Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
5795974

Huyện Nga Sơn mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật về tổ chức Chính quyền Địa phương và kỷ luật, kỷ cương Hành chính năm 2019

Ngày 01/09/2019 09:42:13

Thực hiện Kế hoạch số 12/ KH- UBND, ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa về đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh năm 2019, vừa qua huyện Nga Sơn đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật về tổ chức Chính quyền Địa phương và kỷ luật, kỷ cương Hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức huyện và các xã, thị trấn năm 2019.

IMG_20190830_125642.jpg

Tham gia lớp bồi dưỡng có 150 học viên gồm 20 cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND huyện, các cơ quan ngành cấp huyện và 5 chức danh công chức của 27 xã, thị trấn là Chủ tịch UBND, công chức văn hóa xã hội, công chức văn phòng thống kê, trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, trong 02 ngày các học viên đã được các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Thanh hóa trực tiếp truyền đạt các chuyên đề liên quan đến kiến thức Pháp luật về tổ chức Chính quyền Địa phương và kỷ luật, kỷ cương Hành chinh mới nhất, đồng thời liên hệ thực tiễn, đi sâu phân tích những mặt tồn tại hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nói chung và cấp cơ sở hiện nay. Đặc biệt các giảng viên còn tổ chức thảo luận lấy ý kiến tự các học viên để làm rõ thêm những luận điểm từ đó đi làm rõ những giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong thời gian tới của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Đây là lớp bồi dưỡng hết sức cần thiết nhằm trang bị thêm kiến thức Pháp luật về tổ chức Chính quyền Địa phương và kỷ luật, kỷ cương Hành chính năm 2019, cùng các kỹ năng để huyện Nga Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương Hành chính, văn hóa thực thi công vụ đối với Đảng, nhà nước và nhân dân, nhằm để mỗi cán bộ công chức, viên chức từ huyện xuống xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: Đài TT Nga Sơn

Huyện Nga Sơn mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật về tổ chức Chính quyền Địa phương và kỷ luật, kỷ cương Hành chính năm 2019

Đăng lúc: 01/09/2019 09:42:13 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 12/ KH- UBND, ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa về đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh năm 2019, vừa qua huyện Nga Sơn đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật về tổ chức Chính quyền Địa phương và kỷ luật, kỷ cương Hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức huyện và các xã, thị trấn năm 2019.

IMG_20190830_125642.jpg

Tham gia lớp bồi dưỡng có 150 học viên gồm 20 cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND huyện, các cơ quan ngành cấp huyện và 5 chức danh công chức của 27 xã, thị trấn là Chủ tịch UBND, công chức văn hóa xã hội, công chức văn phòng thống kê, trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự, trong 02 ngày các học viên đã được các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Thanh hóa trực tiếp truyền đạt các chuyên đề liên quan đến kiến thức Pháp luật về tổ chức Chính quyền Địa phương và kỷ luật, kỷ cương Hành chinh mới nhất, đồng thời liên hệ thực tiễn, đi sâu phân tích những mặt tồn tại hạn chế trong quá trình thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nói chung và cấp cơ sở hiện nay. Đặc biệt các giảng viên còn tổ chức thảo luận lấy ý kiến tự các học viên để làm rõ thêm những luận điểm từ đó đi làm rõ những giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong thời gian tới của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Đây là lớp bồi dưỡng hết sức cần thiết nhằm trang bị thêm kiến thức Pháp luật về tổ chức Chính quyền Địa phương và kỷ luật, kỷ cương Hành chính năm 2019, cùng các kỹ năng để huyện Nga Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương Hành chính, văn hóa thực thi công vụ đối với Đảng, nhà nước và nhân dân, nhằm để mỗi cán bộ công chức, viên chức từ huyện xuống xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: Đài TT Nga Sơn

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai kết quả TTHC

Công khai kết quả TTHC

Xem thêm 

Công khai TTHC

Công khai TTHC

Xem thêm