Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
97
Hôm qua:
936
Tuần này:
1033
Tháng này:
11681
Tất cả:
395078

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
216/BC-UBND03/07/2016Tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
1052/QĐ31/08/2015Về việc công nhận chức danh và xếp phụ cấp người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn - Nguyễn Thị Nhất
1051/UBND31/08/2015Về việc Phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch xây dựng NTM xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
209/BC31/08/2015Về việc thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ xuất khẩu lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2010 đến nay
208/BC31/08/2015Về việc số lượng công chức, viên chức thực hiện tinh giản biên chế năm 2015
1048/QĐ28/08/2015V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSD đất năm 2014 xã Nga Hưng, thuộc MBQH chi tiết số: 03/QHCT-UBND ngày 11/04/2014 tỷ lệ1/500.
1047/QĐ28/08/2015V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015 khu dân cư Đá bùa Tây xóm 7 xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn tổ chức đấu giá lần 2.(Thuộc MBQHCT số 01/QHCT-UBND ngày 07/4/2015 của UBND huyện Nga Sơn)
1046/QĐ28/08/2015V/v phê duyệt kết quả trúng đấu giá QSD đất năm 2015 Khu dân cư trước ông Cường xóm 4, Khu dân cư Trung Trinh xóm 3 xã Nga Hưng,huyện Nga Sơn tổ chức đấu giá lần 2 (Thuộc MBQHCT số 01/QHCT-UBND ngày 07/4/2015 của UBND huyện Nga Sơn)
681/QĐ28/08/2015V/v phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Quy hoạch đất ở khu dân cư xã Nga Hưng năm 2015, huyện Nga Sơn
598/UBND28/08/2015V/v đề nghị tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn để bàn giao
1045/QĐ27/08/2015Về việc phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh
1044/QĐ27/08/2015Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ BCKTKT, TKBVTC & Dự toán Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa
1043/QĐ27/08/2015Giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức - Mai Văn Hà
1042/QĐ27/08/2015Kiện toàn ban tiếp công dân huyện Nga Sơn
596/UBND27/08/2015V/v: Tham gia ý kiến về việc đầu tư xây dựng các điểm đón trả khách tuyến cố định thuộc các tuyến đường tỉnh
595/UBND27/08/2015V/v xây dựng và tổng hợp nhu cầu kế hoạch hỗ trợ các nội dung của chơng trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020
591/UBND27/08/2015V/v đề xuất sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí quốc gia về NTM
1035/QĐ26/08/2015Phê duyệt Kết quả chào hàng cạnh tranh Gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa tuyến đường giao thông Bắc Hưng Long, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
590/UBND26/08/2015Về việc tham vấn ý kiến địa điểm đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại Thị trấn Nga Sơn
589/UBND26/08/2015V/v ngăn chặn, xử lý tình trạng tập kết rác thải, vật liệu, rào dậu trong phạm vi bảo vệ đê điều.
207/BC26/08/2015Kết quả triển khai thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con Liệt sỹ, con Thương binh nặng, con Bệnh binh nặng trên địa bàn huyện giai đoạn từ 2013 - 6/2015
206/BC26/08/2015Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, thị trấn
205/BC26/08/2015Sơ kết 2 năm thực hiện đề án quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện Nga Sơn
55/KH26/08/2015Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
1034/QĐ25/08/2015V/v thành lập đoàn thẩm định kết quả xây dựng Làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới năm 2015.
1033/QĐ25/08/2015Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, TKBVTC và dự toán công trình: Sửa chữa cống tiêu tại Km:1+550 trên kênh Văn Trường Thiện và sửa chữa cầu tại Km:2+773 trên kênh tưới bắc trạm bơm Xa Loan xã Nga Trường phục vụ chống hạn năm 2015.
1032/QĐ25/08/2015Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT, TKBVTC và dự toán công trình: Nạo vét kênh Sao Sa; Sửa chữa cải tạo cống tiêu tại Km:1+230 trên kênh Sao Sa xã Nga Trung, Nga Nhân huyện Nga Sơn phục vụ chống hạn năm 2015.
1025/QĐ24/08/2015Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình:Sửa chữa cống tiêu tại Km:1+550 trên kênh Văn Trường Thiện và sửa chữa cầu tại Km:2+773 trên kênh tưới bắc trạm bơm Xa Loan xã Nga Trường phục vụ chống hạn năm 2015.
1024/QĐ24/08/2015Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình:Nạo vét kênh Sao Sa; Sửa chữa cải tạo cống tiêu tại Km:1+230 trên kênh Sao Sa xã Nga Trung, Nga Nhân huyện Nga Sơn phục vụ chống hạn năm 2015.
1023/QĐ24/08/2015Về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế và chi phí dự toán Công trình: Nạo vét kênh cầu Rờm xã Nga Mỹ, Nga Hưng và sửa chữa kênh tiêu sau nhà máy may Winners Vina phục vụ chống hạn năm 2015 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm