ tầng trong dự án phát triển đô thị dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
357/UBND27/04/2018Chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng chợ tạm họp trước cổng nhà máy tại khu công nghiệp
143/BC-UBND27/04/2018Kết quả kiểm tra, giám sát chất cấm trong chăn nuôi đầu năm 2018, nhiệm vụ thời gian tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm