Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
679
Hôm qua:
1877
Tuần này:
679
Tháng này:
15156
Tất cả:
297773

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
236/UBND22/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018
236/UBND22/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018
236/UBND22/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018
236/UBND22/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018
236/UBND22/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018
236/UBND22/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018
236/UBND22/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018
236/UBND22/03/2018Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
234/UBND22/03/2018Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 40/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
231/UBND22/03/2018Báo cáo thống kê số lượng và phân loại di tích đánh giá tình hình thực hiện đầu tư tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp di tích trong thời gian qua trên địa bàn huyện Nga Sơn
230/UBND22/03/2018Hướng dẫn quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ phục sinh năm 2018
228/UBND22/03/2018Tham gia ý kiến vào Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật đầu tư công
95/BC-UBND22/03/2018Tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ trên địa bàn huyện Nga Sơn
30/KH-UBND22/03/2018Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020
29/KH-UBND22/03/2018Tổng kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy các cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu và đánh giá các tiêu chí đối với các chợ xây dựng đạt chuẩn về PCCC trên địa bàn huyện
223/UBND21/03/2018Giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIX
222/UBND20/03/2018Tham gia ý kiến dự thảo quyết định quy định "trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"
220/UBND20/03/2018Tăng cường chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện
89/BC-UBND20/03/2018Đánh giá thực trạng và tình hình cơ sở vật chất, thiết bị tại các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2011-2017 nhu cầu cơ sở vật chất giai đoạn 2018-2020
215/UBND19/03/2018Xử lý lấn chiếm hành lang tuyến đê 4 đoạn qua xã Nga Tân, Nga Thủy
214/UBND19/03/2018Báo cáo thống kê số lượng và phân loại di tích: đánh giá tình hình thực hiện đầu tư tu bổ tôn tạo và chống xuống cấp di tích trong thời gian qua trên địa bàn huyện Nga Sơn

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm