Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Hội đồng nhân dân xã Nga Liên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức kỳ họp thứ 9

Ngày 25/07/2019 11:31:26

Sáng ngày 23/7/2019, tại Nhà Văn hóa xã, Hội đồng nhân dân xã Nga Liên trọng thể tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

hdnd nga lien2.jpg
hdnd nga lien1.jpg

Toàn cảnh kỳ họp

hdnd nga lien3.jpg
Ông Vũ Văn Giáp- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã- Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp đã nghe các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2018; báo cáo kết quả thu- chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu- chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7; thông báo của MTTQ xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 19 và thông qua tờ trình của UBND xã Nga Liên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019 TTHĐND xã Nga Liên, các ban của HĐND xã, các tổ đại iểu HĐND và đại biểu HĐND xã đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, sự phối hợp có hiệu quả với UBND xã, UBMTTQ xã. Hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên, giám sát UBND xã trong việc xây dựng các công trình theo đề án XDNTM, công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng khu dân cư Kỳ Tại, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, theo dõi đôn đốc UBND xã giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cử tri từ kỳ họp thứ 7; phối hợp với MTTQ xã tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo theo kế hoạch, quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đạt kết quả tốt.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, ổn định quốc phòng- an ninh theo Nghị quyết BCH Đảng bộ, Nghị quyết HĐND xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá, tổng thu nhập trên các lĩnh vực ước đạt 178,8 tỷ đồng bằng 49,6% kế hoạch năm và bằng 119% so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông nghiệp chiếm 27,4%, TTCN đạt 22,8%, Thương mại dịch vụ đạt 49,8%; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 49 tỷ đồng bằng 115% so CK. 6 tháng đầu năm dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn xa Nga Liên tiếp tục ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, tổng giá trị ước đạt 40,8 tỷ đồng bằng 129% so với cùng kỳ; thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm đạt 3,4 tỷ đồng bằng 73,67% so CK, chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường quản lý văn hóa- xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, duy trì có hiệu quả mô hình “Xứ đạo bình yên- gia đình văn hóa” tại giáo xứ Tam Tổng, giáo xứ Phúc Lạc.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND xã Nga Liên khóa 19, ông Vũ Văn Hùng- Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Nga Sơn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 của HĐND xã Nga Liên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã hoàn thành các chương trình nội dung kỳ họp thành công tốt đẹp. Kết thúc kỳ họp 25 đại biểu HĐND xã Nga Liên đã biểu quyết nhất trí cao thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin&ảnh: Lê Dung- ĐTT

Hội đồng nhân dân xã Nga Liên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2020 tổ chức kỳ họp thứ 9

Đăng lúc: 25/07/2019 11:31:26 (GMT+7)

Sáng ngày 23/7/2019, tại Nhà Văn hóa xã, Hội đồng nhân dân xã Nga Liên trọng thể tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

hdnd nga lien2.jpg
hdnd nga lien1.jpg

Toàn cảnh kỳ họp

hdnd nga lien3.jpg
Ông Vũ Văn Giáp- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã- Chủ tọa kỳ họp

Kỳ họp đã nghe các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2018; báo cáo kết quả thu- chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm và kế hoạch thu- chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7; thông báo của MTTQ xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa 19 và thông qua tờ trình của UBND xã Nga Liên về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019 TTHĐND xã Nga Liên, các ban của HĐND xã, các tổ đại iểu HĐND và đại biểu HĐND xã đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, luôn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, sự phối hợp có hiệu quả với UBND xã, UBMTTQ xã. Hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên, giám sát UBND xã trong việc xây dựng các công trình theo đề án XDNTM, công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng khu dân cư Kỳ Tại, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, theo dõi đôn đốc UBND xã giải quyết ý kiến, kiến nghị của các cử tri từ kỳ họp thứ 7; phối hợp với MTTQ xã tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri đảm bảo theo kế hoạch, quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đạt kết quả tốt.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, ổn định quốc phòng- an ninh theo Nghị quyết BCH Đảng bộ, Nghị quyết HĐND xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá, tổng thu nhập trên các lĩnh vực ước đạt 178,8 tỷ đồng bằng 49,6% kế hoạch năm và bằng 119% so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông nghiệp chiếm 27,4%, TTCN đạt 22,8%, Thương mại dịch vụ đạt 49,8%; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 49 tỷ đồng bằng 115% so CK. 6 tháng đầu năm dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên địa bàn xa Nga Liên tiếp tục ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, tổng giá trị ước đạt 40,8 tỷ đồng bằng 129% so với cùng kỳ; thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm đạt 3,4 tỷ đồng bằng 73,67% so CK, chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường quản lý văn hóa- xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, duy trì có hiệu quả mô hình “Xứ đạo bình yên- gia đình văn hóa” tại giáo xứ Tam Tổng, giáo xứ Phúc Lạc.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND xã Nga Liên khóa 19, ông Vũ Văn Hùng- Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Nga Sơn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 9 của HĐND xã Nga Liên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã hoàn thành các chương trình nội dung kỳ họp thành công tốt đẹp. Kết thúc kỳ họp 25 đại biểu HĐND xã Nga Liên đã biểu quyết nhất trí cao thông qua Nghị quyết của kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin&ảnh: Lê Dung- ĐTT

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm