Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Đẩy mạnh tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn huyện Nga Sơn

Ngày 28/03/2020 17:24:18

Nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn huyện, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại với dịch vụ công trực tuyến hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ điện tử. Trên quan điểm chỉ đạo đó, huyện Nga Sơn đã và đang tích cực triển khai việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngay từ đầu quý IV năm 2019 để người dân hiểu, các tổ chức, doanh nghiệp chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi nhất.

DSC04046.JPG

Hướng dẫn công dân tra cứu kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện NgaSơn

Để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến chính là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Cụ thể:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1:là dịch vụ bảo đảmcung cấp đầy đủcác thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2:là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 vàcho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửitrực tiếphoặc quađường bưu điệnđến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụngđiền và gửi trực tuyến các mẫu văn bảnđến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việcthanh toán lệ phí (nếu có) vànhận kết quả đượcthực hiện trực tiếptại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụngthanh toán lệ phí (nếu có)được thực hiệntrực tuyến. Việctrả kết quảcó thể được thực hiệntrực tuyến, gửitrực tiếphoặc qua đườngbưu điệnđến người sử dụng.

Khi tham gia DVCTT mức độ 3, mức độ 4, tổ chức, cá nhân có thể điền thông tin vào các mẫu văn bản điện tử, nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh theo đường dẫn: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn; sau đó thực hiện đăng ký tài khoản người dùng, lựa chọn lập tài khoản cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và hoàn thiện thông tin đăng ký và xác thực đăng ký qua tài khoản gmail; Khi đăng ký xong vào lại đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã khởi tạo, vào phần mềm và chọn dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ đến bộ phận một cửa của UBND huyện Nga Sơn, chọn dịch vụ cần giao dịch. Toàn bộ hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được đăng tải chi tiết trong mục Thông báo của Cổng thông tin điện tử huyện Nga Sơn. Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp truy cập tại địa chỉ: ngason.thanhhoa.gov.vn để hiểu rõ hơn về cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với dịch vụ này, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ. Khi chuyển lên sử dụng DVCTT mức độ 4, người sử dụng có thể thanh toán lệ phí trực tuyến, sử dụng các hình thức thanh toán điện tử. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Đây là bước tiến mới về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa công sức, thời gian cho người dân và chính quyền trong giải quyết các TTHC. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, công dân, TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sẽ có một số thay đổi, trong khi nội dung cập nhật trên hệ thống cung cấp DVCTT này chưa kịp thời, hiện tại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Nga Sơn mới cung cấp các DVCTT mức độ 3 với 105 thủ tục, chưa có DVCTT mức độ 4.

Để triển khai hiệu quả các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và DVCTT trong xây dựng Chính phủ điện tử; các quyết định ban hành danh mục, Kế hoạch của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức các DVCTT mức độ 3 và 4. UBND huyện Nga Sơn đã ban hành công văn số 1501 ngày 12/12/2019 về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện và công văn số 118 về việc đôn đốc các phòng ban, cơ quan đơn vị thực hiện giải quyết TTHC dịch vụ công mức độ 3 thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình với việc thực hiện giải quyết các TTHC đảm bảo về thời gian theo quy định với 105 thủ tục thuộc lĩnh vực các phòng Lao động, thương binh&xã hội 11 thủ tục; phòng Văn hóa- thông tin 19 thủ tục; phòng Nội vụ 15 thủ tục; phòng Kinh tế- Hạ tầng 15 thủ tục; phòng Giáo dục&đào tạo 14 thủ tục; phòng Tư pháp 6 thủ tục; phòng Tài chính- Kế hoạch 21 thủ tục; phòng Nông nghiệp&PTNT 02 thủ tục và Văn phòng cấp quyền sử dụng đất 02 thủ tục.

Cung cấp các DVCTT được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Việc sử dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4 mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, tổ chức. Thông qua việc triển khai DVCTT mức độ 3 và mức độ 4, người dân, tổ chức có thể giao tiếp với cơ quan nhà nước 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, tại bất cứ đâu có kết nối internet; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Qua đó, giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ; giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại của người dân, tổ chức; giảm sự trì trệ, quan liêu của một bộ phận công chức nhà nước; tránh tệ nạn tham nhũng, cửa quyền; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện cũng như Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC đối với các dịch vụ công cung cấp ở mức độ 3 và 4 trong thời gian qua lại chưa thực sự hiệu quả, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết chưa nhiều. Trong các cuộc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng người sử dụng dịch vụ công, việc nộp hồ sơ trực tuyến còn ít tổ chức, công dân biết có dịch vụ này hoặc đã từng thực hiện theo hình thức này, chủ yếu là đối với các thủ tục có thành phần hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ. Đa số tổ chức, công dân cho biết họ luôn có tâm lý e ngại, sợ thất lạc hồ sơ khi gửi qua mạng, không yên tâm như nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Để sử dụng được dịch vụ này cần phải có một sự hiểu biết nhất định về công nghệ thông tin nên người dân cũng ít quan tâm thực hiện. Song, so với mục tiêu, yêu cầu ngày càng cao của hội nhập cũng như đòi hỏi của công tác quản lý, việc chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự rộng khắp. Để nâng cao số lượng “công dân điện tử” sử dụng DVCTT, huyện Nga Sơn đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phổ biến phong phú như: Thông tin về DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên các phương tiện thông tin đại chúng như Cổng Thông tin điện tử của huyện Nga Sơn, tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến Đài truyền thanh các xã, thị trấn; in băng rôn, phướn tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường trung tâm Thị trấn về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua mạng; gửi văn bản thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan, ngành, xã, thị trấn, các doanh nghiệp, công ty và các trường học THCS, TH, MN trong toàn huyện…

Để thúc đẩy quá trình sử dụng DVCTT mức độ 3 và 4, công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 tại đơn vị, phòng ban chuyên môn, xã, thị trấn cần được tăng cường, nhằm bảo đảm việc triển khai đồng bộ phần mềm giải quyết các dịch vụ công theo quy định. Cùng với đó, đơn vị, tổ chức cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc triển khai DVCTT mức độ 3 và 4, đồng thời nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách để việc xử lý hồ hơ trực tuyến đạt hiệu quả nhằm thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân truy cập nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND huyện.

Tin: lê Dung

Đẩy mạnh tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn huyện Nga Sơn

Đăng lúc: 28/03/2020 17:24:18 (GMT+7)

Nhằm đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn huyện, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại với dịch vụ công trực tuyến hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ điện tử. Trên quan điểm chỉ đạo đó, huyện Nga Sơn đã và đang tích cực triển khai việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ngay từ đầu quý IV năm 2019 để người dân hiểu, các tổ chức, doanh nghiệp chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi nhất.

DSC04046.JPG

Hướng dẫn công dân tra cứu kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện NgaSơn

Để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến chính là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Cụ thể:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1:là dịch vụ bảo đảmcung cấp đầy đủcác thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2:là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 vàcho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửitrực tiếphoặc quađường bưu điệnđến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụngđiền và gửi trực tuyến các mẫu văn bảnđến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việcthanh toán lệ phí (nếu có) vànhận kết quả đượcthực hiện trực tiếptại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

– Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụngthanh toán lệ phí (nếu có)được thực hiệntrực tuyến. Việctrả kết quảcó thể được thực hiệntrực tuyến, gửitrực tiếphoặc qua đườngbưu điệnđến người sử dụng.

Khi tham gia DVCTT mức độ 3, mức độ 4, tổ chức, cá nhân có thể điền thông tin vào các mẫu văn bản điện tử, nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công của tỉnh theo đường dẫn: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn; sau đó thực hiện đăng ký tài khoản người dùng, lựa chọn lập tài khoản cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và hoàn thiện thông tin đăng ký và xác thực đăng ký qua tài khoản gmail; Khi đăng ký xong vào lại đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã khởi tạo, vào phần mềm và chọn dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ đến bộ phận một cửa của UBND huyện Nga Sơn, chọn dịch vụ cần giao dịch. Toàn bộ hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được đăng tải chi tiết trong mục Thông báo của Cổng thông tin điện tử huyện Nga Sơn. Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp truy cập tại địa chỉ: ngason.thanhhoa.gov.vn để hiểu rõ hơn về cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với dịch vụ này, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ. Khi chuyển lên sử dụng DVCTT mức độ 4, người sử dụng có thể thanh toán lệ phí trực tuyến, sử dụng các hình thức thanh toán điện tử. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Đây là bước tiến mới về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa công sức, thời gian cho người dân và chính quyền trong giải quyết các TTHC. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, công dân, TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sẽ có một số thay đổi, trong khi nội dung cập nhật trên hệ thống cung cấp DVCTT này chưa kịp thời, hiện tại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện Nga Sơn mới cung cấp các DVCTT mức độ 3 với 105 thủ tục, chưa có DVCTT mức độ 4.

Để triển khai hiệu quả các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và DVCTT trong xây dựng Chính phủ điện tử; các quyết định ban hành danh mục, Kế hoạch của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức các DVCTT mức độ 3 và 4. UBND huyện Nga Sơn đã ban hành công văn số 1501 ngày 12/12/2019 về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện và công văn số 118 về việc đôn đốc các phòng ban, cơ quan đơn vị thực hiện giải quyết TTHC dịch vụ công mức độ 3 thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình với việc thực hiện giải quyết các TTHC đảm bảo về thời gian theo quy định với 105 thủ tục thuộc lĩnh vực các phòng Lao động, thương binh&xã hội 11 thủ tục; phòng Văn hóa- thông tin 19 thủ tục; phòng Nội vụ 15 thủ tục; phòng Kinh tế- Hạ tầng 15 thủ tục; phòng Giáo dục&đào tạo 14 thủ tục; phòng Tư pháp 6 thủ tục; phòng Tài chính- Kế hoạch 21 thủ tục; phòng Nông nghiệp&PTNT 02 thủ tục và Văn phòng cấp quyền sử dụng đất 02 thủ tục.

Cung cấp các DVCTT được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Việc sử dụng DVCTT mức độ 3, mức độ 4 mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, tổ chức. Thông qua việc triển khai DVCTT mức độ 3 và mức độ 4, người dân, tổ chức có thể giao tiếp với cơ quan nhà nước 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, tại bất cứ đâu có kết nối internet; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Qua đó, giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ; giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại của người dân, tổ chức; giảm sự trì trệ, quan liêu của một bộ phận công chức nhà nước; tránh tệ nạn tham nhũng, cửa quyền; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan nhà nước và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện cũng như Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC đối với các dịch vụ công cung cấp ở mức độ 3 và 4 trong thời gian qua lại chưa thực sự hiệu quả, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết chưa nhiều. Trong các cuộc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng người sử dụng dịch vụ công, việc nộp hồ sơ trực tuyến còn ít tổ chức, công dân biết có dịch vụ này hoặc đã từng thực hiện theo hình thức này, chủ yếu là đối với các thủ tục có thành phần hồ sơ đơn giản, gọn nhẹ. Đa số tổ chức, công dân cho biết họ luôn có tâm lý e ngại, sợ thất lạc hồ sơ khi gửi qua mạng, không yên tâm như nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Để sử dụng được dịch vụ này cần phải có một sự hiểu biết nhất định về công nghệ thông tin nên người dân cũng ít quan tâm thực hiện. Song, so với mục tiêu, yêu cầu ngày càng cao của hội nhập cũng như đòi hỏi của công tác quản lý, việc chủ động tiếp cận dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự rộng khắp. Để nâng cao số lượng “công dân điện tử” sử dụng DVCTT, huyện Nga Sơn đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phổ biến phong phú như: Thông tin về DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên các phương tiện thông tin đại chúng như Cổng Thông tin điện tử của huyện Nga Sơn, tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến Đài truyền thanh các xã, thị trấn; in băng rôn, phướn tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường trung tâm Thị trấn về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua mạng; gửi văn bản thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan, ngành, xã, thị trấn, các doanh nghiệp, công ty và các trường học THCS, TH, MN trong toàn huyện…

Để thúc đẩy quá trình sử dụng DVCTT mức độ 3 và 4, công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 tại đơn vị, phòng ban chuyên môn, xã, thị trấn cần được tăng cường, nhằm bảo đảm việc triển khai đồng bộ phần mềm giải quyết các dịch vụ công theo quy định. Cùng với đó, đơn vị, tổ chức cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc triển khai DVCTT mức độ 3 và 4, đồng thời nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách để việc xử lý hồ hơ trực tuyến đạt hiệu quả nhằm thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân truy cập nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND huyện.

Tin: lê Dung

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm