Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
32
Hôm qua:
653
Tuần này:
2190
Tháng này:
10202
Tất cả:
134776

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
72/BC-UBND08/03/2018Về việc tình hình thực hiện công tác BDTX đường địa phương năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018
71/BC-UBND08/03/2018Kết quả thực hiện quy định công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính
25/HĐND08/03/2018Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIX
24/HĐND08/03/2018Giám sát của đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thu chi các khoản thu đóng góp và thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường tại trường THCS Nga Văn năm 2015-2017
20/KH-UBND08/03/2018Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2018
19/KH-UBND08/03/2018Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn năm 2018
176/UBND07/03/2018Triển khai thực hiện thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch
69/BC-UBND07/03/2018Kết quả thực hiện Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa (quý I/2018)
69/BC-UBND07/03/2018Kết quả thực hiện Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa (quý I/2018)
68/BC-UBND07/03/2018Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
68/BC-UBND07/03/2018Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
67/BC-UBND07/03/2018Thực hiện Quyết định 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước giai đoạn 2014-2020
67/BC-UBND07/03/2018Thực hiện Quyết định 488/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước giai đoạn 2014-2020
174/UBND06/03/2018Hướng dẫn triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn năm 2018 trên địa bàn huyện Nga Sơn
172/UBND06/03/2018Phòng chống cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm
66/BC-UBND06/03/2018kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão lụt theo quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Nga Sơn
17/KH-UBND06/03/2018Thực hiện "tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm" đợt 1 năm 2018
171/UBND05/03/2018Đánh giá thực trạng và tình hình cơ sở vật chất thiết bị tại các TTHTCĐ
170/UBND05/03/2018Giao triển khai thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-Cp ngày 31/12/2017 của Chính Phủ
16/KH-UBND05/03/2018Thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2018
3/VP-HĐND&UBND05/03/2018Báo cáo các đề án chương trình, kế hoạch lớn của huyện được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện năm 2018
3/VP-HĐND&UBND05/03/2018Báo cáo các đề án chương trình, kế hoạch lớn của huyện được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện năm 2018
169/UBND02/03/2018Giải trình một số nội dung tại Thông báo số 1094/TB-HĐTĐ ngày 27/01/2017 của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2018
163/UBND02/03/2018Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ
62/BC-UBND02/03/2018Đảm bảo đời sống nhân dân trong thời kỳ giáp hạt
02/CTr-UBND02/03/2018Chương trình công tác tháng 3/2018 của UBND huyện
159/UBND01/03/2018V/v thực hiện sáp nhập thôn, xóm trên địa bàn huyện
02/CTr-UBND31/01/2018Chương trình công tác tháng 02 năm 2018
36/BC-UBND30/01/2018Rà soát, xác định các chỉ tiêu về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Nga Sơn
234/BC-UBND29/01/2018Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm