Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Qúy Mão năm 2023

Ngày 12/01/2023 14:59:11

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/11/1959 “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về việc trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh về tham dự Tết trồng cây; Lễ khởi công và ra quân sản xuất đầu năm Quý Mão 2023 của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; Kế hoạch số: 299/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023; Công văn số 5744/SNN&PTNT-KL ngày 23/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023

Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Qúy Mão năm 2023

Đăng lúc: 12/01/2023 14:59:11 (GMT+7)

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/11/1959 “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về việc trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh về tham dự Tết trồng cây; Lễ khởi công và ra quân sản xuất đầu năm Quý Mão 2023 của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; Kế hoạch số: 299/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023; Công văn số 5744/SNN&PTNT-KL ngày 23/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm