Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

HUYỆN NGA SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 12, HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày 06/07/2020 14:03:11

Ngày 3/7/2020 tại hội trường lớn Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn, kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khoá 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong không khí trách nhiệm dân chủ, bảo đảm theo luật định.

20200706_141231.jpg

Về dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Nga Sơn, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện; toàn BCH đảng bộ huyện khóa XXII; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX. Trưởng các phòng ban UBND huyện, thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp huyện; các vị đại biểu là Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã về tham dự kỳ họp.

20200706_141207.jpg

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống mọi mặt của nhân dân nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quan tâm tạo điều kiện của các ban ngành cấp tỉnh, sự quyết tâm của các cấp ủy chính quyền và nỗ lực vượt khó của người dân và doanh nghiệp, tình hình KT - XH được duy trì phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được ổn định.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.725,6 tỷ đồng, tăng 2,5% so với CK. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, năng suất các loại cây trồng đạt cao, tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 806,5 tỷ đồng, tăng 3,1% CK, đạt 59,7% KH. Sản xuất CN- TTCN và dịch vụ thương mại có bước phát triển khá. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.011,4 tỷ đồng, bằng 97,6% so với CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 1.827,7 tỷ đồng, bằng 106,3 % so với CK, đạt 52% KH năm, trong đó kinh tế cá thể tăng 6,6% và kinh tế tư nhân tăng 3,9%, thương nghiệp tăng 12,8%. Thành lập mới 25 đoanh nghiệp, đạt 50% KH tỉnh giao. 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn huyện ước đạt 877,8tyr đồng, tăng 0,2% so với CK, đạt 51,6% KH. Thu ngần sách nhà nước đạt 277.623 triệu đồng, đạt 88,4 % dự toán tỉnh giao, 81,9% dự toán huyện giao và 123,3% so với CK. Trong xây dựng NTM huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thiện hồ sợ huyện NTM đề nghị Trung ương thẩm định công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn NTm năm 2019. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì ổn định, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng chí Mai Văn Hải, TUV, BTHU, Chủ tịch HĐND huyện cũng nêu lên một số hạn chế cần khắc phục, đó là: công tác chỉ đạo thực hiện tích tụ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, xây dựng mô hình nhà lưới, nhà màng để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở một số đơn vị chậm, chưa quyết liệt; công tác chỉ đạo tiêm phòng cho đàn gia sức gia cầm ở một số xã kết quả đạt thấp; Công tác phát triển TTCN ở một số đơn vị chưa được quan tâm; công tác tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nông thôn, đô thj chưa quyết liệt; công tác giải phóng mặt bằng hoàn thiện hồ sơ đấu giá cấp QSD đất còn chậm… Trong đó, có hạn chế đã kéo dài trong nhiều năm do sự tác động chủ yếu bởi yếu tố khách quan; có hạn chế, yếu kém mới phát sinh do sự tác động của cả yếu tố chủ quan và khách quan, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đồng chí yêu cầu tại kỳ họp này, HĐND huyện cần phải tập trung phân tích, thảo luận, tìm các giải pháp khả thi, để từng bước khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, cùng các đại biểu tham dự kỳ họp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng.

Tiếp đó, các đại biểu về dự kỳ họp đã tự nghiên cứu và nghe các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo về thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng quyết toán thu NSNN-chi ngân sách địa phương năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Nga Sơn tạo kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX; báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự sáu tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án ND huyện; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện; báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND huyện khóa XIX; báo cáo thuyết trình của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Kỳ họp cũng nghe lãnh đạo UBND dân huyện trình bày các tờ trình về việc: xin phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; đề nghị phê chuẩn sửa đổi, bổ sung đầu tư công năm 2020; phê chuẩn sử đổi bổ sung Đề án sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2016-2020; đề nghị phê duyệt bổ sung dự toán tu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đại phương năm 2020; phê chuẩn dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, tiểu khu sau sát nhập trên địa bàn huyện Nga Sơn; phê chuẩn kế hoạch lấy mẫu giám sát ATTP trên địa bàn huyện năm 2020; xin chủ trương nạo vét kênh ngang Bác, kênh Ngang Năm lấy nước tưới và tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 sang thực hiện năm 2020.

Cũng tại kỳ họp này đồng chí Trần Ngọc Quyết- PBT, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và giải trình các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm; đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND cần tập trung quản lý, điều hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của UBND, khắc phục những hạn chế, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết có hiệu quả, những vấn đề cử tri, đại biểu HĐND, MTTQ kiến nghị, đề xuất.

Tại kỳ họp, HDND huyện đã miệm chức danh Uỷ viên UB đối với đồng chí Mai Thế Dân, Bí thư đảng bộ xã Nga Hải; bầu bổ sung chức danh Ủy viên ủy ban đối với đồng chí Mai văn Quang, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện. Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 12 Nghị quyết.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 12 khóa XIX đã kết thúc thành công tốt đẹp, là cơ sở thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020, thể hiện sự năng động, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện trước cử tri và nhân trong toàn huyện.

Tin&ảnh:Dương Huyền

HUYỆN NGA SƠN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 12, HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Đăng lúc: 06/07/2020 14:03:11 (GMT+7)

Ngày 3/7/2020 tại hội trường lớn Trung tâm hội nghị huyện Nga Sơn, kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Nga Sơn khoá 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong không khí trách nhiệm dân chủ, bảo đảm theo luật định.

20200706_141231.jpg

Về dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Nga Sơn, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện; toàn BCH đảng bộ huyện khóa XXII; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX. Trưởng các phòng ban UBND huyện, thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp huyện; các vị đại biểu là Bí thư Đảng bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã về tham dự kỳ họp.

20200706_141207.jpg

Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống mọi mặt của nhân dân nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quan tâm tạo điều kiện của các ban ngành cấp tỉnh, sự quyết tâm của các cấp ủy chính quyền và nỗ lực vượt khó của người dân và doanh nghiệp, tình hình KT - XH được duy trì phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được ổn định.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 3.725,6 tỷ đồng, tăng 2,5% so với CK. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được mùa, năng suất các loại cây trồng đạt cao, tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 806,5 tỷ đồng, tăng 3,1% CK, đạt 59,7% KH. Sản xuất CN- TTCN và dịch vụ thương mại có bước phát triển khá. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.011,4 tỷ đồng, bằng 97,6% so với CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 1.827,7 tỷ đồng, bằng 106,3 % so với CK, đạt 52% KH năm, trong đó kinh tế cá thể tăng 6,6% và kinh tế tư nhân tăng 3,9%, thương nghiệp tăng 12,8%. Thành lập mới 25 đoanh nghiệp, đạt 50% KH tỉnh giao. 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn huyện ước đạt 877,8tyr đồng, tăng 0,2% so với CK, đạt 51,6% KH. Thu ngần sách nhà nước đạt 277.623 triệu đồng, đạt 88,4 % dự toán tỉnh giao, 81,9% dự toán huyện giao và 123,3% so với CK. Trong xây dựng NTM huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thiện hồ sợ huyện NTM đề nghị Trung ương thẩm định công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn NTm năm 2019. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì ổn định, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng chí Mai Văn Hải, TUV, BTHU, Chủ tịch HĐND huyện cũng nêu lên một số hạn chế cần khắc phục, đó là: công tác chỉ đạo thực hiện tích tụ tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, xây dựng mô hình nhà lưới, nhà màng để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở một số đơn vị chậm, chưa quyết liệt; công tác chỉ đạo tiêm phòng cho đàn gia sức gia cầm ở một số xã kết quả đạt thấp; Công tác phát triển TTCN ở một số đơn vị chưa được quan tâm; công tác tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nông thôn, đô thj chưa quyết liệt; công tác giải phóng mặt bằng hoàn thiện hồ sơ đấu giá cấp QSD đất còn chậm… Trong đó, có hạn chế đã kéo dài trong nhiều năm do sự tác động chủ yếu bởi yếu tố khách quan; có hạn chế, yếu kém mới phát sinh do sự tác động của cả yếu tố chủ quan và khách quan, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đồng chí yêu cầu tại kỳ họp này, HĐND huyện cần phải tập trung phân tích, thảo luận, tìm các giải pháp khả thi, để từng bước khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, cùng các đại biểu tham dự kỳ họp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng.

Tiếp đó, các đại biểu về dự kỳ họp đã tự nghiên cứu và nghe các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo về thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng quyết toán thu NSNN-chi ngân sách địa phương năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Nga Sơn tạo kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX; báo cáo công tác xét xử và thi hành án hình sự sáu tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án ND huyện; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, báo cáo thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện; báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân; báo cáo thẩm tra của ban pháp chế HĐND huyện khóa XIX; báo cáo thuyết trình của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Kỳ họp cũng nghe lãnh đạo UBND dân huyện trình bày các tờ trình về việc: xin phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; đề nghị phê chuẩn sửa đổi, bổ sung đầu tư công năm 2020; phê chuẩn sử đổi bổ sung Đề án sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Nga Sơn giai đoạn 2016-2020; đề nghị phê duyệt bổ sung dự toán tu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đại phương năm 2020; phê chuẩn dự án đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, tiểu khu sau sát nhập trên địa bàn huyện Nga Sơn; phê chuẩn kế hoạch lấy mẫu giám sát ATTP trên địa bàn huyện năm 2020; xin chủ trương nạo vét kênh ngang Bác, kênh Ngang Năm lấy nước tưới và tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 sang thực hiện năm 2020.

Cũng tại kỳ họp này đồng chí Trần Ngọc Quyết- PBT, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và giải trình các vấn đề mà cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm; đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà UBND cần tập trung quản lý, điều hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của UBND, khắc phục những hạn chế, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết có hiệu quả, những vấn đề cử tri, đại biểu HĐND, MTTQ kiến nghị, đề xuất.

Tại kỳ họp, HDND huyện đã miệm chức danh Uỷ viên UB đối với đồng chí Mai Thế Dân, Bí thư đảng bộ xã Nga Hải; bầu bổ sung chức danh Ủy viên ủy ban đối với đồng chí Mai văn Quang, Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện. Kỳ họp đã thảo luận và thông qua 12 Nghị quyết.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 12 khóa XIX đã kết thúc thành công tốt đẹp, là cơ sở thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020, thể hiện sự năng động, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện trước cử tri và nhân trong toàn huyện.

Tin&ảnh:Dương Huyền
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm