Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Nga Sơn.

Ngày 06/09/2023 21:23:22

Sáng ngày 06/9/2023, Đoàn kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa do ông Cầm Bá Tường, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh- Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCS tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là ông Trịnh Quốc Bình, Cán bộ phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động tín dụng chính sách và có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT - NHCSXH huyện, Lãnh đạo các hội đoàn thể và Ban Giám đốc NHCSXH huyện Nga Sơn.


Tham gia làm việc với Đoàn có ông Mai Nhữ Đồng, UV BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện;ông Cù Minh Thanh, Giám đốc NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện.
NHCS 1.jpg

Đoàn kiểm tra đến thăm mô hình của hộ gia đình Ông Mai Văn Tuấn thôn Tam Linh xã Nga Thắng

Theo chương trình kế hoạch, Đoàn đến kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Nga Thắng, làm việc với Ban giảm nghèo, hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ TK&VV và một số hộ vay vốn để nắm tình hình thực tế về việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH huyện Nga Sơn; lắng nghe ý kiến phản ánh của bà con nhân dân.
NHCS 3.jpg
Đoàn cũng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ trả gốc, lãi của các hộ vay, cũng như công tác nhận ủy thác của các hội đoàn thể, hoạt động ủy nhiệm của các tổ TK&VV. Đoàn đã đến ngẫu nhiên một số hộ vay vốn trên địa bàn của xã
Nga Thắng, kết quả kiểm tra cho thấy các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, vốn vay được truyền tải đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Tại buổi làm việc, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyệnđã báo cáo với Đoàn kiểm tra. Từ năm 2022 đến ngày 31/8/2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân. Tính đến ngày 31/8/2023, tổng nguồn vốn trên địa bàn là 522.640 triệu đồng, Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ trung ương đạt 379.350 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 65,2%/ Tổng nguồn vốn; Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 143.290 triệu đồng, tăng 9.493 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 107% kế hoạch. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao đạt 99,9% kế hoạch. Tổng dư nợ đạt 522.247 triệu đồng với 10.610khách hàng còn dư nợ ở 14 chương trình tín dụng chính sách, tăng 40.918 triệu đồng (+8,5%) so với 31/12/2022.Tổng nợ xấu:683 triệu đồng(chiếm tỷ lệ 0,13% tổng dư nợ). Về hoạt động của điểm giao dịch xã đơn vị đã mở và thực hiện giao dịch tại 24/24 điểm giao dịch xã, thị trấn. Tỷ lệ giải ngân, thu lãi tại điểm giao dịch đạt 99,9%. Thông qua các chương trình tín dụng, vốn vay ưu đãi của Nhà nước đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm ổn định. Bên cạnh đó các tổ chức hội, đoàn thể đã phối hợp với NHCSXH trong việc tuyên truyền triển khai thực hiện các chương tình tín dụng.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội.

NHCS 0.jpg
Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát,ông
Cầm Bá Tường, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH huyện Nga Sơnđồng thời cũngđã chỉ ra những mặt mạnh hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và kiến nghị với Ban giảm nghèo xã, các tổ chức hội nhận uỷ thác cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân được tiếp cận đầy đủ các nguồn vốn; tuyên truyền huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm vay vốn, nâng cao tỷ lệ tổ viên gửi đều hàng tháng; các hội đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động giao dịch xã, lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng quy định; xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn… từ đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

TTVH

Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Nga Sơn.

Đăng lúc: 06/09/2023 21:23:22 (GMT+7)

Sáng ngày 06/9/2023, Đoàn kiểm tra Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa do ông Cầm Bá Tường, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh- Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCS tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là ông Trịnh Quốc Bình, Cán bộ phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động tín dụng chính sách và có buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT - NHCSXH huyện, Lãnh đạo các hội đoàn thể và Ban Giám đốc NHCSXH huyện Nga Sơn.


Tham gia làm việc với Đoàn có ông Mai Nhữ Đồng, UV BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện;ông Cù Minh Thanh, Giám đốc NHCSXH huyện và các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện.
NHCS 1.jpg

Đoàn kiểm tra đến thăm mô hình của hộ gia đình Ông Mai Văn Tuấn thôn Tam Linh xã Nga Thắng

Theo chương trình kế hoạch, Đoàn đến kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Nga Thắng, làm việc với Ban giảm nghèo, hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ TK&VV và một số hộ vay vốn để nắm tình hình thực tế về việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH huyện Nga Sơn; lắng nghe ý kiến phản ánh của bà con nhân dân.
NHCS 3.jpg
Đoàn cũng tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định trong việc quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ trả gốc, lãi của các hộ vay, cũng như công tác nhận ủy thác của các hội đoàn thể, hoạt động ủy nhiệm của các tổ TK&VV. Đoàn đã đến ngẫu nhiên một số hộ vay vốn trên địa bàn của xã
Nga Thắng, kết quả kiểm tra cho thấy các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, vốn vay được truyền tải đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Tại buổi làm việc, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyệnđã báo cáo với Đoàn kiểm tra. Từ năm 2022 đến ngày 31/8/2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân. Tính đến ngày 31/8/2023, tổng nguồn vốn trên địa bàn là 522.640 triệu đồng, Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ trung ương đạt 379.350 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 65,2%/ Tổng nguồn vốn; Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 143.290 triệu đồng, tăng 9.493 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 107% kế hoạch. Tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao đạt 99,9% kế hoạch. Tổng dư nợ đạt 522.247 triệu đồng với 10.610khách hàng còn dư nợ ở 14 chương trình tín dụng chính sách, tăng 40.918 triệu đồng (+8,5%) so với 31/12/2022.Tổng nợ xấu:683 triệu đồng(chiếm tỷ lệ 0,13% tổng dư nợ). Về hoạt động của điểm giao dịch xã đơn vị đã mở và thực hiện giao dịch tại 24/24 điểm giao dịch xã, thị trấn. Tỷ lệ giải ngân, thu lãi tại điểm giao dịch đạt 99,9%. Thông qua các chương trình tín dụng, vốn vay ưu đãi của Nhà nước đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh tạo công ăn việc làm ổn định. Bên cạnh đó các tổ chức hội, đoàn thể đã phối hợp với NHCSXH trong việc tuyên truyền triển khai thực hiện các chương tình tín dụng.

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội.

NHCS 0.jpg
Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát,ông
Cầm Bá Tường, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh - Trưởng đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH huyện Nga Sơnđồng thời cũngđã chỉ ra những mặt mạnh hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và kiến nghị với Ban giảm nghèo xã, các tổ chức hội nhận uỷ thác cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân được tiếp cận đầy đủ các nguồn vốn; tuyên truyền huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm vay vốn, nâng cao tỷ lệ tổ viên gửi đều hàng tháng; các hội đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động giao dịch xã, lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng quy định; xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn… từ đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

TTVH

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm