Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN NGA SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I.                  DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, TRƯỞNG, PHÓ BAN HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Ngọc Hợp

BT Huyện ủy

0912250279

2

Trần Ngọc Quyết

PBT TT Huyện ủy

0979 701 718

3

Vũ Văn Hùng

TB Dân vận – CT MTTQ

0914 539 186

4

Mai Thị Hà

Phó TB Dân vận

0942 780676

5

Hàn Duy Điều

TB Tổ chức

0192.395.165

6

Trịnh Ngọc Niên

PTB Tổ chức

0903.439.470

7

Mai Xuân Quang

PTB Tổ chức

0918.070.929

8

Trịnh Văn Tiến

TB Tuyên giáo

0918 077 276

9

Mai Đức Bình

PTB Tuyên giáo

0914.821.786

10

Mai Văn Tài

CN Ủy ban kiểm tra

0912 395 163

11

Đỗ Minh Sơn

PCN Ủy ban kiểm tra

0919.869.656

12

Mai Văn Dũng

PCN Ủy ban kiểm tra

0988 625 671

13

Phạm Văn Thành

Chánh Văn phòng

0915 925 836

14

Nguyễn Văn Phong

Phó Chánh Văn phòng

0916.164.989

15

Phạm Văn Kiên

Phó Chánh Văn phòng

0912.397.444

II.               DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, TRƯỞNG PHÒNG BAN UBND HUYỆN

                                                                                                                                                               

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Trương Thị Hiền

PCT HĐND huyện

0918 069 196

2

Lê Văn Dậu

CT UBND huyện

0903.441.454

3

Thịnh Văn Huyên

PCT UBND

0919 056 567

4

Đỗ Ngọc Duy

PCT UBND huyện

0912 128 153

5

Mai Nhữ Đồng

PCT UBND huyện

0941 957 555

6

Mai Văn Quang

Chánh Văn phòng

0979 795 181

7

Phạm Anh Tuấn

TP Lao động

0904 435 798

8

Nghiêm Xuân Hà

TP Nội vụ

0912 653 369

9

Quách Thị Khuyên

TP Nông nghiệp

0912 402 944

10

Lưu Văn Hải

TP Kinh tế hạ tầng

0912 337 648

11

Mai Văn Phổ

TP Tài nguyên – MT

0986 560 388

12

Mai Ngọc Oánh

Chánh Thanh tra

0947 785 586

13

Mai Thị Oanh

TP Tài chính KH

0912 583 689

14

Mai Thế Hào

Chi cục trưởng T Kê

0904 988 059

15

Nguyễn Thanh Sơn

TP Giáo dục

0916 627 034

16

Mai Thị Huệ

TP Văn hóa

0914 995 056

17

Phan Văn Hợi

TP Tư pháp

0975 123 189

18

Mai Thế Liêu

Trưởng Ban quản lý

0912 276 128

          

 

 

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm